Anniken Sørlie

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608633
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A337

Faglige interesser

 • Likestillings- og diskrimineringsrett
 • LHBTI-personers rettigheter og livssituasjon
 • Menneskerettigheter
 • Velferdsrett

Undervisning

Underviser på Bachelor, Sosialt arbeid

Bakgrunn

 • Seniorrådgiver Norges institusjon for menneskerettigheter (2018)
 • PhD i rettsvitenskap fra juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (2018). Avhandlingens tittel: The Right to Gender Identity: A Grounded Life Cycle Perspective
 • Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012)
 • Bachelorgrad i Europeiske og amerikanske studier, Universitetet i Oslo (2009)
 • Veileder masteroppgaver og sensor ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Priser

 • Hans Majestet Kongens gullmedalje for 2019 for avhandlingen The Right to Gender Identity: A Grounded Life Cycle Perspective

Verv

 • Norsk medlem i The European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL)

Samarbeid

 

Emneord: LHBTI, Menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsrett, Helserett

Publikasjoner

 • Davy, Zowie; Sørlie, Anniken & Suess Schwend, Amets (2018). Democratising diagnoses? The role of the depathologisation perspective in constructing corporeal trans citizenship. Critical Social Policy.  ISSN 0261-0183.  38(1), s 13- 34 . doi: 10.1177/0261018317731716 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørlie, Anniken (2018). The right to trans-specific healthcare in Norway: understanding the health needs of transgender people. Medical Law Review.  ISSN 0967-0742.  27(2), s 295- 317 . doi: 10.1093/medlaw/fwy029 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørlie, Anniken (2017). Governing (trans)parenthood: The tenacious hold of biological connection and heterosexuality, In Dianne Otto (ed.),  Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks.  Routledge.  ISBN 978-1-138-28991-8.  9.  s 171 - 190 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørlie, Anniken (2017). Legal Gender Meets Reality: A Socio-Legal Children's Perspective, In Anne Hellum (ed.),  Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity.  Routledge.  ISBN 978-1138698505.  6.  s 77 - 103
 • Sørlie, Anniken (2016). Rettighetssubjekter i endring: Den fødende mannen, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  10.  s 227 - 248
 • Sørlie, Anniken (2015). Legal gender meets reality: a socio-legal children's perspective. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(4), s 353- 379 . doi: 10.1080/18918131.2016.1123831 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørlie, Anniken (2014). Tvungen identitet - en vurdering av norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av juridisk kjønn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  12(4), s 272- 295 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørlie, Anniken & Alaattinoglu, Daniela (2019). Sverige gir steriliserte transpersoner erstatning. Det bør Norge også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 20- 21
 • Sørlie, Anniken (2018). Governing (Trans) parenthood – The Tenacious Hold of Biological Connection and Heterosexuality.
 • Sørlie, Anniken (2018). Spenningsfeltet mellom lov om endring av juridisk kjønn og annet lovverk.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transgender children and binary structures in schools.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transspesifikke helserettigheter i norsk og internasjonal rett: et anerkjennelsesperspektiv.
 • Sørlie, Anniken & Schmölzer, Stephanie (2018, 08. september). Transpersoner sliter med å få den helsehjelpen de trenger og har rett på. [Internett].  Forskning.no.
 • Hellum, Anne; Sørlie, Anniken & Gustavsson, Andrea (2017). Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sørlie, Anniken & Lindstad, Siri (2017, 31. januar). Barn har rett til egen kjønnsidentitet. [Internett].  Kilden kjønnsforskning.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 05. februar). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016, 05. februar). Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Internett].  forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Internett].  forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Kristine Marie, Skaar (2015, 18. august). Transpersoner blir diskriminert - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. [Tidsskrift].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Sørlie, Anniken (2013). Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet: kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?. Kvinnerettslig skriftserie. 90.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. sep. 2018 08:53 - Sist endret 20. feb. 2020 14:48