Eva Bjørg Antonsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608775
+4793815805
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Psykisk helsearbeid

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsspl40410.html
 

Bakgrunn

Psykiatrisk sykepleier og can.san.

Publikasjoner

 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). Dramapedagogikk med fokus på forumspill i psykisk helsearbeid : sykepleierstudenters refleksjoner over praksiserfaringer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(2), s 121- 133 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-02-04
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg & Lepp, Margret (2017). Studenters praksisrefleksjon med dramapedagogikk : ""det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det"". Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  7(2), s 152- 165 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Antonsen, Eva Bjørg (2010). Veien tilbake til arbeidslivet: Fleksibilitet versus byråkrati. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 278- 284 Vis sammendrag
 • Antonsen, Eva Bjørg (2008). Et stykke på vei, men likevel langt igjen?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  5(4), s 345- 355 Vis sammendrag
 • Antonsen, Eva Bjørg (2008). Utbytte av kurs i brukermedvirkning?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  5(1), s 14- 24 Vis sammendrag
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg; Andersen, Kirsti Lauvli & Tjøstolvsen, Inger Marie (2005). Godt rustet til sykepleieryrket?, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 37 - 52

Se alle arbeider i Cristin

 • Femdal, Ingrid & Antonsen, Eva Bjørg (2019). Èn studie belyst gjennom to metoder. Bruk av feltstudie og intervju i dramaforskning.
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg & Lepp, Margret (2019). «It is something else to reflect by doing than by talking». Nursing students’ reflections on clinical studies using drama..
 • Lepp, Margret; Femdal, Ingrid & Antonsen, Eva Bjørg (2019). Drama and forum-play in Nursing Education reflecting on practice in mental health care.
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Femdal, Ingrid & Antonsen, Eva Bjørg (2019). Slik kan samarbeidet bli bedre mellom høyskole og praksissted. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.78356
 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). "Det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det".
 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). "Det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det".
 • Dybvik, Kjell-Arne; Pettersen, Kaare Torgny & Antonsen, Eva Bjørg (2012). Work for all? A study of how persons with mental health problems evaluate the Norwegian Labor and Welfare Administration.
 • Antonsen, Eva Bjørg (2010). Arbeid og inkludering for personer med psykiske problemer/rusproblemer.
 • Antonsen, Eva Bjørg & Dybvik, Kjell-Arne (2010). Tilrettelegging i arbeidslivet Hvordan kan arbeid tilrettelegges slik at personer med psykiske problemer/rusproblemer kan inkluderes bedre i arbeidslivet.
 • Antonsen, Eva Bjørg; Dybvik, Kjell-Arne & Klevmoen, Ragnhild (2010). Arbeid og inkludering for personer med psykiske problemer/rusproblemer og nedsatt funksjonsevne.
 • Antonsen, Eva Bjørg & Klevmoen, Ragnhild (2010). Arbeid og psykisk helse: Veien tilbake til arbeidslivet. Vis sammendrag
 • Antonsen, Eva Bjørg & Klevmoen, Ragnhild (2009). Arbeid, psykisk helse og brukermedvirkning. Vis sammendrag
 • Antonsen, Eva Bjørg & Klevmoen, Ragnhild (2009). Arbeid, psykisk helse og brukermedvirkning. Vis sammendrag
 • Antonsen, Eva Bjørg & Klevmoen, Ragnhild (2009). Arbeid, psykisk helse og brukermedvirkning : hva fremmer og hemmer prosessen tilbake til arbeidslivet.
 • Antonsen, Eva Bjørg (2007). Brukermedvirkning og brukerkompetanse i psykisk helsearbeid - erfaringer og refleksjoner etter brukermedvirkningskurs.
 • Antonsen, Eva Bjørg (2007). Erfaringer og refleksjoner etter brukermedvirkningkurs.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). Godt rustet til sykepleieryrket?.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). "Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?" : sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanning. Vis sammendrag
 • Antonsen, Eva Bjørg (2004). Skolebarn er også pårørende. ?.  (11.des), s 42- 45 Vis sammendrag
 • Antonsen, Eva Bjørg (2002). Barn er også pårørende : en beskrivende studie av sykepleieres møte med barn og unge som er pårørende til kreftsyk mor eller far Children too are next of kin : a descriptive study of nurses' encounters with children and young people whose parents are afflicted with cancer. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:13 - Sist endret 5. mars 2019 10:49