Anne Mette Nygaard

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608820
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A 218

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Wevling, Astrid; Ålesve, Cathrine; Nygaard, Anne Mette; Gunheim-Hatland, Lars; Høyum, Gro Merete & Heiberg, Turid (2019). Forståelse av ikke-tekniske ferdigheter (ITF) i spesialsykepleie; akutt-, intensiv og operasjonssykepleie (AIO). Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  9(3), s 201- 212 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2019-03-05

Se alle arbeider i Cristin

 • Hardeland, Camilla; Claesson, Andreas; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Folke, Fredrik; Hollenberg, Jacob; Kramer-Johansen, Jo; Lippert, Freddy K; Nord, Anette; Nygaard, Anne Mette; Olasveengen, Theresa M.; Ringh, Matthias; Svensson, Leif & Møller, Thea Palsgaard (2019). Differences in out-of-hospital cardiac arrest emergency dispatch recognition and dispatcher assisted cpr instructions – a Scandinavian multicentre study. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.
 • Hardeland, Camilla; Claesson, Andreas; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Folke, Fredrik; Kramer-Johansen, Jo; Lippert, Freddy K; Nord, Anette; Nygaard, Anne Mette; Olasveengen, Theresa Mariero; Ringh, Matthias; Svensson, Leif & Møller, Thea Palsgaard (2019). Differences in Out-of-Hospital Cardiac Arrest emergency dispatch recognition and dispatcher assisted CPR instructions – a Scandinavian multicentre study.
 • Nygaard, Anne Mette; Lind, Ranveig; Haugdahl, Hege Selnes & Brinchmann, Berit Støre (2019). Videreføring av informasjon relatert til intensivpasienters pårørende- en hviskelek og et dokumentasjonsdilemma.
 • Fossen, Linn Therese; Sælid, Inger-Johanne; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hypotermibehandling. Optimalisering av blodsukkernivået etter hjertestans. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.71026
 • Mathisen, Martine; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Intensivsykepleiere kan forebygge PTSD. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Munch, Elin; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Bruk av endotrakealtube med subglottis-sug kan forebygge ventilatorassosiert pneumoni. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  106 . doi: DOI: 10.4220/Sykepleiens.2018.65480
 • Ruud, Hege; Markussen, Anette; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hvordan ivareta pårørende ved organdonasjon?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Chau, LM; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Polynevromyopati hos intensivpasienter. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine; Nygaard, Anne Mette & Heiberg, Turid (2017). What about non - technical skills in the operating theatre?.
 • Nygaard, Anne Mette & Gulbrandsen, Tove (2015). Den postoperative pasienten, I: Tove Gulbrandsen & Dag-Gunnar Stubberud (red.),  Intensivsykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41593-8.  Kapittel 29.  s 719 - 760
 • Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine & Nygaard, Anne Mette (2015). Er det forskjell i klinisk utøvelse mellom spesialsykepleiere som har / ikke har deltatt i utvidet bruk av simulering under utdanning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 12. juni 2018 16:08