Camilla Gjellebæk

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608842
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-224

Faglige interesser

Kombinerer rollen som fagkoordinator for den tverrfaglige videreutdanningen Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi med å være PhD-student. Doktorgraden tar jeg i informatikk med spesialisering i Work-Integrated Learning ved Högskolan Väst i Trollhättan. PhD-prosjektet fokuserer på Interregprosjektet eTeam for velferdsteknologi, som er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Högskolan Väst, Västra Götalands Läns Landsting, Stromder AB, Sotänas kommune, Trollhättan Stad og Uddevalla kommune.

Min stilling ved Høgskolen i Østfold er ved avdeling for helse og velferd hvor jeg også har noe undervisning, veiledning og praksisoppfølging ved bachelorutdanning i sykepleie. Jeg har også noe undervisning ved Master i samordning av helse- og omsorgstjenester, Master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom og videreutdanning i AAIO.

Mine faglige interesser er i hovedsak relatert til innovasjon- og endringsprosesser i offentlig sektor;

 • Hvilken type lærings- og kunnskapsbehov oppstår i forbindelse med digitalisering av tjenestene?
 • Hvordan organisere for læring i helse- og omsorgstjenestene?
 • Hvordan engasjere ledere og ansatte i læring og i utvikling av tjenestene?
 • Hvordan ny organisering og nye måter å jobbe på kan bidra til å imøtekomme fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester?
 • Hvordan jobbe mer systematisk med kompetanseutvikling og innovasjon?
 • Hvordan ivareta etiske og juridiske aspekter i endrings- og innovasjonsarbeid?
 • Hvordan jobbe med å ta i bruk (ny) teknologi som del av tjenestetilbudet?
 • Hvordan samhandle med ulike aktører for å videreutvikle tjenestetilbudet?
 • Hvordan involvere brukere og pasienter, pårørende, ansatte og ledere i innovasjons- og endringsarbeid?
 • Hvordan få til økt samhandling mellom privat og offentlig sektor?

Problemløsende metode og dokumentasjon av sykepleie og helsehjelp, samfunnsvitenskapelige tema knyttet til kommunikasjon, sosiologi og sosialantropologi, tverrfaglig samarbeid og samskaping samt sykepleierens organisatoriske kompetanse er også del av mine faglige interesser.

Undervisning

Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi
Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer
Bachelorstudium i sykepleie

Bakgrunn

Har studiert sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Oslo og Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet ved Høgskolen i Gjøvik. Fullført studium i høgskolepedagogikk og bruk av digitale verktøy i undervisning ved Høgskolen i Østfold.

Masteroppgave (2010):

"... for å få litt kjøtt på beinet i forhold til å jobbe med mennesker som er noe av det jeg skal gjøre...". En studie av studenter ved BSV-utdanningenes begrunnelser for deltakelse i Nattergalprosjektet.

Jobbet som sykepleier i kommunehelsetjenesten i rollen som sykepleier, assisterende avdelingssykepleier, avdelingssykepleier og prosjektleder. Leder for prosjekt for direkte pasient- og brukerrettet dokumentasjon innen omsorg og prosjekt om velferdsteknologi og eRom.

Har hatt oppdrag som forfatter i Cappelen Damms nettressurs: Øvelser i klinisk sykepleie med case fra praksis.

Per i dag jobber jeg som høgskolelektor ved HiØ, er stipendiat ved Högskolan Väst og jobber som prosjektleder for Interregprosjektet eTeam for velferdsteknologi.

