Eli-Anne Skaug

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608824
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Grunnleggende sykepleie.

Undervisning

Bachelorstudiet i sykepleie
Emne HSSPL10118 Sykepleie - fag og funksjon
...

Bakgrunn

Klinisk erfaring fra medisinsk intensivavdeling og rehabiliteringstjenesten.
Undervisningserfaring fra bachelorutdanninger og videreutdanninger i sykepleie.

Verv

Leder Avdelingsstyret, Avd. for helse og velferd 2017 - dd
 

Samarbeid

 

Prosjekter

Publikasjoner

 • Madssen, Erik; Skaug, Eli-Anne; Wisløff, Ulrik; Ellingsen, Øyvind & Videm, Vibeke (2019). Inflammation Is Strongly Associated With Cardiorespiratory Fitness, Sex, BMI, and the Metabolic Syndrome in a Self-reported Healthy Population: HUNT3 Fitness Study. Mayo Clinic proceedings.  ISSN 0025-6196.  94(5), s 803- 810 . doi: 10.1016/j.mayocp.2018.08.040 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Trading company for privacy: A study of patients' experiences. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733019874497
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11 . doi: 10.2147/JMDH.S176630 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit Skaflestad & Helgesen, Ann Karin (2017). The personnel's experiences with the implementation of an activity program for men in municipal health services. Geriatric Nursing.  ISSN 0197-4572.  38(5), s 448- 453 . doi: 10.1016/j.gerinurse.2017.02.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). Changing Men’s Everyday Lives in Nursing Homes: A Grounded Theory Study. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  6, s 185- 190 Vis sammendrag
 • Skaug, Eli-Anne (2016). Aktivitet, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 2 - Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48391-0.  Kapittel 16.  s 313 - 346
 • Skaug, Eli-Anne (2016). Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av sykepleie, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 1 - fag og funksjon.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47769-8.  Kapittel 8.  s 337 - 376
 • Skaug, Eli-Anne (2016). Kroppspleie, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 2 - Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48391-0.  Kapittel 10.  s 45 - 86
 • Skaug, Eli-Anne & Berntzen, Helene (2016). Respirasjon, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 2 - Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48391-0.  Kapittel 11.  s 87 - 128
 • Dahl, Kari & Skaug, Eli-Anne (2011). Kliniske vurderingsprosesser og dokumentasjon av sykepleie, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40007-8.  Kap.9.  s 15 - 60
 • Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (2011). Kapittel, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40006-1.  Kapittel 1.  s 16 - 31
 • Berntzen, Helene & Skaug, Eli-Anne (2005). Respirasjon, I:  Grunnleggende sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  laerebok.  s 45 - 88
 • Dalheim, Anne; Herud, Trine; Jørs, Marte; Koch, Anne Mette & Skaug, Eli-Anne (2005). Hygiene, I:  Grunnleggende sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  laerebok.  s 216 - 273
 • Kristoffersen, Nina J.; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (2005). Om sykepleie, I: Nina Jahren Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31606-6.  laerebok.  s 13 - 27
 • Waagø, Kirsten; Skaug, Eli-Anne & Skaug, Eli-Anne (2005). Aktivitet, I:  Grunnleggende sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  laerebok.  s 274 - 301

