Eric Martin Alexander Breit

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608655
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric & Saltkjel, Therese (2020). Research approaches to networked employment services: A systematic review. Social Policy & Administration.  ISSN 0144-5596. . doi: 10.1111/spol.12597
 • Horbach, Serge; Breit, Eric; Halffman, Willem & Mamelund, Svenn-Erik (2020). On the willingness to and consequences of reporting research misconduct: The role of power relations. Science and Engineering Ethics.  ISSN 1353-3452.  26 . doi: 10.1007/s11948-020-00202-8
 • Breit, Eric (2019). Digitalisering, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  Kapittel 16.  s 311 - 324
 • Breit, Eric; Egeland, Cathrine & Løberg, Ida Bring (2019). Cyborg bureaucracy: Frontline work in digitalized labor and welfare services, In John S. Pedersen & Adrian Wilkinson (ed.),  Big Data: Promise, Application and Pitfalls.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1788112345.  Kapittel 8.
 • Breit, Eric; Fossestøl, Knut & Pedersen, Eirin (2019). Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor». Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  22(3), s 184- 197 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2019-03-01
 • Horbach, Serge; Breit, Eric & Mamelund, Svenn-Erik (2019). Organisational responses to alleged scientific misconduct: Sensemaking, sensegiving and sensehiding. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  46(3), s 415- 429 . doi: 10.1093/scipol/scy068 Vis sammendrag
 • Breit, Eric; Fossestøl, Knut & Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review.  ISSN 0020-871X.  71(4), s 13- 32 . doi: 10.1111/issr.12187
 • Breit, Eric; Fossestøl, Knut & Andreassen, Tone Alm (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization.  ISSN 2051-8803.  5(1), s 28- 44 . doi: 10.1093/jpo/jox013
 • Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm & Salomon, Robert H (2016). Modification of public policies by street-level organisations: An institutional work perspective. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  45(4), s 709- 728 . doi: 10.1017/S0047279416000246
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric & Borg, Elin (2016). Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  33(1/2), s 5- 23 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-01
 • Breit, Eric; Lennerfors, Thomas Taro & Olaison, Lena (2015). Critiquing corruption: A turn to theory (special issue editorial). Ephemera : Theory and Politics in Organization.  ISSN 2052-1499.  15(2), s 319- 336 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm & Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  93(2), s 290- 306 . doi: 10.1111/padm.12144 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melkumov, Dmitri; Breit, Eric & Khoreva, Violetta (2015). Directors’ social identifications and board tasks: Evidence from Finland. Corporate governance. An International Review.  ISSN 0964-8410.  23(1), s 42- 59 . doi: 10.1111/corg.12088
 • Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric & Legard, Sveinung (2014). The making of 'professional amateurs': Professionalizing the voluntary work of service user representatives. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  57(4), s 325- 340 . doi: 10.1177/0001699314552736
 • Breit, Eric (2014). Discursive practices of remedial organizational identity work: A study of the Norwegian Work and Welfare Administration. Scandinavian Journal of Management.  ISSN 0956-5221.  30(2), s 231- 241 . doi: 10.1016/j.scaman.2013.08.003
 • Breit, Eric (2014). Mediatiseringen av korrupsjon, I: Birthe Eriksen (red.),  Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-45696-9.  Kapittel 2.  s 52 - 66
 • Breit, Eric (2014). Remedy through paradox? Constructions of internal legitimacy in a publicly discredited organization. Management Communication Quarterly.  ISSN 0893-3189.  28(4), s 585- 608 . doi: 10.1177/0893318914548896
 • Breit, Eric & Rolfsen, Monica (2014). Bruk av konsulenter i utviklingen av lean, I: Monica Rolfsen (red.),  Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1600-0.  Kapittel 17.  s 211 - 221
 • Breit, Eric & Rolfsen, Monica (2014). Implementering av lean, I: Monica Rolfsen (red.),  Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1600-0.  Kapittel 16.  s 197 - 210
 • Breit, Eric & Salomon, Robert H (2014). Making the technological transition - Citizens' encounters with digital pension services. Social Policy & Administration.  ISSN 0144-5596. . doi: 10.1111/spol.12093
 • Breit, Eric & Vaara, Eero (2014). Corruption and the media: Infotainment, moralization, dramatization, and conversationalization, In Josef Pallas; Stefan Jonsson & Lars Strannegård (ed.),  Organizations and the media: Organizing in a mediatized world.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81365-5.  Kapittel 4.  s 48 - 61
 • Breit, Eric (2011). Discursive contests of corruption: The case of the Norwegian alcohol monopoly. Culture and Organization.  ISSN 1475-9551.  17(1), s 47- 64
 • Breit, Eric (2010). On the (re)construction of corruption in the media: A critical discursive approach. Journal of Business Ethics.  ISSN 0167-4544.  92, s 619- 635

Se alle arbeider i Cristin

 • Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric Martin Alexander & Saltkjel, Therese (2020, 04. juni). Arbeidsinkludering krever samarbeid. [Internett].  KAI-Kronikken, Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).
 • Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric Martin Alexander & Saltkjel, Therese (2020). Collaborative advantages in handling wicked problems? Assessing outcomes of interorganizational collaboration in employment of disadvantaged groups.
 • Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric & Saltkjel, Therese (2019). Meta-narratives in research on service integration for workforce inclusion: A systematic review.
 • Breit, Eric (2019). KAI-frokost: Kan digital teknologi redde arbeidsinkluderingen?.
 • Breit, Eric (2019). Virksomhederne i arbejdsmarkedspolitikken – Norske erfaringer.
 • Breit, Eric; Bakkeli, Vidar; Løberg, Ida Bring; Egeland, Cathrine & Pedersen, Eirin (2019). Front line innovations - a narrative approach.
 • Fugelsnes, Elin; Breit, Eric & Mamelund, Svenn-Erik (2019, 25. mars). Studie om uredelighetsanklager - Institusjoner skylder på råtne epler. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine & Breit, Eric (2019). Between Production and Innovation – The Role of Front-line Professionals in Local Innovation in NAV.
 • Bakkeli, Vidar & Breit, Eric (2018). Towards a new professionalism in activation services? Employment specialists and the enactment of evidence-based practice.
 • Bakkeli, Vidar & Breit, Eric (2018). Towards a new professionalism in activation services? Employment specialists and the enactment of evidence-based practice.
 • Breit, Eric (2018, 29. november). De avslørte at forskeren hadde diktet opp eksperimentet. Da startet kampen for å bli trodd.. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Breit, Eric (2018). Evaluering av en innovasjonsmoell for utvikling av kunnskapsbasert praksis: "Praksis og kunnskapsutvikling i et NAV-kontor".
 • Breit, Eric (2018, 19. oktober). Høyt publiseringspress gir mer juks. [Internett].  Forskerforum.
 • Breit, Eric (2018). Presentasjon av funn fra PRINTEGER-prosjektet.
 • Breit, Eric & Forsberg, Ellen-Marie (2018). Tools for research leaders and managers: addressing and stimulating integrity in research organisations. Deliverable V.2. PRINTEGER..
 • Breit, Eric; Løberg, Ida Bring & Egeland, Cathrine (2018). Front line work and digitalization in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV).
 • Kennedy, Mari-Rose; Ampollini, Ilaria; Breit, Eric; Bucchi, Massimiano; Deans, Zuzana; Ter Meulen, Ruud; Seppel, Külliki & Vie, Knut Jørgen (2018). Investigating the workfloor: experiences of research integrity and misconduct through focus groups.
 • Mamelund, Svenn-Erik; Breit, Eric & Forsberg, Ellen-Marie (2018). A multinational survey on research misconduct and integrity: A workfloor perspective.
 • Mamelund, Svenn-Erik; Breit, Eric & Forsberg, Ellen-Marie (2018). Organizational influences on research misconduct: Insights from a multinational survey.
 • Røhnebæk, Maria & Breit, Eric (2018). The Double Binds of Innovation in Public Services.
 • Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin & Thorbjørnsrud, Trude (2017). Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV: Sluttrapport fra evalueringen av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor". AFI-rapport. 2017:05.
 • Breit, Eric & Pedersen, Eirin (2017). Collaborative Innovation – Managing Local Network-based Innovation in Public Service Development.
 • Breit, Eric & Pedersen, Eirin (2017). Collaborative innovation at the street level: An institutional complexity perspective.
 • Breit, Eric & Pedersen, Eirin (2017). Epistemic struggles in collaborations between research and public administration.
 • Breit, Eric & Forsberg, Ellen-Marie (2016). Scientific misconduct and integrity: An organizational perspective.
 • Breit, Eric; Lien, Inez; Thorbjørnsrud, Trude & Pedersen, Eirin (2016). Evaluering av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAF-kontor". Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.. AFI FoU Resultat. 2.
 • Fossestøl, Knut & Breit, Eric (2016). Museer og tilknytningsformer.
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric & Borg, Elin (2016). Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveyanalyse fra fem storbyer og syv storbykontorer. AFI-rapport. 2.
 • Bay, Ann-Helén; Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Grødem, Anne Skevik & Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:006. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm & Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform.
 • Breit, Eric & Salomon, Robert H (2015). Kunnskap og informasjon om pensjon - Nye informasjonsrelasjoner mellom borgere og forvaltning i det nye alderspensjonssystemet. AFI-rapport. 9. Vis sammendrag
 • Falkum, Eivind & Breit, Eric (2015). Felles læring i lokal handling. Samarbeid om delmål 2 i avtalen om inkluderende arbeidsliv..
 • Fossestøl, Knut & Breit, Eric (2015). Museum og tilknytningsform.
 • Breit, Eric (2014, 12. desember). Folk forstår ikke pensjonssystemet. [Internett].  Norges forskningsråd.
 • Breit, Eric (2014). Selvbetjeningssystemer: Er det brukervennlig å gjøre jobben selv?.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response.
 • Breit, Eric; Rowe, Lars & Skedsmo, Pål (2014). Evaluering av støtteordningen BarentsKult. FNI report. 11.
 • Fossestøl, Knut & Breit, Eric (2014). Ministudie av samordning og deling av flom-og skreddata for tre samarbeidene etater.
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric & Borg, Elin (2014). NAV-reformen 2014. En oppfølgingsstudie av lokalkontorenes organisering etter innholdsreformen. AFI-rapport. 13.
 • Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric & Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes.
 • Breit, Eric (2013). Stewart Clegg, Martin Harris, and Harro Höpfl (ed.): Managing modernity – Beyond bureaucracy?. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  3(4), s 109- 111
 • Breit, Eric & Lennerfors, Thomas (2013). Subtheme: Unmasking corruption: Critical perspectives on corruption and anti-corruption.
 • Falkum, Eivind; Breit, Eric & Hagen, Aina Landsverk (2013). Standardiseringens begrensninger.
 • Fossestøl, Knut; Alm Andreassen, Tone; Breit, Eric & Klemsdal, Lars (2013). Organizational responses to hybrid institutional environments: The case of the Norwegian Labour and Welfare reform.
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric & Heen, Hanne (2013). Evaluering av organiseeringen i museene i kjølvannet av museumsreformen.
 • Heen, Hanne & Breit, Eric (2013). Lønn og ytelser i utenriksdepartementet.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone & Fossestøl, Knut (2012). Recovering from public disgrace: A critical analysis of legitimation work in the Norwegian Labor and Welfare Administration.
 • Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform.
 • Breit, Eric (2011). On the discursive construction of corruption: A critical analysis of media texts. Publications of the Hanken School of Economics. 227.
 • Breit, Eric (2011). Organizational identity work as antenarrative practice: A study of the Norwegian Work and Welfare Service.
 • Brinkmann, Johannes; Doyle, Aaron & Breit, Eric (2010). Insurance Advertising: Scary, Funny, Trust-Building or Ethical?. Nordisk Forskningstidsskrift.  ISSN 0348-6516.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. mai 2020 07:56 - Sist endret 29. mai 2020 07:56