Ann Karin Helgesen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Prodekan FoU
Kontakt
+4769608838
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Interesser:

Personsentrert helsearbeid og det digitale samfunn

Eldreomsorg og den geriatriske pasienten

Akutte tilstander hos den geriatriske pasienten

Demens og delirium

Pasient/bruker medvirkning

Helsetjenestekvalitet

Palliasjon

Sykepleierens rolle i farmasøytisk omsorg

Forskningsprosessen

Kvalitiativ og kvantitativ tilnærming

 

Undervisning:

Demens og delirium

Avansert sykepleie til den geriatriske pasienten

Palliasjon

Forskningsprosesen

Kvalitative metoder

 

 

Bakgrunn

Er utdannet sykepleier med videreutdanning i aldring og eldreomsorg. Har arbeidet 16 år som sykepleier innen spesialist og kommunehelsetjenesten. Arbeidet ved HiØ siden 1995. Har PhD fra Universitetet i Karlstad. Har vært veileder ved alderspsykiatrisk, SØ i flere år. Arbeider også som førsteamanuensis ved UiT (Universitetet i Tromsø).

Annen relevant utdanning

Praktisk pedagogisk yrkesutdanning

Grunnleggende IT

Mellomfag i sosialantropologi  fra UiO

Master i sykepleievitenskap fra UiO

PhD i sykepleievitenskap fra KAU (Karlstad universitet i Sverige)

Fullført utdanning for veiledere på førstelektor/PhD nivå ved Høgskolen Innlandet

Fullført ettårig program for fremragende forskningsformidling ved HiØ

 

Verv

Leder FoU HV utvalget

Medlem FoU utvalget HiØ

Medlen av forskergruppen Personsentrert helsearbeid og det digitale samfunn

Medlem FoS utvalget

Advisory Board

Assosiert medlem Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenester i kommunene ved Universitetet i Tromsø (UiT)

 

Samarbeid

Universitetet i Tromsø (UiT) er ansatt i II stilling der

Omsorgsbiblioteket

OsloMet

Høgskolen i Innlandet (HiNN)

Nord Universitet

Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem, Østfold

Sykehuset Østfold

International College of Person centred medicine, USA

Karlstad Universitet (KAU), Sverige

Tuke Institute, UK

University of Central Florida, USA

University of Antwerp, Belgium

University of Utrecht, The Netherlands

 

 

 

 

 

Prosjekter

 • CApacity Building in Nursing Education in Indonesia
 • Nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care in Europe coordinated by NuPhaC
 • Poliklinikker som læringsarena

