Anna Lydia Svalastog

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608819
+4740643549
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-205

Telefontid: mandag, onsdag, fredag kl 08:00-09:00

Besøkstid: etter avtale

Faglige interesser

Psykososialt arbeid, med særlig fokus på sammenhenger mellom individets adferd og helse, samfunnsmessige betingelser, kulturelle og religiøse forestillinger og myter, væremåter og riter. De siste årene har jeg fokusert på helse og kunnskap i det digitale samfunn, og utvikling av nye gangbare analytiske begreper for å bedre forstå og analysere det samme. I samarbeid med kollegaer har jeg bidratt til å analysere ulike sider av helse i det digitale samfunn, som kontekstuelt fenomen (Ebola), som nytt kunnskapsfelt (barnevern), som institusjonell utfordring (kriminalomsorgen). I samarbeid med kollegaer i forskergruppen for psykososialt arbeid har jeg vært å jobbe fram en ny antologi med en tydelig transdisiplinær arbeidsform. Fagets bredde og dyp er gjort tydelig gjennom empiriske eksempler, bruk av teoretiske perspektiv, og et mangfold av faglige innganger. 

Undervisning og veiledning

Undervisning, veiledning og kursplanarbeid for masterprogrammet i psykososialt arbeid.

Utvikling og etablering av masterseminar for skriving av masteroppgaver, samt produksjon av erfaringsrapport og manual for masterseminaret

Studieprogram for master i psykososialt arbeid

Medveileder for to PhD-prosjekt 

Forskning og samarbeid

Leder av forskergruppen Psykososialt arbeid. Hovedansvarlig for forskergruppens arbeid med årlige faglige arrangementer. Kommende og gjennomførte arrangementer i regi av forskergruppe i psykososialt arbeid.

Tre nettverk er etablert og knyttet til forskergruppen i psykososialt arbeid: 

Et internasjonalt forskernettverk med fokus på kunnskap og helse i det digitale samfunn: Navigating Knowledge Landscapes. Nettverket holder årlige konferanser og PhD-training events (se hjemmesiden). 

Et nettverk med fokus livskvalitet, velferd og sosial rettferdighet, med utgangspunkt i Urfolks metode og vestlig metodeutvikling og filosofi: SHARK

Et nettverk med fokus på kulturell mangfold, flyktninger og fungerende integrering: Goda grannar - godt naboskap Nettverket har gjennomført sin første konferanse

Nettverkene utgjør ramme for utvikling av nye forskningsprosjekter, og bidrar til å styrke masterprogrammet i psykososialt arbeid ved at nettverkenes bidrar med forelesninger, eventer og ny forskning som brukes i undervisningen. 

Jeg er medlem av The Expert Advisory Board for PANELFITParticipatory Approaches to a New Ethical and Legal Framework for ICT.

Medredaktør for 5 publiserte og 3 kommende antologier. 

Vitenskaplige antologier, fra venstre 1997 Myter och mytteorier; 2002 Riter och ritteorier; 2015 Visions of Sápmi; 2018 Knowledge Landscapes; 2019 Psykososialt arbeid
Fra høyre:
- 2019: AL Svalastog, NJ Kristoffersen, HS Lile (red.) Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn.
- 2018: S Gajovic, AL Svalastog (red.) Navigating Knowledge Landscapes.
- 2015: AL Svalastog, G Fur (red.) Visions of Sápmi.
- 2002: M Stausberg, O Sundqvist, AL Svalastog (red.) Riter och ritteorier. Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser.
- 1997: Sundqvist, AL Svalastog (red.) Myter och mytteorier. Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser.

 

Bakgrunn

2014- fortsatt: Professor (Full), i psykososialt arbeid, HIØ, Fredrikstad, Norge.

2007-2016: Assosiert forsker. Tema urfolk og forskningsetikk, særlig biobanksforskning. Center for forskningsetikk og biomedisinsk etikk (CRB), Uppsala Universitet, Sverige.

2005: Docent i religionsvitenskap. Tema samisk kultur og historie; Risikohåndtering av genteknologi og medisinsk etikk, Umeå Universitet, Sverige.