Samarbeid

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Fylkesmannen

Högskolan Väst

Universitetet i Lund

Universitetet i Göteborg

Eidsberg / Indre Østfold kommune

Rygge / Nye Moss kommune

Halden kommune

HiØ, avdeling for ingeniørfag

HiØ, avdeling for informasjonsteknologi

NAV Hjelpemiddelsentral

Sarpsborg kommune

Fredrikstad kommune

KS

Publikasjoner

 • Gjellebæk, Camilla (2020). Factors influencing employees' engagement in work-integrated learning, In  INTED2020 Proceedings.  IATED.  ISBN 978-84-09-17939-8.  14th International Technology, Education and Development Conference.  s 5943 - 5947 Vis sammendrag
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Bjørkquist, Catharina (2020). The Dark Sides of Technology – Barriers to Work-Integrated Learning. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12197, s 69- 85 . doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_5
 • Carcani, Klaudia; Gjellebæk, Camilla & Stigberg, Susanne Koch (2019). Participatory design as an approach for work-integrated learning of digital competences: putting theory into practice. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  27(1) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Bjørkquist, Catharina (2018). Competence development and the implementation of technology in healthcare services, In L. Gómez Chova; A. López Martínez & I. Candel Torres (ed.),  ICERI2018 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-05948-5.  Paper.
 • Kirchhoff, Jörg W; Gjellebæk, Camilla & Tangen, Merete (2014). Personlige relasjoner har betydning for pasienters tilfredshet på sykehjem. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  9(3), s 226- 233 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0130