Publikasjoner

 • De Baetselier, Elyne; Van Rompaey, Bart; Batalha, Luis M; Bergqvist, Monica; Czarkowska-Paczek, Bozena; De Santis, Alberto; Dijkstra, Nienke E; Fernandes, Maria I; Filov, Izabela; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Heczkova, Jana; Helgesen, Ann Karin; Isfort, Michael; Jordan, Susan; Karnjus, Igor; Keeley, Sarah; Kolovos, Petros; Langer, Gero; Lillo-Crespo, Manuel; Logan, Vera; Malara, Alba; Meyer, Gabriele; Olah, Andras; Padysakova, Hana; Prosen, Mirko; Pusztai, Dorina; Sino, Carolien G; Tziaferi, Styliani; Ziakova, Elena & Dilles, Tinne (2020). EUPRON: nurses' practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries.. BMJ Open.  ISSN 2044-6055. . doi: 10.1136/bmjopen-2019-036269
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis A. (2020). Patient experiences with technology enabled care across healthcare settings- a systematic review. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  20(1) . doi: 10.1186/s12913-020-05633-4
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Patient experiences with digital health solutions. A systematic review. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05633-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  s 1- 9 . doi: 10.1177/0969733019857775
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleieres erfaringer med å informere beboere i sykehjem om deres juridiske rettigheter og endringer i deres medisinering.. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (02) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løken, Therese Dwyer & Helgesen, Ann Karin (2019). Jeg får tilbake livet mitt. Pårørendes erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (01), s 13- 20 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Trading company for privacy: A study of patients' experiences. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733019874497
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11 . doi: 10.2147/JMDH.S176630 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Karlsen, Heidi Marie; Rosseland Hansen, Ellen; Johansson, Helena; Mathisen, Anne Gerd & Helgesen, Ann Karin (2017). Impact of Person-Centered Care on Residents' Perceptions of Care Quality in Nursing Homes: An Intervention Study. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  7(2), s 118- 124
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Persenius, Mona; Bååth, Carina & Helgesen, Ann Karin (2017). The use of life stories and its influence on persons with dementia, their relatives and staff - a systematic mixed studies review. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  16(1) . doi: 10.1186/s12912-017-0223-5 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit Skaflestad & Helgesen, Ann Karin (2017). The personnel's experiences with the implementation of an activity program for men in municipal health services. Geriatric Nursing.  ISSN 0197-4572.  38(5), s 448- 453 . doi: 10.1016/j.gerinurse.2017.02.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Bodil Wilde; Larsson, Gerry & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Adaptation of the quality of care from the patient's perspective (QPP) instrument for persons with dementia. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  7(4), s 225- 234
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2017). Omsorg i livets siste fase. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (2), s 26- 33
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Nurse students' experiences with clinical placement in outpatient unit - a qualitative study. BMC Nursing.  ISSN 1472-6955.  15(1) . doi: 10.1186/s12912-016-0167-1
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Changing Men’s Everyday Lives in Nursing Homes: A Grounded Theory Study. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  6, s 185- 190 Vis sammendrag
 • Gregersen, Anne-Grethe & Helgesen, Ann Karin (2015). «Du fungerer mer som et menneske.» Norske revmatikeres erfaringer med helse og dagligliv i Spania.. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(2), s 128- 140 . doi: 10.7557/14.3717
 • Helgesen, Ann Karin; Athlin, Elsy & Larsson, Maria (2015). Relatives’ participation in everyday care in special care units for persons with dementia. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  22(4), s 404- 416 . doi: 10.1177/0969733014538886
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Hvordan erfarer ansatte på sykehjem innføring av tiltaksplanen Liverpool Care Pathway og tjenestetilbudet til alvorlig syke og døende pasienter?. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (3)
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2014). Patient participation in special care units for persons with dementia: A losing principle?. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  21(1), s 108- 118 . doi: 10.1177/0969733013486796
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2013). How do relatives of persons with dementia experience their role in the patient participation process in special care units?. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  22(11-12), s 1672- 1681 . doi: 10.1111/jocn.12028
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2010). 'Patient participation' in everyday activities in special care units for persons with dementia in Norwegian nursing homes. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735.  5(2), s 169- 178

