Randi Magnus Sommerfelt

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Studieleder
Kontakt
+4769608637
+4797076604
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-119A

Arbeidsområder

 • Studieleder på studieretning Helse ved Avdeling for helse- og velferd  fra 1.september 2017.

Bakgrunn

Jeg er utdannet PhD i medisinsk bioteknologi ved NTNU. I doktorgraden og i postdoc-prosjekt forsket jeg i samarbeid med Avexxin AS på lipidsignalisering i kronisk inflammatorisk sykdom, inkludert revmatoid artritt, psoriasis, glomerulonefritt og brystkreft.

Fra 2015-2017 jobbet jeg som embryolog ved fertilitetsklinikken Medicus.

Publikasjoner:

 • Sommerfelt R, Feuerherm A, Skuland T, Johansen B. Cytosolic phospholipase A2 modulates TLR2 signaling in synoviocytes. PLoS One. 2015 Apr 20;10(4):e0119088. doi: 10.1371/journal.pone.0119088.
 • Sommerfelt RM: Molecular mechanisms in inflammation – a central role for cytosolic phospholipase A2. PhD thesis defended June 18th, 2014.
 • Feuerherm AJ, Jørgensen KM., Sommerfelt RM, Eidem LE, Lægreid A, Johansen B. Platelet-activating factor induces proliferation in differentiated keratinocytes. Mol Cell Biochem. 2013 Dec;384(1-2):83-94. doi: 10.1007/s11010-013-1784-6.
 • Sommerfelt R, Feuerherm A, Jones KT, Johansen B. Cytosolic phospholipase A2 regulates TNF-induced production of joint destructive effectors in synoviocytes. PLoS One 2013; Dec 12;8(12):e83555. doi: 10.1371/journal.pone.0083555.
 • Sommerfelt, RM. Biological activity of Rhodiola rosea. Mastergradsoppgave i Biologi, Institutt for Biologi, NTNU, 2006
 • Randi Magnus Sommerfelt, Tor-Henning Iversen: Undersøkelse av soppangrep på urter dyrket hos Ocimum Urteservice AS. Rapport til Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, 2003

Publikasjoner

 • Sommerfelt, Randi Magnus; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Skuland, Trine & Johansen, Berit (2015). Cytosolic phospholipase A2 modulates TLR2 signaling in synoviocytes. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  10(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0119088 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Jørgensen, Katarina Mariann; Sommerfelt, Randi Magnus; Eidem, Live Egeland; Lægreid, Astrid & Johansen, Berit (2013). Platelet-activating factor induces proliferation in differentiated keratinocytes. Molecular and Cellular Biochemistry.  ISSN 0300-8177.  384(1-2), s 83- 94 . doi: 10.1007/s11010-013-1784-6
 • Sommerfelt, Randi Magnus; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Jones, Kymry & Johansen, Berit (2013). Cytosolic phospholipase A2 regulates TNF-induced production of joint destructive effectors in synoviocytes. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0083555 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Anide; Feuerherm, Astrid Jullumstrø & Sommerfelt, Randi Magnus (2014). Characterization of cellular effects of insulin in SW982 fibroblast-like synoviocytes.
 • Sommerfelt, Randi Magnus; Feuerherm, Astrid Jullumstrø & Johansen, Berit (2014). Molecular mechanisms of inflammation - a central role for Phospholipase A2.
 • Skuland, Trine; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit & Sommerfelt, Randi Magnus (2013). Effects of Toll-like receptor agonists and tumor necrosis factor-a in the SW982 cell model for synovitis.
 • Sommerfelt, Randi Magnus; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Jones, Kymry; Tunset, Hanna Maja & Johansen, Berit (2013). cPLA2α REGULATES TNF-INDUCED EFFECTORS OF SYNOVITIS AND JOINT DESTRUCTION IN FIBROBLAST-LIKE SYNOVIOCYTES.
 • Siddik, Ahmed; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Sommerfelt, Randi Magnus & Johansen, Berit (2011). IL-1b og TNFa indusert genuttrykk av DKK1 og OPG involverer cPLA2-IVa i SW982 synoviocytter.
 • Sommerfelt, Randi Magnus; Feuerherm, Astrid Jullumstrø; Johansen, Berit & Rohloff, Jens (2007). Biological activity of Rhodiola rosea.
 • Sommerfelt, Randi Magnus & Iversen, Tor-Henning (2006). Biological Activity of Rhodiola rosea.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 19. sep. 2018 10:39