Se alle arbeider i Cristin

 • Kristoffersen, Nina M. J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Grimsbø, Gro H. (red.) (2016). Grunnleggende Sykepleie 1 - fag og funksjon. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47769-8.  386 s.
 • Kristoffersen, Nina M. J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Grimsbø, Gro H. (red.) (2016). Grunnleggende Sykepleie 2 - Grunnleggende behov. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48391-0.  442 s.
 • Kristoffersen, Nina M. J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Grimsbø, Gro H. (red.) (2016). Grunnleggende Sykepleie 3 - Pasientfenomener, samfunn og mestring. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48392-7.  462 s.
 • Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (red.) (2011). Grubnnleggende Sykepleie, bind 3: Pasientfenomener og livsutfordringer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40008-5.  385 s.
 • Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (red.) (2011). Grunnleggende Sykepleie, Pasientfenomener og livsutfordringer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40008-5.  397 s.
 • Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (red.) (2011). Grunnleggende behov. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40007-8.  413 s.
 • Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (red.) (2011). Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40006-1.  395 s.
 • Kristoffersen, Nina M.J.; Skaug, Eli-Anne & Nortvedt, Finn (red.) (2011). Grunnleggende Sykepleie, bind 1: Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40006-1.  393 s.
 • Kristoffersen, Nina J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Skaug, Eli-Anne (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205316031.  358 s.
 • Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205316065.  264 s.
 • Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Skaug, Eli-Anne (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205316066.  264 s.
 • Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Skaug, Eli-Anne (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205316058.  344 s.
 • Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Skaug, Eli-Anne (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205316023.  279 s.
 • Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Skaug, Eli-Anne (2005). Om sykepleie. Gyldendal Akademisk.  16 s.
 • Skaug, Eli-Anne & Andersen, Irene Dahl (2005). Beslutningsprosesser i sykepleie. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205316023.  31 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2020). Nytenkning må til for å skaffe nok praksisplasser. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81851
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Hvordan opplever pasienter å bo på fellesrom på et gammelt sykehus og enerom på et nytt sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2019). Ja takk, begge deler. Pasienter på sykehus ønsker både å være alene og være sammen med andre.. https://www.hiof.no.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2019). Fra gammelt til nytt sykehus – Hvordan erfarer pasienten å være på fellesrom kontra enerom?.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2019). Multiple bed rooms or single rooms? - A qualitative study of how patients experienced different ward layouts in an old and in a new hospital.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Challenges when female staff perform person-centered activities for male residents in nursing homes.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne & Helgesen, Ann Karin (2018). From an old to a new hospital: How do patients experience staying in a single bed room compared to shared accommodations?.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective..
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard & Helgesen, Ann Karin (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye & Sørby, Lise Aagaard (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). Male residents' experiences of an activity program for men only in a nursing home.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann & Skaug, Eli-Anne (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). A change in the men's everyday life - a grounded theory.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Bertelsen, Else Matilde; Andersen, Monica Stokker; Brevik, Charlotte W; Dahlberg, Cecilie; Tønnesen, Annettte Helene; Fjærestad, Petter & Meidell, Charlotte Von Nyegaard (2016). AKTIVITETER PÅ SYKEHJEM OG PRESENTASJON AV MODELL.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). «En forandring i hverdagen» Aktivitet for menn på sykehjem – deltakernes erfaringer etter ett år med tilrettelagte aktiviteter.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Kristoffersen, Nina M. J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Grimsbø, Gro H. (2016). Hva er sykepleie?, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 1 - fag og funksjon.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47769-8.  Kapittel 1.  s 15 - 27
 • Skaug, Eli-Anne; Helgesen, Ann Karin; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2016). «Å være og forbli motivert» Helsepersonells erfaringer etter ett år med tilrettelagt aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Skaug, Eli-Anne (2015). Ensomt å være mann på sykehjem.. Fredrikstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Helgesen, Ann Karin (2015). Aktiviteter for menn på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin; Abrahamsen Grøndahl, Vigdis & Skaug, Eli-Anne (2015, 05. mai). Kjedelig å være mann på sykehjem?. [Radio].  Her og nå hovedsending.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015, 05. mai). Aktivitetstilbud for eldre menn. [Radio].  NRK distriksprogram Østfold Etter to før fem.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015, 05. mai). Aktivitetstilbud for eldre menn. [Radio].  Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015, 05. mai). Aktivitetstilbud for menn på sykehjem. [TV].  Distriktsnyheter Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015, 04. mai). Aktivitetstilbud for menn på sykehjem.. [TV].  NRK TV Distriktsnyheter, Østlandssendingen.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Erfaringer med aktivitetstilbud for menn på sykehjem.
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Skaug, Eli-Anne (2015). Key factors influencing individualization of activities for male residents in nursing homes..
 • Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne & Hornnes, Marit (2015). Aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten – erfaringer og utfordringer.
 • Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Aktivitet for menn på sykehjem.
 • Skaug, Eli-Anne (2015). Anbefalinger fra karakterpanel C, karakterundersøkelsen 2012-2013: Harmonisering av vurderingsarbeidet gjennom felles læringsutbyttebeskrivelser og / eller felles vurderingskriterier for Bestått praksisperiode?.
 • Skaug, Eli-Anne; Helgesen, Ann Karin; Hornnes, Marit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2015). Tilrettelagt aktivitetstilbud for menn i kommunehelsetjenesten.
 • Skaug, Eli-Anne & Saunes, Jorunn (2015). Få studenter stryker i praksis.. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  103(8), s 60- 62 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2015.54974
 • Skaug, Eli-Anne; Saunes, Jorunn; Kamsvåg, Ingeborg Olaug; Svendsgård, Bodil; Bervell, Camilla Helene & Hansen, Kristin Beathe (2013). KARAKTERUNDERSØKELSEN 2012 – 2013. RAPPORT KARAKTERPANEL C BACHELOR SYKEPLEIE og BACHELOR TANNPLEIE.
 • Kristoffersen, Nina M.J.; Skaug, Eli-Anne & Nortvedt, Finn (2011). Om sykepleie, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40006-1.  Kapittel 1.
 • Skaug, Eli-Anne (2011). Aktivitet, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40007-8.  Kapittel 15.  s 269 - 300
 • Skaug, Eli-Anne (2011). Personlig hygiene, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40007-8.  Kapittel 17.  s 331 - 370
 • Skaug, Eli-Anne & Berntzen, Helene (2011). Respirasjon, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40007-8.  Kapittel 10.  s 61 - 99

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 31. juli 2019 21:29