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjellebæk, Camilla (2020). Factors influencing employees' engagement in work-integrated learning.
 • Gjellebæk, Camilla (2020). The Dark Sides of Technology - Barriers to Work-Integrated Learning.
 • Gjellebæk, Camilla & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020, 11. februar). Sjekk hvordan det kan gå uten: Derfor er det behov for flere kvinnelige forskere.  Fredriksstad Blad.
 • Gjellebæk, Camilla & Hansen, Wenche Charlotte (2020). Bill. mrk. Stilling ledig som vaktbikkje - Hvem stiller de kritiske spørsmålene når ikke mediene gjør det?. Aftenposten.no.
 • Gjellebæk, Camilla & Ihlebæk, Hanna Marie (2020). Hvorfor det er viktig med flere kvinner i forskning!. Fredrikstad Blad.
 • Johansen, Ann-Kristin & Gjellebæk, Camilla (2020, 21. april). Camilla leder høgskolens rykende ferske stipendiatforum. [Internett].  hiof.no.
 • Carcani, Klaudia; Gjellebæk, Camilla & Stigberg, Susanne Koch (2019). Participatory design as an approach for work-integrated learning of digital competences - putting theory into practice.
 • Gjellebæk, Camilla & Fladeby, Nina (2019). Erfarte utfordringer ved innføring av velferdsteknologi – i et forskningsperspektiv.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2019). Delrapport 3 Interreg 1811-1904 eTeam for velferdsteknologi.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2019). Delrapport 4 Interreg 1905-1910 eTeam for velferdsteknologi.
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann; Fladeby, Nina; Grundén, Kerstin & Bjørkquist, Catharina (2019). Management strategies for facilitating learning at the workplace when introducing technology and new ways of providing healthcare services.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla & Helgesen, Ann Karin (2019). Personsentrert omsorg og teknologi - venn eller fiende? Pasienter, pårørende og helsepersonell i et digitalisert helsevesen..
 • Gjellebæk, Camilla (2018). Brukerfokusert innovasjonsarbeid.
 • Gjellebæk, Camilla (2018). Competence development and the implementation of technology in healthcare services.
 • Gjellebæk, Camilla (2018, 02. januar). Lager framtidens eldreomsorg.  Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Gjellebæk, Camilla (2018). Teknologi og kompetansebehov.
 • Gjellebæk, Camilla (2018). VKA – hvordan påvirkes organisasjonsprosessene i et innovasjonsprosjekt?.
 • Gjellebæk, Camilla; Mathisen, Jorunn Irene & Sørensen, Tom Erik (2018, 26. april). Eldreomsorg før, nå og i framtida. [Radio].  Frokostradioen P1+.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). Delrapport 1 Interreg 1801-1804 eTeam for velferdsteknologi.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). Delrapport 2 Interreg 1805-1810 eTeam for velferdsteknologi.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). Erfaringer og resultater eTeam.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). eTeam för välfärdsteknologi.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2018). eTeam för välfärdsteknologi - organisering, innføring og anvendelse av velferdsteknologi i kommunune.
 • Høyer, Joachim Constantin & Gjellebæk, Camilla (2018, 03. januar). Skal utvikle eldreomsorgen.  Moss Avis.
 • Mathisen, Jorunn Irene; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Gjellebæk, Camilla (2018). Eldreomsorg i fortid, nåtid og framtid.
 • Fredheim, Nina Skajaa & Gjellebæk, Camilla (2017, 14. desember). Millionbeløp til forskning på velferdsteknologi. [Internett].  Høgskolens hjemmeside.
 • Gjellebæk, Camilla (2017). Alle vil ha teknologi - eller?.
 • Gjellebæk, Camilla (2017). Hva skal til for å nå målet om at velferdsteknologi skal være en del av tjenesten innen 2020?.
 • Gjellebæk, Camilla (2017). Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av helsehjelp.
 • Gjellebæk, Camilla (2017, 15. desember). Millionbeløp til forskning på velferdsteknologi. [Internett].  Forskning.no.
 • Gjellebæk, Camilla & Forsman, Berit (2017). Tjänsteinnovation i Vården Tre projekt med gemensamt tema presenterarsig: Projekten SOL, Vältel och Velferdsteknologi.
 • Gjellebæk, Camilla & Svensson, Ann (2017). Interreg Sverige – Norge Projekt Välfärdsteknologi för en bättre vardag för äldre.
 • Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann & Forsman, Berit (2017). Velferdsteknologi for en bedre hverdag for eldre - dialogseminar Grenseløst samarbeid.
 • Høyer, Joachim Constantin & Gjellebæk, Camilla (2017, 30. desember). Høgskolen skal utvikle fremtidens eldreomsorg.  Fredriksstad Blad.
 • Andersen, Lise Gro & Gjellebæk, Camilla (2016, 18. oktober). Intervju om velferdsteknologi på Morran, NRK Østfold. [Radio].  NRK Østfold, Morran.
 • Gjellebæk, Camilla (2016). Dokumentasjon i pasientjournal - fagdag Fredrikstad kommune.
 • Gjellebæk, Camilla & Tjøstolvsen, Inger Marie (2016). Tilrettelegging av læresituasjoner i praksisemner rettet mot kommunehelsetjenesten - presentasjon og refleksjon.
 • Gjellebæk, Camilla (2015). Hvordan kan systematisk brukerkartlegging benyttes hos personer som kan tenkes å ha nytte av velferdsteknologi?.
 • Gjellebæk, Camilla (2015). Pasient- og brukerrettet dokumentasjon.
 • Gjellebæk, Camilla (2015). Tverrfaglig tilnærming til morgendagens helsetjeneste og bruk av velferdsteknologi.
 • Halvorsen, Bård & Gjellebæk, Camilla (2015, 12. november). Studenter utvikler velferdsteknologi. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Myhre, Kristin & Gjellebæk, Camilla (2015). Hvordan kan bruk av bilveileder med annen yrkesbakgrunn bidra til å skape tverrprofesjonelle læringsarenaer?.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Hvordan utvikle organisatorisk kompetanse?: - en studie knyttet til sykepleierstudenters siste praksisperiode.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Gjellebæk, Camilla; Brynhildsen, Siri; Tjøstolvsen, Inger Marie & Johansen, Siv Groth (2015). Studenter trenger å lære organisering. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (11), s 60- 63
 • Hagen, Laila Garberg & Gjellebæk, Camilla (2013). Etablering av en videreutdanning i velferdsteknologi for helse- og sosialtjenestene: - å skape rom for tverrfaglig kompetanse.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 5. feb. 2020 09:30