2001-2004: Deltidsoppdrag HUMLiv, Tema genetikk, risikohåndtering og etikk, Humanistisk fakultet, Umeå Universitet, Sverige.

2000-2007: Førsteamanuensis og faglig leder for religionshistorie, Umeå Universitet, Sverige.

2000: Post doc: Tema modernitet, identitet, kroppslighet og riter, Uppsala Universitet, Sverige.

1998: PhD: Tema abort, myter og identitet, Religionshistorie, Uppsala Universitet, Sverige.

Publikasjonar

 • Svalastog, Anna Lydia (2020). Interpreting gene myths in a globalized world. Marburg Journal of Religion.  ISSN 1612-2941.  22(2), s 1- 34 . doi: https://doi.org/10.17192/mjr.2020.22.2
 • Wilson, Shawn Stanley; Svalastog, Anna Lydia; Gaski, Harald; Senior, Kate & Chenhall, Richard (2020). Double perspective narrating time, life and health. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples.  ISSN 1177-1801.  16(2), s 137- 145 . doi: 10.1177/1177180120920774
 • Svalastog, Anna Lydia (2019). Om religion og flerkulturelt psykososialt arbeid, I: Anna Lydia Svalastog; Nina M. J. Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.),  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51244-3.  Kapittel.  s 80 - 100
 • Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J. & Lile, Hadi Strømmen (2019). Introduksjon til psykososialt arbeid, I: Anna Lydia Svalastog; Nina M. J. Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.),  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51244-3.  Kapittel 1.  s 17 - 39
 • Svalastog, Anna Lydia; Allgaier, Joachim & Gajovic, Srecko (2018). Navigating Knowledge Landscapes in the digital society: a look back and visions for the future. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  59(5), s 274- 278 . doi: 10.3325/cmj.2018.59.274 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Toreld, Eva Marie; Haugli, Kristin Opaas & Svalastog, Anna Lydia (2018). Maintaining normality when serving a prison sentence in the digital society. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  59(6), s 335- 339 . doi: 10.3325/cmj.2018.59.335 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Heidi Aarum; Björktomta, Siv-Britt & Svalastog, Anna Lydia (2017). Digital society generates new challenges on child welfare services. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  58(1), s 80- 83 . doi: http://www.cmj.hr/2017/58/1/28252879.htm Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svalastog, Anna Lydia; Donev, Doncho; Kristoffersen, Nina M. J. & Gajovic, Srecko (2017). Concepts and definitions of health and health-related values in the knowledge landscapes of the digital society. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  58(6), s 431- 435 . doi: https://doi.org/10.3325/cmj.2017.58.431 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gajovic, Srecko & Svalastog, Anna Lydia (2016). When communicating health-related knowledge, beware of the black holes of the knowledge landscapes geography. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  57(5), s 504- 509 . doi: 10.3325/cmj.2016.57.504
 • Svalastog, Anna Lydia & Allgaier, Joachim (2016). Hollywood heroes in high tech risk societies: modern fairy tales and emerging technologies. JCOM - Journal of Science Communication.  ISSN 1824-2049.  s 1- 9 . doi: http://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOM_1502_2016_C05.pdf Fulltekst i vitenarkiv.
