Fredrik Andersen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608806
+4795032976
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Generelt interessert, men spesielt interessert i vitenskapsfilosofi, fysikkfilosofi og etikk. Herunder romtidsteori, vitenskapelig realisme og frihetsbegreper.

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsvpl10117.html

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsvpl30417.html

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsvpd30111.html


...

Bakgrunn

Utdannet vernepleier ved HIOF 2003, Ba og Ma filosofi fra UiT 2010, PhD vitenskapsfilosofi NMBU 2017.
Tidligere miljøarbeider innenfor rus, barnevern og arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Underviser også i bedriftenes samfunnsansvar ved NMBU.

...

CauseHealth:    https://causehealthblog.wordpress.com/

CAPS:               https://www.nmbu.no/en/faculty/hh/research/centers/caps   

 

 

Publikasjoner

 • Andersen, Fredrik & Rocca, Elena (2020). Underdetermination and evidence-based policy. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences.  ISSN 1369-8486. . doi: https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2020.101335
 • Andersen, Fredrik; Anjum, Rani Lill & Rocca, Elena (2019). Philosophy of Biology: Philosophical bias is the one bias that science cannot avoid. eLIFE.  ISSN 2050-084X. . doi: 10.7554/eLife.44929 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D & Andersen, Fredrik (2018). Causation: Causation and quantum mechanics, In Rani Lill Anjum & Stephen D Mumford (ed.),  What tends to be : The philosophy of dispositional modality.  Routledge.  ISBN 978-1-138-541979.  Kapittel 4.  s 64 - 82
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2017). How biological background assumptions influence scientific risk evaluation of stacked genetically modified plants: an analysis of research hypotheses and argumentations. Life Sciences, Society and Policy.  ISSN 2195-7819.  13(11) . doi: 10.1186/s40504-017-0057-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersen, Fredrik & Jonas Becker, Arenhart (2016). Metaphysics within science: Against radical naturalism. Metaphilosophy.  ISSN 0026-1068.  47(2), s 159- 180 . doi: 10.1111/meta.12175 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Fredrik; Mathisen, Øyvind & olsen, morten (2004). Utagering og jobbtilfredshet. Diskriminanten.  ISSN 0801-0536.  1 og 2, s 35- 42

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Fredrik (2020). Idrett, tilhørighet og ensomhet. Hva er idrettsforeningens rolle?.
 • Andersen, Fredrik (2020). Philosophical BIAS: Metafysikk som grunnlag for vitenskapelig uenighet.
 • Andersen, Fredrik (2020). Social media and censorship – tensions over social sustainability.
 • Andersen, Fredrik (2020). hvem er eksperter egentlig og burde vi lytte til dem?.
 • Andersen, Fredrik & Løkke, Jon Arne (2020). Hører humor hjemme i akademia?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Andersen, Fredrik (2019). Hvem er eksperter og når skal vi lytte til dem?. Fredriksstad Blad.
 • Andersen, Fredrik (2019). Styres vi av fysikkens lover eller av fri vilje?. Fredriksstad Blad.
 • Andersen, Fredrik (2019, 22. oktober). Vern, frigjøring og bruk av av egen vilje. [Internett].  eksistenspodden.
 • Andersen, Fredrik (2019). har vi fri vilje?.
 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2019). Nudging, bør vi egentlig drive med det?.
 • Andersen, Fredrik (2018). Bør vi begrense ytringsfriheten?. Fredrikstad Blad.
 • Andersen, Fredrik (2018). Er det grenser for ytringsfrihet?.
 • Andersen, Fredrik (2018). Hvor langt kan staten gå for å hjelpe oss å bli bedre borgere?.
 • Anjum, Rani Lill; Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2018). What is Philosophical Bias in Science.
 • Andersen, Fredrik (2017). Sannhet og ideologi i postfakta-samfunnet.
 • Andersen, Fredrik; Myrstad, Johan Arnt; Anjum, Rani Lill & Mumford, Stephen D (2017). Experience and theory: a defense of the kantian a priori and Kepler’s philosophy of science in light of modern space-time physics.
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2016). Same evidence, different assessment: role of primary suppositions in the scientific discernment of risk..
 • Andersen, Fredrik (2013). Philosophy in physics.
 • Andersen, Fredrik (2013). Physical postulates and primitive metaphysical notions.
 • Andersen, Fredrik (2013). some things must stay, metaphysics within science.
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2013). Of mice and men Do animal models inform us about human conditions?.
 • Andersen, Fredrik (2012). Towards a Unified Metaphysical Framework for Physics. Vis sammendrag
 • Andersen, Fredrik (2011). From phenomenon to science.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:00 - Sist endret 19. juli 2020 11:37