Christian Sørhaug

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608772
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Jeg er sosialantropolog med en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, hvor jeg også har tatt all min formelle utdanning. Frem til 2015 jobbet jeg som forsker ved Telemarksforsking, og begynte på Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og sosialfag. Forskningsinteressene mine er knyttet til særlig to felt. Waraoindianerne i Venezuela og annerledeshetens tekstur i Norge. Min doktorgradsavhandling dreide seg om Waraoindianernes forsøk på å gjenoppfinne seg selv i en globalisert verden. Jeg fokuserte på deres materielle kultur og husholdsorganisering som prismer til å se på hvordan hverdagspraksiser endret seg som følge av sammenkomster med «signifikante andre» som Venezuelansk helsepersonell, handelsfolk, misjonærer, politikere og turister. Sentralt i argumentet er at Waraoer ikke blir mindre Warao som følge av slike møter, men at de re-kalibrerer og rekonstruerer gruppeidentitet som følge av slike sammenkomster. Annerledeshetens tekstur dreier seg om hvordan den Nordiske velferdsstaten forholder seg til «signifikante andre» som demente, rusmisbrukere, kriminelle, fattige, ungdom, psykisk utviklingshemmede og prostituerte. Annerledeshet, som likhet, materialiseres på en særegen måte som jeg forsøker å analysere gjennom blant annet begrepet teksturering. Noen av forskningstematikkene jeg er involvert i for øyeblikket er «Vår grusomme kulturarv» på Håøya, digitalisering av sosialt arbeid, frivillighet og velferdsstat, og ungdom og borgerskap. Forskningsområdene knytter seg til vitenskap- og teknologistudier, aktør-nettverksteori, politisk økologi og materielle kulturteori.

 

I am a social anthropologist with a PhD from the University of Oslo, where I have all my formal education. Until 2015 I worked as a researcher at Telemarksforskning. I then started at Østfold University College, Department of Health and Welfare Sciences as associate professor. My research interests circle around two fields. The Warao Indians in Venezuela and the matter of deviance in Norway. My PhD was concerned with the Warao and their attempts at reinventing themselves in a globalized world. I focused on their material culture, and household organization as a prism to study how everyday practices altered as they encountered “significant others” as Venezuelan health personnel, traders, missionaries, traders and tourists. Central in the argument is that the Warao do not become less Warao due to these encounters. Rather, they recalibrate and reconstruct group identity through these encounters. The matter of deviance (or the texture of difference) is concerned with how the Nordic welfare state relates to “significant others” as demented, drug addicts, criminals, poor, youth, mental retarded and prostitutes. Deviance, or difference, materialize through a particular way I want to analyse through the concept of “texture”. Some themes in the research I am involved with at the moment it “Our Cruel Cultural Heritage”, digitalizing social work, voluntary work and the welfare state, and youth and citizens. My theoretical sources of inspiration is science and technology studies, actor-network theory, political ecology and material culture theory.  

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Emneord: Science and technology studies