 • Allgaier, Joachim & Svalastog, Anna Lydia (2015). The communication aspects of the Ebola virus disease outbreak in Western Africa – do we need to counter one, two, or many epidemics?. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  56(5), s 496- 499 . doi: 10.3325/cmj.2015.56.496
 • Svalastog, Anna Lydia (2015). Mapping Sámi Life and Culture, In Anna Lydia Svalastog & Gunlög Fur (ed.),  Visions of Sápmi.  Arthub.  ISBN 978-82-8221-0119.  Kapittel.  s 17 - 45 Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2015). Treacherous narratives & seductive theories. On methodological challenges in psychosocial academic work. Inaugural lecture as Full Professor of Psychosocial Work at Østfold University College, February 13, 2015. New Zealand Online Journal of Interdisciplinary Studies.  ISSN 2253-1998.  1(3), s 13- 36
 • Svalastog, Anna Lydia; Allgaier, Joachim & Gajovic, Srecko (2015). Navigating knowledge landscapes: on health, science, communication, media, and society. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  (4), s 321- 323 . doi: 10.3325/cmj.2015.56.321
 • Svalastog, Anna Lydia & Damjanovicova, Maria (2015). Epigenetics, society, and bioobjects. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  56(2), s 166- 168 . doi: 10.3325/cmj.2015.56.166
 • Svalastog, Anna Lydia & Fur, Gunlög (2015). Introduction, In Anna Lydia Svalastog & Gunlög Fur (ed.),  Visions of Sápmi.  Arthub.  ISBN 978-82-8221-0119.  Kapittel.  s 9 - 15 Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2014). The value of bio-objects and policy discourses in Europe. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  55(2), s 167- 170 . doi: http://www.cmj.hr/default.aspx?ID=12319&issue=yes
 • Svalastog, Anna Lydia; Allgaier, Joachim; Martinelli, Lucia & Gajovic, Srecko (2014). Distortion, confusion, and impasses: could a public dialogue within Knowledge Landscapes contribute to better communication and understanding of innovative knowledge?. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  55(1), s 54- 60 . doi: http://www.cmj.hr/default.aspx?ID=12288&issue=yes
 • Svalastog, Anna Lydia; Chenall, Richard; Martinelli, Lucia; McLaughlin, Janice; Paulsen, Berit Smestad; Senior, Kate; Tunon, Håkan & Werdelin, Lars (2014). Culture, science and bioethics: Interdisciplinary understandings of practices in science, culture and ethics. New Zealand Online Journal of Interdisciplinary Studies.  ISSN 2253-1998.  1(2) Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2013). Making it transparent. On naming, framing and administrating biobank research on native peoples. New genetics and society (Print).  ISSN 1463-6778.  32(3), s 209- 242 . doi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14636778.2012.760265
 • Svalastog, Anna Lydia & Martinelli, Lucia (2013). Representing life as opposed to being: the bio-objectification process of the HeLa cells and its relation to personalized medicine. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  54(4), s 397- 402 . doi: http://www.cmj.hr/default.aspx?ID=12193&issue=yes
 • Svalastog, Anna Lydia (2012). Gene myth in public perceptions. Public Understanding of Science.  ISSN 0963-6625.  21(4), s 478- 494 . doi: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963662510376284
