Anne Mette Nygaard

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608820
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A 218

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Hardeland, Camilla; Claesson, Andreas; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Folke, Fredrik; Hollenberg, Jacob; Kramer-Johansen, Jo; Lippert, Freddy K; Nord, Anette; Nygaard, Anne Mette; Olasveengen, Theresa M.; Ringh, Matthias; Svensson, Leif & Møller, Thea Palsgaard (2019). Differences in out-of-hospital cardiac arrest emergency dispatch recognition and dispatcher assisted cpr instructions – a Scandinavian multicentre study. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.
  • Fossen, Linn Therese; Sælid, Inger-Johanne; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hypotermibehandling. Optimalisering av blodsukkernivået etter hjertestans. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.71026
  • Nygaard, Anne Mette & Gulbrandsen, Tove (2015). Den postoperative pasienten, I: Tove Gulbrandsen & Dag-Gunnar Stubberud (red.),  Intensivsykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41593-8.  Kapittel 29.  s 719 - 760
  • Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine & Nygaard, Anne Mette (2015). Er det forskjell i klinisk utøvelse mellom spesialsykepleiere som har / ikke har deltatt i utvidet bruk av simulering under utdanning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 12. juni 2018 16:08