Camilla Anker-Hansen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608624
+4746614494
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N 325

Faglige interesser

 • Personsentrert helsearbeid
 • Emosjoner i organisasjoner
 • Maktrelasjoner
 • Temaer knyttet til kommunehelsetjenesten
 • Pårørende
 • Kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Bachelorstudium i sykepleie:

Bakgrunn

Sykepleier med mastergrad i organisasjon og ledelse. Holder på med doktorgradsarbeid i personsentrert helsearbeid, hvor forskningsfokuset er samarbeidet mellom hjemmesykepleien og pårørende.

Jeg har klinisk erfaring fra sykehus (medisinsk/ortopedisk avdeling), hjemmesykepleie og sykehjem. Videre har jeg jobbet som leder i sykehjem og hjemmesykepleien, og som rådgiver i helseadministrasjonen i Sarpsborg kommune. I tiden som rådgiver var jeg også prosjektleder i forbindelse med innføring av samarbeidsreformen, med fokus på opprettelse av et Helsehus i kommunen.

 

Samarbeid

Forskning på eldre menneskers syn på velferdsteknologi gjøres i samarbeid med forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge

 

Publikasjoner

 • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2019). Collaboration between home care staff, leaders and care partners of older people with mental health problems: a focus on personhood. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318. . doi: 10.1111/scs.12714 Vis sammendrag
 • Sanchez, Veralia Gabriela; Anker-Hansen, Camilla; Taylor, Ingrid & Eilertsen, Grethe (2019). Older People’s Attitudes and Perspectives of Welfare Technology in Norway.. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  12, s 841- 853 . doi: 10.2147/JMDH.S219458 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2018). Invisible cornerstones. A hermeneutic study of the experience of care partners of older people with mental health problems in home care services. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735. . doi: 10.1111/opn.12214 Vis sammendrag
 • Anker-Hansen, Camilla; Skovdahl, Kirsti-Iren; McCormack, Brendan & Tønnessen, Siri (2018). The third person in the room: The needs of care partners of older people in home care services - A systematic review from a person-centred perspective. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  27(7-8), s e1309- e1326 . doi: 10.1111/jocn.14205 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Anker-Hansen, Camilla (2020). On making the invisible visible : a qualitative study of care partners of older people with mental health problems and home care services..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Helgesen, Ann Karin (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Nilsen, Anniken (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside.
 • Buzzi, Camilla; Anker-Hansen, Camilla; Arvesen, Petter & Graarud, Helén (2019). Det tverrfaglige kunnskapstorget - bruk av digitale verktøy for å utvikle og styrke tverrfaglig kompetanse.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Johansen, Håkon & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Johansen, Håkon & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2018 15:47 - Sist endret 28. nov. 2019 14:51