Camilla Anker-Hansen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608624
+4746614494
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N 325

Faglige interesser

  • Personsentrert helsearbeid
  • Emosjoner i organisasjoner
  • Maktrelasjoner
  • Temaer knyttet til kommunehelsetjenesten
  • Pårørende
  • Kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Bachelorstudium i sykepleie:

Bakgrunn

Sykepleier med mastergrad i organisasjon og ledelse. Holder på med doktorgradsarbeid i personsentrert helsearbeid, hvor forskningsfokuset er samarbeidet mellom hjemmesykepleien og pårørende.

Jeg har klinisk erfaring fra sykehus (medisinsk/ortopedisk avdeling), hjemmesykepleie og sykehjem. Videre har jeg jobbet som leder i sykehjem og hjemmesykepleien, og som rådgiver i helseadministrasjonen i Sarpsborg kommune. I tiden som rådgiver var jeg også prosjektleder i forbindelse med innføring av samarbeidsreformen, med fokus på opprettelse av et Helsehus i kommunen.

 

Samarbeid

Forskning på eldre menneskers syn på velferdsteknologi gjøres i samarbeid med forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge

 

Publikasjoner

  • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2019). Collaboration between home care staff, leaders and care partners of older people with mental health problems: a focus on personhood. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318. . doi: 10.1111/scs.12714 Vis sammendrag
  • Sanchez, Veralia Gabriela; Anker-Hansen, Camilla; Taylor, Ingrid & Eilertsen, Grethe (2019). Older People’s Attitudes and Perspectives of Welfare Technology in Norway.. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  12 . doi: 10.2147/JMDH.S219458
  • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2018). Invisible cornerstones. A hermeneutic study of the experience of care partners of older people with mental health problems in home care services. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735. . doi: 10.1111/opn.12214 Vis sammendrag
  • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2018). The third person in the room: The needs of care partners of older people in home care services - A systematic review from a person-centred perspective. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  27(7-8), s e1309- e1326 . doi: 10.1111/jocn.14205 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2018 15:47 - Sist endret 1. nov. 2018 10:32