Astrid Birgitte Wevling

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608822
+4790752541
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Betydning av Ikke- tekniske ferdigheter i utøvelse av sykepleie og relatert til pasientsikkerhetsarbeid.

Bruk av simulering som pedagogisk metode.

Bruk av film som pedagogisk verktøy for innlæring av kliniske ferdigheter 

Undervisning

Underviser ift. operasjonssykepleie, anatomi, kirurgi og smittevern 
 

Bakgrunn

Utdannet sykepleier i desember 1985, Sertifisering som AMK operatør 1998, Praktisk pedagogisk utdannelse (PPU) 2001, Videreutdanning i operasjonssykepleie 2004., Master i klinisk sykepleie 2012.

Arbeidserfaring; Arbeidet mange år ved SØ ved akuttmottak og som operasjonssykepleier ve

Samarbeid

Sykehuset Østfold

Publikasjoner

  • Wevling, Astrid; Ålesve, Cathrine; Nygaard, Anne Mette; Gunheim-Hatland, Lars; Høyum, Gro Merete & Heiberg, Turid (2019). Forståelse av ikke-tekniske ferdigheter (ITF) i spesialsykepleie; akutt-, intensiv og operasjonssykepleie (AIO). Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  9(3), s 201- 212 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2019-03-05
  • Wevling, Astrid; Halstensen, Thor-David & Johansson, Inger Signe (2015). Operasjonssykepleierens vurdering av egen kompetanse i forhold til arbeidskrav. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  10(2), s 132- 141 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.54300 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 30. okt. 2018 09:57