Terje Grøndahl

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Dekan
Kontakt
+4769608809
+4792098887
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-121

Arbeidsområder

Dekan ved Avdeling for Helse og velferd fra 1.8.2017

Se utdanninger ved Helse og velferd:

https://www.hiof.no/studier/programmer/?filter.subjectMultiple=health

 

Bakgrunn

Hovedfag/Master:

Master i Læring i komplekse systemer

Mastergraden gir kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

 

Publikasjoner

 • Arntzen, Erik; Grøndahl, Terje & Eilifsen, Christoffer (2010). The effects of different training structures in the establishment of conditional discriminations and subsequent performance on tests for stimulus equivalence. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  60(3), s 437- 461 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Terje & Lille-Schulstad, Hanne (2012). Samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og NAV i Østfold - Hvorfor samarbeider NAV og Høgskolen?.
 • Grøndahl, Terje & Ørmen, Nita (2012). Mentoring as a Local solution to Proactive Social Work - Educating Child Welfare Students in Communicative Skills with Children.
 • Ørmen, Nita & Grøndahl, Terje (2012). Utvikling av kommunikative  ferdigheter med barn gjennom  mentorskap    Nita Ørmen og Terje Grøndahl.
 • Grøndahl, Terje & Nilsen, Berit Eivi (2011). Hvor går velferdsutdanningene? Hvorfor starte opp nå - Bachelor i arbeids- og velferdsfag i Høgskolen i ØStfold?.
 • Arntzen, Erik; Arntzen, Erik; Grøndahl, Terje & Eilifsen, Christoffer (2009). On training structures and stimulus equivalence.
 • Grøndahl, Terje (2008). Ulike treningstrukturers betydning på respondering i henhold til ekvivalens.
 • Arntzen, Erik; Arntzen, Erik & Grøndahl, Terje (2007). Responding in accord with equivalence as function of different training structures.
 • Arntzen, Erik; Arntzen, Erik & Grøndahl, Terje (2007). The effects of different training structures in the establishment of stimulus equivalence.
 • Grøndahl, Terje (2007). Stimulusekvivalens og treningsstrukturer Stimulusequivalence and traning structures. Vis sammendrag
 • Grøndahl, Terje; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2007). Betydningen av ulike treningsstrukturer for resultater på ekvivalenstester.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 17. aug. 2018 13:37