Anne Margrethe Glømmen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Studieleder
Kontakt
+4769608781
+4798626294
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-117

Studieleder for

 • BA i Arbeids- og velferdsfag
 • MA i Samordning av helse- og velferdstjenester
 • Videreutdanning i Arbeidsinkludering og supported employment

Faglige interesser

Arbeidsinkludering, inkluderingskompetanse, velferdspolitikk, folkehelse, prosjektarbeid, faglig skjønn, mentoring, kommunikasjon, akademisk coaching, simulering som pedagogisk virkemiddel og arbeidsintegrert læring som pedagogisk metode. 

Undervisning

Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag

Bakgrunn

 • Studieleder ved Høgskolen i Østfold fra august 2019
 • Programansvarlig for BA arbeids- og velferdsfag fra august 2014
 • Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold fra august 2012
 • Prosjektleder for 3 ulike prosjekter fra oktober 2009 til juli 2012:
 1. Prosjekt rusomsorg (rusforebygging) - Etablerte et nytt poliklinisk tilbud til unge rusavhengige, unge i risikosonene og pårørende. Utarbeidet en forebyggingsplan og deltok aktivt i utarbeidelse av folkehelseplan for Overhalla kommune
 2. Prosjektet "Nye muligheter" (barnefattigdomsprosjekt)- Etablerte et nytt prosjekt med mål som å bryte den sosiale arven i familier som lever under fattigdomsgrensen i Overhalla kommune
 3. Prosjekt Arbeid og aktivitet (kartleggings- og fornyingsprosjekt)- Kartlegging av arbeids og aktivitetstilbud og tiltak til alle brukergrupper i Halden kommune, med mål om å få oversikt over hvilke brukergrupper som faller utenfor de eksisterende tiltakene, og eventuelt iverksette nye tiltak i forhold til disse
 • 1998 - 2008 miljøterapeut og fagkonsulent i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 • MA i velferdspolitikk fra Høgskolen Innlandet 2010
 • BA i sosialt arbeid fra Høgskolen Innlandet 1998

Verv og nettverk

 • Medlem av Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag (tidligere Profesjonsrådet for sosialt arbeid og velferdsfag)
 • Medlem av Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) ved Høgskolen i Østfold
 • Medlem av Koordinatorforum (et samarbeidsforum for NAV Øst-Viken og HIØ)
 • Medlem av Fagråd (et samarbeidsforum for Sykehuset Østfold, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Moss kommune, Halden kommune, NAV Fredrikstad og studieretning Velferd ved HIØ)
 • Medlem av «Kvinnforsk» - Nettverk for kvinnelige forskere ved avd. helse- og velferd ved Høgskolen i Østfold (2016- ) https://www2.hiof.no/nor/avdeling-for-helse_-og-sosialfag/fou-ved-avdeling-hs/kvinnforsk&PHPSESSID=cdvtuvn53q8pi0eofslm3rutb4
 • Medlem av «The Nightingale Mentoring Network» - et internasjonalt nettverk for The Nigthingale Mentoring Concept (2016 - ) http://nightingalementoring.org/?page_id=77
 • Medlem av  Ekspertgruppen på sosiale ulikheter i helse i Østfold fra 2013 til 2017

Samarbeid

 • "Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn" i samarbeid med Introduksjonsprogrammet NAV Sarpsborg, fra september 2016 - 
 • Utvikling av kurset «Bevisst tilstedeværelse gjennom bevegelse og kommunikasjon» i samarbeid med Henriette Slorer ved Akademi for scenekunst

 • Tverrfaglig utvekslingsopphold på Håøya i samarbeid med Akademi for scenekunst
 • Simulering som pedagogisk virkemiddel for studenter ved AVF i samarbeid med Inger Hjelmeland ved SSI (Senter for Simulering og Innovasjon)

 

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Glømmen, Anne Margrethe & Sæthern, Beate Brevik (2019). Mentorskap i flerkulturell kontekst.
 • Glømmen, Anne Margrethe & Sæthern, Beate Brevik (2018). Pilotprosjektet “Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn”.
 • Glømmen, Anne Margrethe & Sæthern, Beate Brevik (2018). The Nightingale Mentoring project for adult refugees.
 • Glømmen, Anne Margrethe & Sæthern, Beate Brevik (2018). The Nightingale Mentoring project for adult refugees.
 • Sæthern, Beate Brevik & Glømmen, Anne Margrethe (2018). Academic Coaching.
 • Sæthern, Beate Brevik & Glømmen, Anne Margrethe (2018). Academic Coaching and its Effects on Student Development.
 • Glømmen, Anne Margrethe (2017). Bachelorstudium Arbeids- og velferdsfag. Vis sammendrag
 • Glømmen, Anne Margrethe (2017). Erfaringer fra kurs i akademisk engelsk ved LTS training and consulting i Bath.
 • Glømmen, Anne Margrethe (2017). Studiet arbeids-og velferdsfag, hvor vil vi?.
 • Glømmen, Anne Margrethe & Sæthern, Beate Brevik (2017). Pilotprosjektet “Mentorordningen Nattergalen for voksne med innvandrerbakgrunn”.
 • Glømmen, Anne Margrethe & Sæthern, Beate Brevik (2017). Presentation of The Nightingale Mentoring project for adult refugees.
 • Glømmen, Anne Margrethe (2016, 03. november). Et nytt prosjekt ved Høgskolen i Østfold skal hjelpe nyankomne innvandrere å komme seg ut i utdanning eller få seg en jobb.. [Radio].  Distriktsprogram Østfold.
 • Glømmen, Anne Margrethe (2015). Arbeids- og velferdsfag - fremtidens utdanning.
 • Glømmen, Anne Margrethe (2015). Hverdagsaktivitetene er undervurdert. Fredrikstad Blad.
 • Glømmen, Anne Margrethe & Emini, Besa (2015). En myte at flyktninger ødelegger vår velstand. Fredrikstad Blad.
 • Glømmen, Anne Margrethe & Emini, Besa (2015). Mobbing på arbeidsplassen et samfunnsproblem. Fredrikstad Blad.
 • Løkke, Gunn E. H.; Hjelmeland, Inger; Glømmen, Anne Margrethe & Ørmen, Nita (2015). Kommunikasjon, samhandling og veiledning på tvers. Rapport fra Samhandling, Arbeidsdeling og Konsentrasjonsprosjekt.
 • Glømmen, Anne Margrethe (2014). "..fattige arbeider bedre hvis de blir fattigere..". Magasinet Velferd.  103(8), s 40- 40
 • Glømmen, Anne Margrethe (2014). "Mastersyken" forlenger livet ditt. Moss Avis.
 • Buckland, Morten; Erikson, Katarina; Fagermoen, Merete; Glømmen, Anne Margrethe; Jakobsen, Lise; Johansson, Monica; Mathisen, Åge; Nordhus, Øyvind; Samdal, Birgit; Schillinger, Arild; Sivertsen, Anne Kristin & Sporsheim, Tommy (2006). Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand – Diagnose – Tiltak. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 6. sep. 2019 13:40