Espen Marius Foss

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608665
+4792438373
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

* Psykososialt arbeid med barn og ungdom

* Konflikthåndering og megling

* Teknologi og normalitet i velferdsstaten

* Sosialantropologi

* Visuell antropologi

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/mpsa-masterstudium-i-psykososialt-arbeid-helse-og-sosialfaglig-yrkespraksis/index.html

https://www.hiof.no/studier/programmer/s409o-tverrfaglig-psykososialt-arbeid-med-barn-og-unge-videreutdanning/index.html

Bakgrunn

* Hovedfag i visuell sosialantropologi fra UiT 2002

* Ph.d. i sosialantropologi fra UiO 2016

* Stipendiat og lektor ved Institutt for psykisk helsearbeid UiA

* Ti års yrkeserfaring med konfliktarbeid, megling og gatemegling, spesielt med unge

Samarbeid

Frederik II VGS og Fylkeskommunen

Halden fengsel

Publikasjoner

 • Foss, Espen Marius & Hydle, Ida (2017). Youth as Architects of Peace? Street Mediation at the Norwegian red Cross and Other National Red Cross Unions, In Sheri Bastien & Halla Bjørk Holmarsdottir (ed.),  Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-66274-9.  12.  s 301 - 337
 • Foss, Espen Marius & Pali, Brunilda (2017). Restorative justice in the societies of control: The ambivalence of decentralised state control in participative justice processes, In Brunilda Pali & Ivo Aertsen (ed.),  Restoring Justice and Security in Intercultural Europe.  Routledge.  ISBN 9781138120938.  Chapter 11.  s 182 - 198
 • Foss, Espen Marius (2007). Fredsguide for ungdom, I:  Fredsguide for ungdom. En verden av muligheter.  Stiftelsen Arkivet, Toralf Tveiten (red.).  faglig_bok_institusjon.  s 336
 • Hydle, Ida & Foss, Espen Marius (2006). Young people in liminal situations: between criminal and psychiatric justices. Social capital, verbal and visual skills, In  Social capital among young citizens: children's and young people's networks and involvement in contemporary democracy.  Norsk senter for barneforskning.  faglig_bok_institusjon.  s 29 - 43

Se alle arbeider i Cristin

 • Foss, Espen Marius (2019). Hvordan få til en bærekraftig forankring av Trygg læring som helsefremmende tiltak på videregående skole? Erfaringer fra et pågående aksjonsforskningsprosjekt.
 • Foss, Espen Marius (2019). Mestring og mening på Fredrik II VGS: konfliktarbeid med elever.
 • Foss, Espen Marius & Holte, Kjersti E. Lien (2019). “Let’s end the depressing classrooms!": exploring scenography for wellbeing in high school.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2019). Open space workshop.
 • Foss, Espen Marius (2018). Restorative practices as means of promoting wellbeing – a whole school approach within an action research project in Norway.
 • Foss, Espen Marius (2018). "Wellbeing @ school in digital society". Del av panel med tittelen "Psychosocial work in digital society".
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2018). Anerkjennende kommunikasjon.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2018). Gjenopprettende prosesser.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2018). Gjenopprettende tilnærming til konflikt og digital mobbing.
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2018). Mestring og mening på Frederik II videregående skole - brevundersøkelsen.
 • Foss, Espen Marius (2017). Ledelse av paneldebatt om gjenopprettende prosesser (restorative justice)..
 • Foss, Espen Marius; Biffi, Emanuela & Riera, Marc Ceron i (2017). ‘A Conversation:’ from theatre to film. European Forum for Restorative Justice: Newsletter.  June
 • Holte, Kjersti E. Lien & Foss, Espen Marius (2017). How can schools develop as arenas to promote good mental health and wellbeing?.
 • Foss, Espen Marius (2016). Dialogens paradoks. Framveksten av gjenopprettende prosesser i Norge. Vis sammendrag
 • Hydle, Ida & Foss, Espen Marius (2015). ALTERNATIVE security developments in Norway.
 • Lønneberg, Magnus Gjerde & Foss, Espen Marius (2012). Norwegian Red Cross Street Mediation.
 • Seeberg, Marie Louise; Hydle, Ida; Foss, Espen Marius; Hassan, Sahra Cecilie & Uhrig, Bettina (2012). On conflicts in intercultural settings.
 • Lønneberg, Magnus Gjerde & Foss, Espen Marius (2011). Norwegian Red Cross Street Mediation - Empowering young people as conflict mediators.
 • Foss, Espen Marius (2008). Gatemegling - studietur til København Etnografisk Film, samprodusert med informantene i prosjektet. Vis sammendrag
 • Foss, Espen Marius & Hasund, Ingrid Kristine (2008). Kokosboller i Konfliktrådet Film av teaterforestilling i Konfliktrådet i Agder. Vis sammendrag
 • Foss, Espen Marius & Hasund, Ingrid Kristine (2008). Kokosboller i Konfliktrådet Film av teaterforestilling i Konfliktrådet i Agder. Vis sammendrag
 • Foss, Espen Marius & Hasund, Ingrid Kristine (2007). Mibi og mobo Musikkvideo. Vis sammendrag
 • Foss, Espen Marius & Hasund, Ingrid Kristine (2007). Mibi og mobo Musikkvideo. Vis sammendrag
 • Hydle, Ida & Foss, Espen Marius (2007). Skilled Visions in restorative practice; youth, violence and the problem of language, In  10th International Institute for Restorative Practices World Conference Proceedings
 • Foss, Espen Marius (2006). Konfliktråd i fengsel Video om erfaringer med utprøving av konfliktråd for innsatte. Vis sammendrag
 • Foss, Espen Marius (2002). Design nedenfra: Om politikk og motstand ved rehabilitering av talehemmede.
 • Foss, Espen Marius (2002). Independent Connecting People. Vis sammendrag
 • Foss, Espen Marius (2002). "Snakk til meg!" - Om annerledeshet og arbeidslivet. Curriculum Vitae. Tidsskrift for folkeopplysning og voksnes læring - i lys av kultur, politikk og pedagogikk. Vis sammendrag
 • Foss, Espen Marius (2001). Marginalisering - en kritisk kommentar. Curriculum Vitae. Tidsskrift for folkeopplysning og voksnes læring - i lys av kultur, politikk og pedagogikk.  (2) Vis sammendrag
 • Foss, Espen Marius (1998). Det offentlige Norge på Internett. Organisering av arbeid med elektronisk informasjon..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:08 - Sist endret 3. mai 2019 13:17