Catharina Bjørkquist

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608827
+4792048520
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er samordning og koordinering av helse- og velferdstjenester, organisering av kommunale tjenester, og styring organisering og ledelse i sykehus.  Jeg er også opptatt av lokale innovasjonsprosesser, spesielt knyttet til digitalisering, samt profesjonenes rolle og brukerinvolvering.

Undervisning

 

Bakgrunn

PhD i statsvitenskap, Karlstads universitet, 2009

Cand.polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1994

Priser

 

Verv

Høgskolestyret 2007-2012

Avdelingsstyret ved økonomi, språk og samfunnsfag, 2003-2008

 

Samarbeid

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor

Styrning, organisering och ledning (SOL) i välfärden

Publikasjoner

 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Nya lednings- och styrformer inom hälso- och sjukvård, I: Maria Wolmesjö & Rolf Solli (red.),  Framtidens välfärd - hållbar stryning, organisering och ledning..  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-15218-9.  6.  s 105 - 125
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health front-line professionals. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457. . doi: https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1882399
 • Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Bjørkquist, Catharina (2021). Organisational and Professional Integration Between Specialist and Primary Healthcare Services: A Municipal Perspective.. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156. . doi: 10.5334/ijic.5606 Vis sammendrag
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Bjørkquist, Catharina (2020). The dark sides of technology - Barriers to work-integrated learning. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12197, s 69- 85 . doi: 10.1007/978-3-030-50439-7_5
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann; Bjørkquist, Catharina; Fladeby, Nina & Grundén, Kerstin (2020). Management challenges for future digitalization of healthcare services. Futures: The journal of policy, planning and futures studies.  ISSN 0016-3287.  124 . doi: 10.1016/j.futures.2020.102636 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sletten, Marina Snipsøyr & Bjørkquist, Catharina (2020). Professionals’ tinkering with standardised tools:dynamics involving actors and tools in child welfare practices. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457. . doi: 10.1080/13691457.2020.1793114 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørkquist, Catharina (2019). Digitalisering - løsninger og problemer, I: Catharina Bjørkquist & Mona Jerndahl Fineide (red.),  Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  Kapittel 7.  s 169 - 191 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Ramsdal, Helge Normann (2019). NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  36(3), s 104- 119 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Value-based innovations in a Norwegian hospital: from conceptualization to implementation. Public Management Review.  ISSN 1471-9037.  s 1- 22 . doi: 10.1080/14719037.2019.1648695
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2018). Collaborative challenges in the use of telecare. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  s 1- 9 . doi: 10.1111/scs.12605
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2018). Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface between specialist and community care. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11, s 233—243 . doi: 10.2147/JMDH.S157769 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2018). Reducing service barriers to people with dual diagnosis in Norway. Cogent Social Sciences.  ISSN 2331-1886.  4(1), s 1- 14 . doi: 10.1080/23311886.2018.1561237 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Bjørkquist, Catharina (2018). Competence development and the implementation of technology in healthcare services, In L. Gómez Chova; A. López Martínez & I. Candel Torres (ed.),  ICERI2018 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-05948-5.  Paper.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2017). Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  3(3), s 194- 204 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2017-03-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2017). Utfordringer for samarbeidet mellom kriminalomsorg og kommuner. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  10(2), s 59- 70 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge & Ramsdal, Kjetil (2015). User participation and stakeholder involvement in health care innovation – does it matter?. European Journal of Innovation Management.  ISSN 1460-1060.  18(1), s 2- 18 . doi: 10.1108/EJIM-08-2013-0081
 • Bjørkquist, Catharina (2013). Helsefremmende og forebyggende arbeid - et grunnlag for verdighet og egenverd?, I: Eva Skærbæk & Lillian Lillemoen (red.),  Verdi og verdighet: etikk i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  8.  s 145 - 161
 • Bjørkquist, Catharina (2012). Norwegian Public Health Policy and Risk Communication – a Matter of Mobilization?, In Karen S. Patrick Knutsen; Sigmund Kvam; Peter Hans Langemeyer; Kåre Solfjeld & Anastasia Parianou (ed.),  Narratives of Risk: Interdisciplinary studies.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-2803-4.  20.  s 482 - 505
 • Bjørkquist, Catharina (2008). Continuity and change in stakeholder influence : reflections on elaboration of stakeholder regimes. Reflecting Education.  ISSN 1746-9082.  4(2), s 24- 38 Vis sammendrag
 • Bjørkquist, Catharina (2003). En diskusjon av alternativ evalueringsform i kurset Offentlig politikk og administrasjon (OPA), statsvitenskap grunnfag, våren 2002, I:  Mellom plikt og rett - tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.  faglig_bok_institusjon.  s 83 - 97

