Elin Tangnæs

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608794
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-337

Faglige interesser

Tjenester og virkemidler i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), arbeidsinkludering, Supported Employment, tverrfaglig samarbeid, digitalisering av/i undervisning, simulering som pedagogisk metode, veiledning, kommunikasjon og samtaleteknikker i endrings- og motivasjonsarbeid.

Undervisning

 
Bachelor i sosialt arbeid. https://www.hiof.no/studier/programmer/sos-bachelorstudium-i-sosialt-arbeid/studieplaner/h2019.html

Videreutdanning i Supported Employment. https://www.hiof.no/studier/programmer/s423o-arbeidsinkludering-og-supported-employment-videreutdanning/

Bakgrunn

Nærmere 20 års erfaring fra den kommunale sosialtjeneste og NAV, hovedsaklig ledererfaring.

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Eriksson, Rikard; Ellingsen, Pål & Tangnæs, Elin (2021). Digital samhandling i den norske arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). I M. Löfström (red), Perspektiv på samverkanspraktik. Studentlitteratur AB.  16 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haug, Erna & Tangnæs, Elin (2019). Samarbeid – en forutsetning for å lykkes med arbeidsinkludering?.
 • Haug, Erna & Tangnæs, Elin (2019). Videreutdanning i Arbeidsinkludering og Supported Employment.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Tangnæs, Elin (2017). Presentasjon av forskningsresultater fra KLAR-prosjektet: Supported Employment og Læringssystem i NAV-kontor.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi & Tangnæs, Elin (2017). Supported Employment i NAV-kontor - arbeidstaker og arbeidsgivererfaringer Læringssystem som verktøy for kunnskaps- og kompetanseutvikling i NAV-kontor - erfaringer fra 4 NAV-kontor.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi; Tangnæs, Elin & Paulsen, Kirsti Marit Meum (2017). Vedlegg 1 til sluttrapporten fra Praksis og kunnskapsutvikling i NAV kontor Supported Employment, Veileder for NAV-kontor.
 • Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi; Tangnæs, Elin; Paulsen, Kirsti Marit Meum & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Rapport om brukernes stemme.
 • Haug, Erna; Tangnæs, Elin & Nilsen, Berit Eivi (2017). Erfaringer med Supported Employment som metode for arbeidsinkludering i NAV-kontor; sett fra et Arbeidstaker- og et Jobbveilederperspektiv..
 • Haug, Erna; Tangnæs, Elin; Nilsen, Berit Eivi & Paulsen, Kirsti Marit Meum (2017). Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Sluttrapport fra KLAR-prosjektet 2013 - 2016.
 • Tangnæs, Elin & Ebeltoft, Christian (2017). Resultater SE og Læringssystemet. Vis sammendrag
 • Haug, Erna; Ebeltoft, Christian & Tangnæs, Elin (2016). Er det mulig å jobbe Supported Employment i NAV?.
 • Tangnæs, Elin (2016). Nasjonal konferanse, Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 8. apr. 2019 08:21