Egil Lyberg

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608793
+4795064241
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A328

Faglige interesser

Faglige interesse knytta til barnevern generelt og institusjonsbarnevernet spesielt. Er også opptatt av kollegaveiledning og driver egne veilederkurs for praksisfeltet.

Videre er jeg opptatt av praksisstudiene ved barnevernspedagogutdanningen og er med i avdelingens praksisteam

Undervisning

Jeg underviser i følgende emner:

HSBVP10117 Barnevernpedagogen: faget, yrket og samfunnet (Høst 2019)

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/host/hsbvp10117.html

HSBVP10314 Innføring i psykologi og innføring i sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (Vår 2020)


https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2020/var/hsbvp10314.html

HSBVP20111 Sosialpedagogisk arbeid (Høst 2019)

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2019/host/hsbvp20111.html

 

I tillegg er jeg involvert i alle tre praksisperiodene.

 


...

 

Bakgrunn

Jeg er utdannet barnevernspedagog i 1994 fra NKSH.

Cand.polit med Hovedfag i Sosialt arbeid fra NTNU/Høgskolen i Oslo 2007. Tittel på hovedfagsoppgave: "Barn i institusjon. Hva sier forskningen om institusjonsbehandling, og i hvilken grad vektlegges miljøterapi?"

Av relevant arbeidserfaring vil jeg nevne at jeg har vært ansatt  ved Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem, vært ansatt 15 år ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk og har jobbet i fylkeskommunalt barnevern som saksbehandler og i Fagteam BUFETAT som rådgiver.

Jeg har vært ansatt ved bachelor i barnevern ved HiØ siden 2009.

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Lyberg, Egil (2016). Samspill om praksis. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Eidsberg og Hobøl, FO Østfold og Høgskolen i Østfold.
  • Lyberg, Egil; Blekken, Kristine Hval; Erichsen, Thomas; Sørling, Karine & Toverød, Anita (2016). Samspill om praksis. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Eidsberg og Hobøl, FO Østfold og Høgskolen i Østfold, bachelor barnevern. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  s 240- 251
  • Ørmen, Nita & Lyberg, Egil (2015). Kurs i veiledningsteori og veiledningsmetodikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 23. apr. 2019 13:11