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Helgesen, Ann Karin (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Nilsen, Anniken (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2020). Nytenkning må til for å skaffe nok praksisplasser. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81851
 • Helgesen, Ann Karin & Johansen, Håkon (2020). Inkludering av av pårørende i palliasjon- muligheter og begrensninger.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2020). Ressursperson i palliasjon- funksjon, samarbeid og refleksjon i det tverrfaglige teamet..
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Kompetanseheving for pasientens del- og for egen del. Halden Arbeiderblad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Johansen, Håkon & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg og teknologi - venn eller fiende? Pasienter, pårørende og helsepersonell i et digitalisert helsevesen..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Presentasjon av prosjekter som har fått samarbeidsmidler Status og resultater.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsen, Dag Werner & Helgesen, Ann Karin (2019). Helsetjenestekvalitet i sykehjem slik personer med demens erfarer det.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Pårørendes deltakelse og involvering i palliasjon.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Samarbeidsmidler: hvordan lykkes med mer utviklingsarbeid og forskning i kommunene?.
 • Helgesen, Ann Karin (2019). Vurdering av abstracts--og vinneren er:.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg. Fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Personsentrert omsorg Fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Interprofessional pharmaceutical care.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon i Østfold - tjenestekvalitet og ressurspersonens funksjon.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliasjon til personer med demens.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Palliative care in nursing homes – the role of the resource nurse..
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert palliativ omsorg.
 • Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Presentasjon DeMoPhac studien.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus?.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre.. https://www.hiof.no.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Pasienterfaringer fra det gamle og nye sykehuset – hvordan best ivareta pasientene våre?.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2019). Fra gammelt til nytt sykehus – Hvordan erfarer pasienten å være på fellesrom kontra enerom?.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2019). Multiple bed rooms or single rooms? - A qualitative study of how patients experienced different ward layouts in an old and in a new hospital.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Helgesen, Ann Karin (2018). Contributions and challenges for nursing in delivering person-centred women’s health.
 • Helgesen, Ann Karin (2018). Livets siste fase fra et sykepleieperspektiv..
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Challenges when female staff perform person-centered activities for male residents in nursing homes.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2018). LCP- (Livets siste dager)..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Social support at work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Løken, Therese Dwyer & Helgesen, Ann Karin (2018). «Jeg får tilbake livet mitt» Pårørendes erfaringer med ambulerende dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.. Vis sammendrag
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Helgesen, Ann Karin (2018). Når sykdommen rammer: "Jeg vil ha informasjon jeg forstår" https://www.f-b.no/debatt/kreft/sykepleiere/nar-sykdommen-rammer-jeg-vil-ha-informasjon-jeg-forstar/o/5-59-1010852. Fredrikstad Blad.  130(29), s 8- 9
 • Mathisen, Jorunn Irene; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Gjellebæk, Camilla (2018). Eldreomsorg i fortid, nåtid og framtid.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2018). From an old to a new hospital: How do patients experience staying in a single bed room compared to shared accommodations?.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective..
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students..
 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). 'It is the patients' legal right, but it's seldom done'. Nurses experiences of giving information about the patients' legal rights and changes in medication..
 • Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). The impact of person-centered care on older people's perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Ghebrehiwet, Tesfa; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). Establishing an ICPCM nursing network on person- centred care.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard & Helgesen, Ann Karin (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Hva mener personer med demens selv? Hvordan spørre for å få svar.....
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Kan vi egentlig stole på det personer med demens selv sier om kvaliteten på helsetjenestetilbudet?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye & Sørby, Lise Aagaard (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). European Perspectives: The importance of finding common ground.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). Møte med personer med demens i tannhelsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin (2017, 08. september). Sommerprat med Ann Karin Helgesen. [Internett].  http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). The role of families in person-centered care.
 • Helgesen, Ann Karin (2017). User participation in everyday decision-making in special care units for persons with dementia.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Personsentrert omsorg i sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2017). Et samarbeidsprosjekt mellom høgskole og spesialisthelsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Health care quality from the person with dementia'a perspective: development and testing of a questionnaire.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Quality of care from the perspective of persons with dementia.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2017). «Erfaringer med prosjektet LCP – lindrende omsorg og behandling i Askim kommune.».