 • Svalastog, Anna Lydia & Eriksson, Stefan (2010). You can use my name; you don't have to steal my story: A critique of anonymity in indigenous studies. Developing World Bioethics.  ISSN 1471-8731.  10(2), s 104- 110 . doi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-8847.2010.00276.x
 • Svalastog, Anna Lydia (2009). Att analysera och teoretisera kön och religion: Förslag till nytt religionsbegrepp. Marburg Journal of Religion.  ISSN 1612-2941.  14(1), s 1- 17 . doi: http://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0004/article/view/3467
 • Svalastog, Anna Lydia; Gustafsson, Petter & Jansson, Stefan (2006). Comparative analysis of the risk-handling procedures for gene technology applications in medical and plant science. Science and Engineering Ethics.  ISSN 1353-3452.  12(3), s 465- 479 . doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-006-0045-4
 • Svalastog, Anna Lydia (2004). Sammanhangets betydelse och kontexternas dynamik: om riskhantering av genmodifierade växter i Sverige, I: Christer Nordlund (red.),  Livsföreställningar : kultur, samhälle och biovetenskap.  Kungl. skytteanska samfundet.  ISBN 9186438263.  Kapittel.  s 107 - 130
 • Svalastog, Anna Lydia (2002). Rituelle övergrepp - vår kulturs hemliga hjärta?: Om rit, modernitet, kultur och kontextualitet, I: Michael Stausberg; Olof Sundqvist & Anna Lydia Svalastog (red.),  Riter och ritteorier. Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser.  Bokförlaget Nya Doxa.  ISBN 91-578-0388-9.  Kapittel.  s 41 - 83
 • Lundgren, Eva & Svalastog, Anna Lydia (2001). Den kontekstuelle kroppen, I: Eva Lundgren (red.),  Ekte kvinne?: identitet på kryss og tvers.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2269-7.  Kapittel 8.  s 212 - 238
 • Lundgren, Eva & Svalastog, Anna Lydia (2001). Moderne identitet: betvingende begjær i kroppen, I: Eva Lundgren (red.),  Ekte kvinne?: identitet på kryss og tvers.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2269-7.  Kapittel 9.  s 239 - 277
 • Lundgren, Eva & Svalastog, Anna Lydia (2001). Subjektet - individuelt og relasjonelt, I: Eva Lundgren (red.),  Ekte kvinne?: identitet på kryss og tvers.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2269-7.  Kapittel 10.  s 278 - 314
 • Svalastog, Anna Lydia (1998). Reproduktion och könsdikotomisering: En problematisering av feminstiska teoretiska antaganden rörande kopplingen mellan kroppslig reproduktion och könsskillnader. Kvinnovetenskaplig tidskrift.  ISSN 0348-8365.  19(1), s 65- 72
 • Svalastog, Anna Lydia (1997). Feministisk myteteori - en kulturanalytisk utfordring, I: Olof Sundquist & Anna-Lydia Svalastog (red.),  Myter och mytteorier: religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser.  Swedish Science Press, Uppsala.  ISBN 91-972136-4-0.  Kapittel.  s 21 - 54
 • Svalastog, Anna Lydia (1993). Seksualitet som nytelse og seksualitet som reproduksjon: Om kjønnsdikotomisering og mannlig maktpotensiale. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning.  ISSN 0008-1345.  50, s 30- 42
 • Svalastog, Anna Lydia (1991). "Paraplytrille med parasoll": Om kontekstuell forståelse. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning.  ISSN 0008-1345.  44, s 107- 112
 • Svalastog, Anna Lydia (1990). Abort og kjønnsidentitet. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning.  ISSN 0008-1345.  (41), s 24- 36