Publikasjoner

 • Sørhaug, Christian (2019). Composing Warao indigeneity and miniatures: A human-nonhuman working group, In Jack Davy & Charlotte Dixon (ed.),  Worlds in miniature: contemplating miniaturisation in global material culture.  UCL Press.  ISBN 9781787356498.  7.  s 119 - 138
 • Sørhaug, Christian (2019). Frivilliges koreografering av trivsel i sykehjemmet: Psykososialt miljø i et posthumanistisk perspektiv, I: Anna Lydia Svalastog; Nina M. J. Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.),  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51244-3.  14.  s 366 - 386
 • Sørhaug, Christian (2017). Teksturering av omsorg Frivilliges deltagelse i statlig velferdsproduksjon. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  28(03-04), s 218- 235 . doi: 10.18261
 • Sørhaug, Christian (2016). The Hold of Life in a Warao Village: An Assemblage Analysis of Householding Practices, In Bjørn Enge Bertelsen & Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen (ed.),  Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-40474-5.  6.  s 137 - 159
 • Sørhaug, Christian (2015). Tingenes radikale biografi : etnografika analysert gjennom arbeidsgrupper. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1), s 56- 72
 • Sørhaug, Christian (2014). Foraging for Love, In Juliet Steyn & Nadja Stamselberg (ed.),  Breaching Borders. Art, Migrants and the Metaphor of Waste.  I.B. Tauris.  ISBN 9781780762593.  11.  s 255 - 273
 • Sørhaug, Christian (2014). Omsorgsfulle eller omsorgsløse handlinger? Sykehjem analysert som arbeidskollektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Sørhaug, Christian & Rugkåsa, Marianne (2019). Krysningsfelt mellom sosialantropologi og sosialt arbeid..
 • Sørhaug, Christian (2019). Hvor er nordisk etnografi på vei, og hva trengs det mer forskning på?.
 • Sørhaug, Christian; Arx, Serge Patrick von & Fønstelien, Kjartan (2019). Our Gruesome Cultural Heritage. Vis sammendrag
 • Sørhaug, Christian (2018, 09. juni). Dagsrevyen. [TV].  NRK Telemark. Vis sammendrag
 • Sørhaug, Christian (2018, 11. juni). De knekte koden.  NRK.
 • Sørhaug, Christian (2018). Digital and analogue communication in health- and welfare professions. [Video /  DVD].
 • Sørhaug, Christian (2018, 11. juni). Distriktsprogram NRK Telemark. [Radio].  NRK Telemark.
 • Sørhaug, Christian (2018). The possibility of collaboration between Warao communities and health practitioners through social work.
 • Sørhaug, Christian (2018). Å gjøre ting med penger.
 • Sørhaug, Christian (2017). Hyperinflation and indigenous households: The indegenous Warao of Venezuela.
 • Sørhaug, Christian (2017). Ontologisk koreografering av kos og vennskap i sykehjemmet.
 • Sørhaug, Christian (2016). Forsøk på en ansamlingsteoretisk analyse av hushold.
 • Sørhaug, Christian & Vareide, Knut (2014). Livsstilsmigrasjon. Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner. Vis sammendrag
 • Sørhaug, Christian (2012). Holding house in Crazy Waters : an exploration of householding practices among the Warao, Orinoco Delta, Venezuela.
 • Sørhaug, Christian (2008). Amazonasindianere på søplehaugen.
 • Sørhaug, Christian (2008). "Diosarotu - The owner of God: the Power tactics of shamans".
 • Sørhaug, Christian (2008). Forbruk og identitet blant Waraoindianere.
 • Sørhaug, Christian (2008). ”Fra våtlandskap til avfallsplass, og tilbake: Konsumering av varer og søppel blant waraoindianere i Orinocodeltaet, Venezuela”.
 • Sørhaug, Christian (2008). Performing nature: Warao ontologies, landscapes and gathering.
 • Sørhaug, Christian (2008). Warao.
 • Sørhaug, Christian (2008). Warao and material culture.
 • Sørhaug, Christian (2008). Warao, ontology and materiality.
 • Sørhaug, Christian (2008). Waraoenes forhold til «søppel».
 • Sørhaug, Christian (2007). On the senses and the problem of representation.
 • Sørhaug, Christian (2007). Sense and experience of place.
 • Sørhaug, Christian (2007). Urbefolkninger i Latin-Amerikas lavland: inntrykk fra Waraoindianerne i Orinocodeltaet, Venezuela.
 • Sørhaug, Christian (2006). Narrativer som teknologi - verktøy for å skape relasjoner til objekter.
 • Sørhaug, Christian (2004). Diosarotu - Eieren av Gud: et studie av waraoindianere i Orinocodeltaet, Venezuela.
 • Sørhaug, Christian (2004). Diosarotu: eieren av Gud : sjamanisme, misjonering og språkspill. Betwixt & Between.  ISSN 1504-2618.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 15. aug. 2018 14:24