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Male residents' experiences of an activity program for men only in a nursing home.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2017). Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Wilde Larsson, Bodil & Larsson, Gerry (2016). Hva synes personer med demens om helsetjenesten de mottar?.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2016). Poliklinikker som læringsarena.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann & Skaug, Eli-Anne (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit & Helgesen, Ann Karin (2016). Omsorgsprosjekt har gitt mer fornøyde sykehjemsbeboere. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit & Helgesen, Ann Karin (2016). The impact of person-centered care on residents' perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Mathisen, Anne Gerd & Johansson, Helena (2016). Jo mere vi er sammen, jo gladere vi blir?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). DET NYTTER! En til en kontakt mellom pleier og beboer – personsentrert omsorg i praksis.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016, 10. mars). De får nesten maksimal score av pasientene..  Halden Arbeiderblad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). Personsentrert omsorg - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). Betydelsen av personcentrerad vård på vårdboenden för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten – en interventionsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). 'En til en kontakt' er viktig for meg. Presentasjon av en intervensjonsstudie med personsentrert omsorg i fokus..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). Person-sentrert omsorg i sykehjem har betydning for pasientenes opplevelse av helsetjenestekvalitet - en intervensjonsstudie.
 • Helgesen, Ann Karin (2016). Sosial kontakt, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 3 - Pasientfenomener, samfunn og mestring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48392-7.  Kapittel 22.  s 141 - 167
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Praksis på poliklinikk – utfordringer og mulighet.
 • Helgesen, Ann Karin; Gregersen, Anne-Grethe & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Praksis på poliklinikk- utfordringer og muligheter.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Beboeres opplevelse av kvalitet i helsetjenesten.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Kvalitet i helsetjenesten fra personer med demens sitt perspektiv..
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hammerstad, Anita; Bang Ebeltoft, Trine; Larsson, Gerry & Wilde Larsson, Bodil (2016). Slik opplever jeg det..
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). A change in the men's everyday life - a grounded theory.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Bertelsen, Else Matilde; Andersen, Monica Stokker; Brevik, Charlotte W; Dahlberg, Cecilie; Tønnesen, Annettte Helene; Fjærestad, Petter & Meidell, Charlotte Von Nyegaard (2016). AKTIVITETER PÅ SYKEHJEM OG PRESENTASJON AV MODELL.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). «En forandring i hverdagen» Aktivitet for menn på sykehjem – deltakernes erfaringer etter ett år med tilrettelagte aktiviteter.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2016). Faglige og etiske utfordringer og vurderinger knyttet til omsorg ved livets slutt for pasienter på sykehjem..
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2016). Kvalitet på tjenesten til alvorlig syke og døende pasienter i sykehjem.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Skaug, Eli-Anne; Helgesen, Ann Karin; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). «Å være og forbli motivert» Helsepersonells erfaringer etter ett år med tilrettelagt aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye (2015). Students experiential learning.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Helgesen, Ann Karin & Roos, Anne Karine Østbye (2015). Teknologi i sykepleie. Læringsarenaer for sykepleiestudenter i spesialisthelsetjenesten.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2015). Kvalitet i sykehjem for pasienter med aldersdemens - utvikling av et kartlegginsverktøy Personsentrert omsorg i sykehjem - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2015). Jobbtilfredshet i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2015). Personsentrert omsorg i sykehjem - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2015). Ensomt å være mann på sykehjem.. Fredrikstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Helgesen, Ann Karin (2015). Aktiviteter for menn på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Brukermedvirkning når personen har demens..
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Fra hjemmet til institusjonsinnleggelse. Personer med demens og deres pårørende sin medvirkning i flytteprosessen.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Hva skjer ved Høgskolen i Østfold?.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Mellom hjem og institusjon.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Pasientmedvirkning i skjermede avdelinger for demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Patientparticipation in SCUs for persons with dementia.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Pårørende til personer med demens sine ønsker om og faktiske medvirkning – er det samsvar?.
 • Helgesen, Ann Karin (2015). Pårørendes rolle i pasient/brukermedvirkningsprosessen.
 • Helgesen, Ann Karin; Abrahamsen Grøndahl, Vigdis & Skaug, Eli-Anne (2015, 05. mai). Kjedelig å være mann på sykehjem?. [Radio].  Her og nå hovedsending.
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Relatives' participation in decisions concerning transition of loved-ones to institutional care..
 • Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Utvikling og utprøving av kartleggingsverktøy.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015, 05. mai). Aktivitetstilbud for eldre menn. [Radio].  NRK distriksprogram Østfold Etter to før fem.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015, 05. mai). Aktivitetstilbud for eldre menn. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015, 05. mai). Aktivitetstilbud for menn på sykehjem. [TV].  Distriktsnyheter Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015, 04. mai). Aktivitetstilbud for menn på sykehjem.. [TV].  NRK TV Distriktsnyheter, Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Erfaringer med aktivitetstilbud for menn på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Key factors influencing individualization of activities for male residents in nursing homes..
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne & Hornnes, Marit (2015). Aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten – erfaringer og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Aktivitet for menn på sykehjem.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Bruk av tiltaksplanen Liverpool Care Pathway for bedre kvalitet og dokumentasjon i lindrende omsorg og behandling.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Experiences of implementing Liverpool Care Pathway and service to seriously ill and dying patients..
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Innføring av LCP.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP).
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). LCP om ett år.
 • Johansen, Håkon & Helgesen, Ann Karin (2015). Studie av prosjekt med formål å bedre kvalitet på arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter i sykehjem.
 • Skaug, Eli-Anne; Helgesen, Ann Karin; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Tilrettelagt aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten.
 • Gregersen, Anne-Grethe & Helgesen, Ann Karin (2014). Helse for norske revmatikere i Spania?.
 • Helgesen, Ann Karin (2014). «Det handler om tilstedeværelse»Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2014). Fagdag: Pasientmedvirkning – et vikende prinsipp?.
 • Helgesen, Ann Karin (2014). Pasientmedvirkning – et vikende prinsipp?.
 • Helgesen, Ann Karin (2014). Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Det handler om tilstedeværelse.
 • Helgesen, Ann Karin (2014). Pasientmedvirning i dagliglivet ved skjermet avdeling for personer med demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2014). PÅRØRENDE – viktige i pasientmedvirkningsprosessen?.
 • Helgesen, Ann Karin & Håkon, Johansen (2014). STUDIE AV PROSJEKT MED FORMÅL Å BEDRE KVALITET PÅ ARBEIDET MED ALVORLIG SYKE OG DØENDE PASIENTER I SYKEHJEM – LCP (Liverpool Care Pathway).
 • Helgesen, Ann Karin & Johansen, Håkon (2014). STUDIE AV PROSJEKT MED FORMÅL Å BEDRE KVALITET PÅ ARBEIDET MED ALVORLIG SYKE OG DØENDE PASIENTER I SYKEHJEM – LCP (Liverpool Care Pathway).
 • Helgesen, Ann Karin (2013). Pasientmedvirkning for personer med demens ved skjermet avdeling på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2013). Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2013). Patient participation in everyday life in special care units for persons with dementia.
 • Helgesen, Ann Karin (2012). "Middel mot faglig ensomhet" Presentasjon av NSF's faggruppe for geriatri og demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2012). Pasientmedvirkning for personer med demens på skjermet avdeling på sykehjem. Pårørendes rolle.
 • Helgesen, Ann Karin (2012). Presentasjon av NSF's fagruppe for geriatri og demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2012). “THE IMPORTANCE OF FINDING COMMON GROUND”.
 • Helgesen, Ann Karin; Larsson, Maria & Athlin, Elsy (2012). "A matter of presence" Democracy, Human Rights and Gender in nurse/midwife education- Ethics and ethical formation.
 • Helgesen, Ann Karin (2011). Brukermedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens.
 • Helgesen, Ann Karin (2010). Det handler om tilstedeværelse- brukermedvirkning ved skjermet avdeling på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2010). Pasientmedvirkning for personer med demens ved skjermet avdeling på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2010). Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens- pårørendes perspektiv.
 • Helgesen, Ann Karin (2010). Relatives of persons with dementia living in special care units in Norwegian nursing homes, experiences with patient participation.
 • Helgesen, Ann Karin (2009). Fakta og utfordringer knyttet til kommunikasjon og aktivitet til beboere på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2009). Pasientmedvirkning ved skjermet avdeling for personer med demens. Vis sammendrag
 • Helgesen, Ann Karin (2009). Patient participation for persons with dementia living in sheltered accomodation in nursing homes.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Demens - fakta og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Kommunikasjon og samhandling - praktisk samhandling i dagliglivets aktiviteter.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Møte med fremmedkulturelle pasienter, omsorg ved livets slutt.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Presentasjon av funn fra studien: Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Pårørende i demensomsorgen.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Fredrikstad og Strømstad kommune.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Strømstad og Fredrikstad : en beskrivende/utforskende studie.
 • Helgesen, Ann Karin (2007). Pårørendes erfaringer fra møte med helsevesenet i Strømstad og Fredrikstad kommune.
 • Helgesen, Ann Karin (2007, 06. september). Ökad satsning på demensvård.
 • Helgesen, Ann Karin (2006). "Det gjelder å finne et felles ståsted" : norske sykepleieres erfaringer fra samhandling med eldre fremmedkulturelle pasienter på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2005). "Det gjelder å finne et felles ståsted": Norske sykepleieres erfaringer med eldre fremmedkulturelle pasienter på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin (2005). Sosial kontakt, I: Nina Jahren Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31606-6.  Kap 22.
 • Helgesen, Ann Karin & Lislerud Smebye, Kari (2005). Kontakt med andre, I: Nina Jahren Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31606-6.  Kapittel 20.
 • Helgesen, Ann Karin & Smebye, Kari Lislerud (2005). Kontakt med andre, I: Nina Jahren Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31606-6.  Kapittel 20.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 16. okt. 2020 09:27