Egil Bekkhus

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608828
+4791169261
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Anestesisykepleie

case basert undervisning

Simulering

For tiden aktiv i tre FOU grupper.

- Patient experiences after day surgery-PERDA

- bruk og effekt av simulering i ulike læreprosesser.

- Anestesi-Akutt-operasjon-intensiv og paramedic. Forskning og utvikling knyttet opp mot relavante temaer for disse fag gruppene.

Undervisning

Ulike temaer innen anestesi, akutt og intensivsykepleie

Ulike naturvitenskaplige temaer bachelor i sykepleie.

Masterveiledning USN
...

Bakgrunn

Anestesisykepleier

Førstelektor

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

Medlem avdelingstyret.Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Bekkhus, Egil (2013). Læring gjennom kasuistikker, I: Gerd Bjørke; Harald Jarning & Olav Eikeland (red.),  Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger.  ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-06-9.  Kapittel.  s 269 - 278
 • Tschudi-Madsen, Christine; Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe; Bekkhus, Egil & Skoglund, Inger (2009). Fem korister i samspill om læring i ulike kontekster, I: Gerd Bjørke (red.),  Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009.  Høgskolen i Oslo og Akershus.  ISBN 978-82-579-4698-2.  kapittel.  s 61 - 81
 • Bekkhus, Egil; Lie, Thomas & Lunde, Ellen (2007). Endringer i peroperativ sedasjonspraksis og årsakene til disse. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 218- 226 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser.
 • Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine; Nygaard, Anne Mette & Heiberg, Turid (2017). What about non - technical skills in the operating theatre?.
 • Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine & Nygaard, Anne Mette (2015). Er det forskjell i klinisk utøvelse mellom spesialsykepleiere som har / ikke har deltatt i utvidet bruk av simulering under utdanning.
 • Bekkhus, Egil (2010). Anestesisykepleiernes smertelindring i den umiddelbare post operative periode.
 • Bekkhus, Egil (2010). Situasjonsbasert refleksjon i basisfag kan bidra til å knytte klinikk og teori bedre sammen. Bruker praksis til å belyse teori. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  98(15), s 58- 61
 • Bekkhus, Egil (2010). Væsketerapi for ansatte ved ortopedisk avdeling.
 • Bekkhus, Egil (2010). case basert undervisning.
 • Bekkhus, Egil & Bruflat, Olav (2010). e-læring og leiring. Vis sammendrag
 • Bekkhus, Egil (2008). Mindre stryk med casebasert undervisning. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  96(18), s 43- 45
 • Bekkhus, Egil; Gulbrandsen, Tove & Samuelsen, Finn (2002). PBL som metode. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  90(20), s 42- 45

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 1. nov. 2018 08:42