Camilla Hardeland

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608767
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Forskningsområde er prehospital akuttmedisin, med spesielt fokus på hjertestans og AMK.

Pågående forskningsprosjekter: 

 • «COSTA dispatch study» er et prosjekt som undersøker akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og deres håndtering av pasienter med hjertestans utenfor sykehus. Formålet med prosjektet er å utvikle og validere en mal for datainnsamling og registrere relevante kvantitative kvalitetsparametere og hjertestansdata. «COSTA dispatch study» er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige og Danmark, der vi sammenligner data fra alle 3 land (Oslo, København og Stockholm). 
 • Dispatch-NASPP (NASPP = Norwegian Acute Stroke Prehospital Project) er et prosjekt der vi skal undersøke AMK's håndtering av hjerneslag. Dette er en del av et større prosjekt i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) som omhandler diagnostisering og behandling av hjerneslag i ambulanse og inhospitalt. 

Begge disse prosjektene gjennomføres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

 • "Gjenoppliving av gravide med hjertestans". Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold
 • "Hjertestans hos idrettsutøvere". Intervjuer av overlevere etter hjertestans i forbindelse med idrett. Samarbeidsprosjekt med NAKOS og Olympiatoppen. 
 • «Pre- og intrahospital hjertestans». Her skal vi undersøke kvalitet på utført HLR på reelle hjertestanshendelser ved å hente ut data fra defibrillatorer og Q-CPR-meters (quality of cardio-pulmonary resuscitation) i ambulanser og inne på sykehus.

  Samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold (SØ) og Høgskolen i Østfold (HiØ).

 • . “Developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic data”

  Planlagt internasjonalt samarbeid med deltakere fra 8 europeiske land for å utvikle beslutningsstøtteverktøy for AMK basert på maskinlæring. I første omgang tenkt brukt i forbindelse med hjertestans og hjerneslag. Søknad EU-prosjekt Horizon 2020 planlagt ferdigstilt april 2020.

 Tidligere prosjekter: 

"Når tiden avgjør - medisinsk nødmeldetjeneste"

Doktorgradsprosjekt som omhandler hvordan AMK-operatører håndterer hjertestans. 

«Sammen redder vi liv»

«Sammen redder vi liv» er en nasjonal kampanje for å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved tidskritiske akuttmedisinske hendelser. Disse er definert som hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige traumer. Delprosjekt 113 har utarbeidet anbefalinger for hvordan 113-sentralene (AMK-sentralene) kan bedre innsatsen og samhandlingen med innringer. 

Undervisning

Underviser primært på bachelorutdanning i sykepleie. 

https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleie-heltid/index.html

Er også tilknyttet masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom.
https://www.hiof.no/studier/programmer/mavspl-masterstudium-i-avansert-sykepleie-ved-kronisk-sykdom/index.html
 

Bakgrunn

Sykepleier med bakgrunn fra arbeid i akuttmottak. Master i sykepleievitenskap.

PhD: Avhandlingens tittel: When time counts: Emergency medical dispatch. Exploring, understanding and addressing issues that impact upon timely and adequate allocation of prehospital medical assistance and resources to cardiac arrest patients 

Samarbeid

Ansatt i bistilling som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) ved Oslo Universitetssykehus. 

Deltaker i 3 ulike forskningsgrupper utenfor Høgskolen;

 • Prehospital forskningsgruppe ved OUS

          https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/prehospital-klinikk/prehospital-forskningsgruppe

 • Forskningsgruppe for hjertestans ved Universitetet i Oslo 

          https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/hjertestans/

 • COSTA-gruppen. 

          COSTA-gruppen er et forskningsnettverk bestående av hjertestansforskere fra Norge, Sverige, Danmark og Nederland.

          (Copenhagen, Oslo, Stockholm, Amsterdam)