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J. & Lile, Hadi Strømmen (red.) (2019). Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51244-3.  394 s.
 • Svalastog, Anna Lydia & Gajovic, Srecko (ed.) (2018). Navigating Knowledge Landscapes. Medicinska Naklada.  ISBN 978-953-176-885-6.  246 s.
 • Svalastog, Anna Lydia & Fur, Gunlög (ed.) (2015). Visions of Sápmi. Arthub.  ISBN 978-82-8221-0119.  200 s. Vis sammendrag
 • Stausberg, Michael; Sundqvist, Olof & Svalastog, Anna Lydia (red.) (2002). Riter och ritteorier. Religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser. Bokförlaget Nya Doxa.  ISBN 91-578-0388-9.  278 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Svalastog, Anna Lydia; Webster, Andrew & Allgaier, Joachim (2020). Introduction. Mapping new digital landscapes. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X.  23(8), s 1100- 1105 . doi: 10.1080/1369118X.2020.1784507
 • Svalastog, Anna Lydia (2019). DNA as my heritage? On socio-technical systemic ignorance imbedded in the direct to consumer genetic testing.
 • Svalastog, Anna Lydia (2018). Culture and agency in the digital society. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2018). Health in the digital society: The juxtaposition of knowledge and culture Arrangør: Navigating Knowledge Landscapes Network; Centre of Excellence for Integrative Bioethics, Centre of Excellence in Basic, Clinical, and Translational Neuroscience; University of Zagreb; University of Zagreb School of Medicine, Croatian Institute for Brain Research.
 • Svalastog, Anna Lydia & Blaakilde, Anne Leonora (2018). Personal health narratives as a risk management strategy in the digital society.
 • Lile, Hadi Strømmen & Svalastog, Anna Lydia (2017). Sannhetskommisjon eller fortielse?. Nordlys.  ISSN 0805-5440.
 • Svalastog, Anna Lydia (2017). Med brukeren i sentrum, utenfor helselovgivningen og i en tverrfaglig sammenheng. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2017). Navigating Knowledge Landscapes and Ethics / Snalaženje u krajolicima znanja i etika http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/wp-content/uploads/2017/05/LDB-2017-program.pdf. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2017). Personal narratives & health. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2017). Presentation: Health and knowledge in digital society, on navigating Knowledge Landscapes. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2017). Psychosocial work in the digital society.
 • Svalastog, Anna Lydia & Gajovic, Srecko (2017). Knowledge Landscapes – Linear and Non-Linear Knowledge Communication in the Digital Society / Krajolici znanja – linearni i nelinearni prijenos znanja u digitalnom društvu. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). - Sammenheng og oppdrag: Invitert foredragsholder til Human Centred Computing Group Workshop, November 30th 2016, Oxford E-Research Centre, 7 Keble Road, Oxford http://www.oerc.ox.ac.uk/find-centre - Mitt foredrag: 12.00-12.55 Anna Lydia Svalastog (Professor of Psycho-Social work, Østfold University College, Norway) Psychosocial narratives in digital society.. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2016, 11. februar). 3 min reportage about Svalastog's research on the Sami people, who they are and why they are important for the research and for the end which are the main conclusions of the research. Interviewer: Nikolina Dragošević. [TV].  Kroatisk TV.
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). Fortellinger om samisk kultur og historie. http://litthusfred.no/events/fortellinger-om-samisk-kultur-og-historie/.
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). Globalized communication and local contexts. On meaning misunderstandings and the reinforcement of social categories.
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). How to organize and produce a COST Action applicatin. Experiences and suggested strategies..
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). Presentation: Ida Marie. On personal narratives in digital society..
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). Presentation: Navigating Knowledge Landscapes. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). Presentation: The on-line web as an arena for individual strong voices. On personal narratives, addiction and resistance. The presentation was part of: 16:00 – 17:00 Parallel Session I: Change and obstruction in the web of on-line health information (The Navigating Knowledge Landscapes network) MODERATOR Anna Lydia Svalastog. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). Re-Novasjoner. Åpningsforedrag knyttet til oppdraget å åpne Litteraturfestival-kunstutstiller Esther Maria Bjørneboes utstilling Re-Novasjoner på Galleri Zink..
 • Svalastog, Anna Lydia (2016). The Sami people. Framing, shaping and challenging research practice and ethics in medical and health related research. Vis sammendrag
 • Svalastog, Anna Lydia (2016, 09. mars). "Visions of sápmi". Anna Lydia Svalastog: En antologi som är annorlunda.. [Radio].  SVT Sameradion & SVT Sapmi.
 • Svalastog, Anna Lydia; Enberg, Runar & Svonni, Mikael (2016). Visions of Sápmi.
 • Svalastog, Anna Lydia (2015). Conference presentation: Modern fairytales and new technologies: Hollywood heroes in high tech risk societies. https://sciencetechnologysociety.wordpress.com/2015/08/12/conference-programme/.
 • Svalastog, Anna Lydia (2015). Knowledge Landscapes, presentasjon og paneldebatt http://glowbrain.hiim.hr/index.php/en/home/10-en/frontpage-articles/178-gb-knowledge-lanscapes.
 • Svalastog, Anna Lydia & Fur, Gunlög (2015). Preface, In Anna Lydia Svalastog & Gunlög Fur (ed.),  Visions of Sápmi.  Arthub.  ISBN 978-82-8221-0119.  Forord.  s 7 - 7
 • Svalastog, Anna Lydia (2011). Wenger, Tisa, We have a Religion. The 1920s Peublo Indian Dance Controversy and American Religious Freedom. Marburg Journal of Religion.  ISSN 1612-2941.  16(1), s 1- 4 . doi: https://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0004/article/view/3295
 • Svalastog, Anna Lydia (1998). Det var ikke meningen...: Om konstruksjon av kjønn ved abortinngrep, et feministteoretisk bidrag.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endra 21. aug. 2020 14:59