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkquist, Catharina & Fineide, Mona Jerndahl (red.) (2019). Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  217 s.
 • Bjørkquist, Catharina (2011). Stakeholder regimes in higher education: old ideas in new bottles?. Waxmann Verlag.  ISBN 9783830924401.  233 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). «Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv».
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2021). AI and collaborative data teams: a case study of the Norwegian Labour and Welfare Administration.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2020). Structural Disavowal and Individual Inundation – Dilemmas of Mental Health Work.
 • Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud & Bjørkquist, Catharina (2020). Organizing financial resources in the municipality: a case study on integrated services to persons with concurrent substance abuse and mental health challenges.. Vis sammendrag
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2020). Utvikling av helhetlige tjenester innen rus- og psykisk helse: erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune.
 • Bjørkquist, Catharina (2019). Integrerte tjenester til mennesker med ROP-lidelser – er det mulig?.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2019). Digitalisering - brukerorienterte tjenester.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2019). Integrerte tjenester – er det mulig? ROPIT - prosjektet.
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann; Fladeby, Nina; Grundén, Kerstin & Bjørkquist, Catharina (2019). Management strategies for facilitating learning at the workplace when introducing technology and new ways of providing healthcare services.
 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Bjørkquist, Catharina & Higdem, Ulla (2019). Innovasjon i norsk offentlig sektor – dilemmaer og utfordringer. Samfundslederskab i Skandinavien.  ISSN 2596-6200.  34(4), s 271- 275 . doi: 10.22439/sis.v34i4.5875
 • Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud; Helgesen, Marit Kristine & Bjørkquist, Catharina (2019). “Money talks”: a qualitative study on how organising of financial resources affect integrated services to persons with dual diagnosis..
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Dilemmaer i profesjonelt arbeid med ROP-pasienter – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health work.
 • Sletten, Marina Snipsøyr & Bjørkquist, Catharina (2019). How professionals modify standardized tools - Adapting standardized tools into Child Welfare Practice.
 • Bjørkquist, Catharina (2018). Digitalisering - implikasjoner for samordning av helse- og velferdstjener.
 • Forss, Maria; Bjørkquist, Catharina & Samuelsen, Finn (2018). Disruptive technology meets sustainable professional positions.
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2018). Pårørende - ressurs eller problem?. Fredrikstad Blad.
 • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 1.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald & Samuelsen, Finn (2017). Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 3.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2017). Enablers and Barriers for Collaboration – Introducing Digital Safety Alarm for Elderly Living at Home.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2017). Enablers and Barriers for Collaboration–Introducing Digital Safety Alarms for Elderly Living at Home. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  17(5) . doi: doi.org/10.5334/ijic.3331
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). “Chains, shops, networks” – Organizing efficient patient flows in hospitals.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). Chains, shops, networks – changing features of hospital work organization.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). Chains, shops, networks – responding to complexity by organizational innovations.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). “Chains, shops, networks”–Organizing efficient patient flows in hospitals. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  17(5) . doi: doi.org/10.5334/ijic.3377
 • Bjørkquist, Catharina (2016). Samarbeid og utfordringer organisasjon - resultater fra følgeforskningen.
 • Bjørkquist, Catharina (2016, 01. februar). Velferdsteknologi skal spare kommune-Norge for milliarder.. [TV].  NRK Østfoldnytt.
 • Bjørkquist, Catharina (2016, 01. februar). Velferdsteknologi skal spare kommune-Norge for milliarder.. [Radio].  NRK Nyheter.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald & Samuelsen, Finn (2016). Velferdsteknologi for hjemmeboende i Fredrikstad kommune - presentasjon av følgeforskningsprosjektet.
 • Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria & Samuelsen, Finn (2016). Hovedfunn første del - Organisasjonsutvikling og innovasjonsreisen. Samarbeid og utfordringer organisasjon.
 • Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold & Johnsen, Lasse (2016). Tricky Transitions.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann & Skaug, Eli-Anne (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen & Johnsen, Lasse (2016). SÅRBARE OVERGANGER – «Tricky Transitions».
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen & Johnsen, Lasse (2016). Tricky Transitions. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  16(6) . doi: 10.5334/ijic.2649
 • Bjørkquist, Catharina (2015). Erfaringer fra pilotering av velferdsteknologi i Sarpsborg kommune. KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer.. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 4.
 • Bjørkquist, Catharina (2015). Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(2), s 200- 211
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2014). A Research Design for the Study of an Innovation Journey: - The eSenior Project: Piloting Telecare and Telehealth Technology.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2014). Baseline for pilotering av velferdsteknologi: KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer i Sarpsborg kommune.
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2014). Fra portvokter til døråpner?.
 • Tufte, Geir Conrad; Bjørkquist, Catharina & Reinholde, Iveta (2014). Adressing "health in all policies" through regional and local authorities: Results from Latvia and Norway, In Harald Koht & Pål Veiden (ed.),  Integration and diversity in the baltic sea region.  Høgskolen i Oslo og Akershus.  ISBN 978-82-93208-79-2.  Kapittel 8.  s 149 - 164
 • Falch, Wenche & Bjørkquist, Catharina (2013). Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - Bodø Hjemmetjenesten. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:2.
 • Ramsdal, Helge & Bjørkquist, Catharina (2013). The Collaboration reform as a catalyst for innovations in health care.
 • Bjørkquist, Catharina (2012). Norwegian Public Health Policy and Risk Communication - a Matter of Mobilization?.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). Forskningsdesign for studiet av en innovasjonsreise.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). eSenior – en innovasjonsreise.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). eSenior - en innovasjonsreise.
 • Bjørkquist, Catharina & Tufte, Geir Conrad (2012). An Evaluation – the Heprogress project and the Participating Municipalities’ Work on Public Health Issues.
 • Ramsdal, Kjetil & Bjørkquist, Catharina (2012). Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 4.
 • Bjørkquist, Catharina (2010). Continuity and change in stakeholder regimes : reflections on methods and methodology. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 5. Vis sammendrag
 • Bjørkquist, Catharina (2010). Institutionalization of Stakeholder Regimes in Norwegian Higher Education Institutions.
 • Bjørkquist, Catharina (2010). Moderne organisasjonsformer i kommunene: Reformer i offentlig sektor.
 • Bjørkquist, Catharina (2009). Stakeholder influence in higher education : old ideas in new bottles?. ?.  (1), s 4
 • Bjørkquist, Catharina (2009). Stakeholder influence in higher education : old ideas in new bottles?. Vis sammendrag
 • Bjørkquist, Catharina (2008). Explaining continuity and change in stakeholder influence - at Telemark University College.
 • Bjørkquist, Catharina (2008). Stakeholder influence over time: a case-study of the University of Oslo and Telemark University College : students' stakeholder influence in higher education institutions.
 • Bjørkquist, Catharina (2007). Continuity and change in stakeholder influence : a case study of Telemark Univeristy College in Norway.
 • Bjørkquist, Catharina (2007). Continuity and change in stakeholder influence : a case study of Telemark University College in Norway.
 • Bjørkquist, Catharina (2007). Explaining continuity and change in stakeholder influence.
 • Bjørkquist, Catharina (2006). Stakeholder Regimes in Norwegian Higher Education : Norms and Structures effecting Stakeholder Influence.
 • Bjørkquist, Catharina (2005). Stakeholders in Higher Education - Old Ideas in New Bottles?.
 • Bjørkquist, Catharina & Bjørk, Eva M. Lambertsson (red.) (2003). Mellom plikt og rett - tanker om og arbeid med Kvalitetsreformen ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk.
 • Bjørkquist, Catharina (2001). Nye organisasjonsformer. Governance-perspektivet - en fruktbar tilnærming i en norsk kontekst?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 23. okt. 2019 10:41