Publikasjoner

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Heitmann, Grethe; Svendsen, Edel Jannecke; Dhayyat, Adam; Olsen, Richard Monroe; Sjøvold, Katrine D & Hardeland, Camilla (2020). Development and validation of a questionnaire to assess Healthcare personnel competence in cardiac arrest and resuscitation in pregnancy. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  15(5) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Ramsdal, Helge Normann; Olasveengen, Theresa M.; Steen-Hansen, Jon Erik; Westmark, Fredrik; Hansen, Andreas & Hardeland, Camilla (2019). Exploring individual and work organizational peculiarities of working in emergency medical communication centers in Norway- a qualitative study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  19 . doi: 10.1186/s12913-019-4370-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardeland, Camilla; Skaare, Christiane; Kramer-Johansen, Jo; Birkenes, Tonje Søraas; Myklebust, Helge; Hansen, Andreas; Sunde, Kjetil & Olasveengen, Theresa M. (2017). Targeted simulation and education to improve cardiac arrest recognition and telephone assisted CPR in an emergency medical communication centre. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  114, s 21- 26 . doi: 10.1016/j.resuscitation.2017.02.013
 • Hardeland, Camilla; Sunde, Kjetil; Ramsdal, Helge Normann; Hebbert, Susan R.; Soilammi, Linda Christina; Westmark, Fredrik; Nordum, Fredrik; Hansen, Andreas Ernst; Steen-Hansen, Jon Erik & Olasveengen, Theresa M. (2016). Factors impacting upon timely and adequate allocation of prehospital medical assistance and resources to cardiac arrest patients. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  109, s 56- 63 . doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.09.027 Vis sammendrag
 • Birkenes, Tonje Søraas; Myklebust, Helge; Hardeland, Camilla; Kramer-Johansen, Jo; Hock Ong, Marcus Eng; Shin, Sang Do; Panczyk, Micah & Bobrow, Bentley J. (2015). HOW to train for telephone-CPR. Trends in Anaesthesia and Critical Care.  ISSN 2210-8440.  5(5), s 124- 129 . doi: 10.1016/j.tacc.2015.07.003
 • Hardeland, Camilla; Olasveengen, Theresa M.; Lawrence, Rob; Garrison, Danny; Lorem, Tonje; Farstad, Gunnar & Wik, Lars (2014). Comparison of Medical Priority Dispatch (MPD) and Criteria Based Dispatch (CBD) relating to cardiac arrest calls. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  85(5), s 612- 616 . doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.01.029 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ekman, Stina; Fladeby, Nina; Johansen, Ingunn; Hardeland, Camilla & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre i praksis?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.74902
 • Hardeland, Camilla (2019). Dead patients breathing? Presence of agonal breathing in cardiac arrest.
 • Hardeland, Camilla (2019). Telefon-HLR. AMK’s håndtering av hjertestans utenfor sykehus..
 • Hardeland, Camilla; Claesson, Andreas; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Folke, Fredrik; Hollenberg, Jacob; Kramer-Johansen, Jo; Lippert, Freddy K; Nord, Anette; Nygaard, Anne Mette; Olasveengen, Theresa M.; Ringh, Matthias; Svensson, Leif & Møller, Thea Palsgaard (2019). Differences in out-of-hospital cardiac arrest emergency dispatch recognition and dispatcher assisted cpr instructions – a Scandinavian multicentre study. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.
 • Hardeland, Camilla; Claesson, Andreas; Blomberg, Stig Nikolaj Fasmer; Folke, Fredrik; Kramer-Johansen, Jo; Lippert, Freddy K; Nord, Anette; Nygaard, Anne Mette; Olasveengen, Theresa Mariero; Ringh, Matthias; Svensson, Leif & Møller, Thea Palsgaard (2019). Differences in Out-of-Hospital Cardiac Arrest emergency dispatch recognition and dispatcher assisted CPR instructions – a Scandinavian multicentre study.
 • Olasveengen, Theresa M. & Hardeland, Camilla (2019). Man vs. machine? The future of emergency medical dispatching. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  138, s 304- 305 . doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.03.005
 • Svendsen, Edel Jannecke; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Heitmann, Grethe; Dhayyat, Adam; Morris, Ann; Sjøborg, Kathrine; Olsen, Richard Monroe & Hardeland, Camilla (2019). Health care providers self-assessed competence about cardiac arrest in pregnancy. Resuscitation.  ISSN 0300-9572. . doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.06.163
 • Hardeland, Camilla (2018). Forskning på AMK - en oppsummering.
 • Hardeland, Camilla (2018). Hjertestans: Selv om pasienten puster, kan du starte hjerte-lungeredning!. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Hardeland, Camilla (2018). Hjertestansbehandling i AMK.
 • Hardeland, Camilla (2018). When time counts - Emergency Medical Dispatch.
 • Tjelmeland, Ingvild; Hardeland, Camilla; Mydske-Earl, Kristine; Bakkelund, Karin Elvenes; Johnsen, Knut Roar; Skogvoll, Eirik & Kramer-Johansen, Jo (2018). How to find all out-of-hospital cardiac arrests (OHCA) that fill the inclusion criteria in the Norwegian cardiac arrest registry. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  130, s e17- e17 . doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.07.340
 • Hardeland, Camilla; Soilammi, Linda Christina; Skaare, Christiane; Kramer-Johansen, Jo; Birkenes, Tonje; Myklebust, Helge; Hansen, Andreas Ernst & Olasveengen, Theresa Mariero (2015). Targeted Simulation and Education to Improve Cardiac Arrest Recognition and Telephone Cpr in an Emergency Medical Dispatch Centre. Circulation.  ISSN 0009-7322.  132
 • Hardeland, Camilla; Soilammi, Linda Christina; Hansen, Andreas Ernst & Olasveengen, Theresa Mariero (2014). Delayed Recognition of Cardiac Arrest in Emergency Medical Dispatch - Best Source of Key Information for System Improvement?. Circulation.  ISSN 0009-7322.  130
 • Hardeland, Camilla; Olasveengen, Theresa Mariero; Lawrence, Rob; Garrison, Danny; Lorem, Tonje; Farstad, Gunnar & Wik, Lars (2013). Comparison of Medical Priority Dispatch (MPD) and Criteria Based Dispatch (CBD) when Processing Cardiac Arrest Calls. Circulation.  ISSN 0009-7322.  128

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 10. jan. 2020 09:01