Bengt Morten Maximilian Wenstøb

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608636
+4793026639
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A- 320

Faglige interesser

Norsk og internasjonalt arbeidsliv.

Barns rettigheter

Nasjonale- og internasjonale helseutfordringer.

Internasjonal student- og lærerutveksling.

Undervisning

Underviser ved AVF innen tema arbeid og helse.

Bakgrunn

Sosionom, Cand.Socion, Diploma in Public Health, Forsvarets høgskole sjefskurset og Sommelier.

Har arbeidet innen PPT- tjenesten, uteseksjonen og  barneverntjenesten.

Arbeidet som sakkyndig i Fylkesnemnda i Østfold og Rogaland.

Tidligere Stortingsrepresentant og medlem bystyret i Fredrikstad.

Min Bloggside

https://blogg.hiof.no/bmj

 

 

Publikasjoner

 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2020). Fremtidens velferdstjenester - en kikk inn i glasskula?.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2020). Velferdsstaten i fremtiden.
 • Carmesund, Ulf Arvid & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2019). Lenge leve velferdsstaten. Moss Avis.  s 8- 9
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2019). 27. januar er internasjonal minnedag for ofrene for holocaust. Fredriksstad Blad.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2019). Barn, barndom og barns rettigheter. Er alle barn like mye verdt eller?.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2019). Barndommens historie i Norge. Fra fattigdom til velferdsbarn og barnefattigdom blant innvandrerbarn.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2019). Barns rettigheter er viktigere enn bompenger og jernbane. Fredriksstad Blad.  s 8- 9
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2019). Flyktningkrise og menneskehandel. Hvilken ansvar har Norge og hvilke utfordringer er det i fremtiden?.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2019). Toleransedagen 16. november: Det er aksept for å snakke nedlatende om andre. Det er svært alvorlig i et demokratisk samfunn. Fredriksstad Blad.  s 9
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). De vil vite hva du venter av norsk velferd om 20 år. Fredriksstad Blad.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Har vi råd til å finansiere sykehjem og skoler i fremtiden?.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Arbeidsplasser og sysselsettingen. Moss Avis.  s 12- 13
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Barnet bestemmer?. Vis sammendrag
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). En historie om norsk barndom. Moss Avis.  s 20- 21
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Er det lov å kose seg med alkohol?: Forebyggende kampanjer bør også handle om de positive sidene ved alkoholen. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Evaluering Østfoldhelsa 2011-2018.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Flyktningkrise og menneskehandel. Hvilket ansvar har Norge?.
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Hvilket flyktningansvar har vi?. Moss Avis.  s 12- 13
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Mer «jeg» og mindre «vi» og mindre tillit til politikere kan true velferden. Fredriksstad Blad.  s 8- 9
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2018). Vil kommunevalget 2019 løse kommunens utfordringer?. Moss Avis.  s 10- 11
 • Wenstøb, Bengt Morten Maximilian (2017). Nordisk forsvarssamarbeid - Muligheter og begrensninger. Norsk Militært Tidsskrift.  ISSN 0029-2028.  186(2), s 22- 28
 • Wenstøb, Bengt Morten (2015). Studenter og fosterforeldre bør møtes. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (7), s 46- 47
 • Wenstøb, Bengt Morten (2014). Fylkesnemnda må opplyses. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (2), s 50- 51
 • Wenstøb, Bengt Morten (2012). Du har krav på å bli hørt. Fredriksstad Blad.  s 26- 26
 • Wenstøb, Bengt Morten (2010). I møte med fylkesnemnda. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (3), s 4
 • Wenstøb, Bengt Morten (2009). Barns rett i det moderne samfunnet. Fredrikstad Blad.  s 1
 • Wenstøb, Bengt Morten (2009). Overgrep og omsorgssvikt. Fredrikstad Blad.  s 1
 • Wenstøb, Bengt Morten (2008). Att mäta barn hälsa - ett folkhälsoperspektiv.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2008). Barndommens historie og barns rettighetsutvikling.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2008). Stemmerett for 16-åringer?. Vis sammendrag
 • Tonholm, Trude & Wenstøb, Bengt Morten (2007). Research Ehtics.
 • Wenstøb, Bengt Morten & Tonholm, Trude (2007). Human Rights.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2006). Childrens rights in Norway.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2006). Fylkesnemnda.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2006). How to develop a research design based upon phenomenology and hermeneutic?.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2006). The childrens advocate in Norway : history and lines of development.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2006). The history of childhood in Norway an Sweden from 1890 and uptill today.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2006). What differencies and similarities is there between the Norwegian, Swedish and American social welfare systems?.
 • Jacobsen, Bengt Morten (2005). Hva er barnets beste i dagens samfunn ?. Vis sammendrag
 • Jacobsen, Bengt Morten (2005). Hvordan kan man forstå barnets beste i en folkehelsevitenskapelig ramme.
 • Wenstøb, Bengt Morten (2005). Hur mäter man barns bästa ?.
 • Jacobsen, Bengt Morten (2004). Hvordan lærer man å bli et godt, reflektert og handlende menneske ?.
 • Jacobsen, Bengt Morten (2003). Barns verden i den moderne familien.
 • Jacobsen, Bengt Morten (2003). Begrepet barnets beste i et universelt perspektiv.
 • Jacobsen, Bengt Morten (2003). Fra velferdsbarn til rettighetsbarn i den senmoderne familien.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 19. sep. 2018 10:13