Fredrik Andersen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608806
+4795032976
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Generelt interessert, men spesielt interessert i vitenskapsfilosofi, fysikkfilosofi og etikk. Herunder romtidsteori, vitenskapelig realisme og frihetsbegreper.

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsvpl10117.html

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsvpl30417.html

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsvpd30111.html


...

Bakgrunn

Utdannet vernepleier ved HIOF 2003, Ba og Ma filosofi fra UiT 2010, PhD vitenskapsfilosofi NMBU 2017.
Tidligere miljøarbeider innenfor rus, barnevern og arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Underviser også i bedriftenes samfunnsansvar ved NMBU.

...

CauseHealth:    https://causehealthblog.wordpress.com/

CAPS:               https://www.nmbu.no/en/faculty/hh/research/centers/caps   

 

 

Publikasjoner

 • Andersen, Fredrik; Anjum, Rani Lill & Rocca, Elena (2019). Philosophical bias is the one bias that science cannot avoid. eLIFE.  ISSN 2050-084X. . doi: 10.7554/eLife.44929 Vis sammendrag
 • Anjum, Rani Lill; Mumford, Stephen D & Andersen, Fredrik (2018). Causation: Causation and quantum mechanics, In Rani Lill Anjum & Stephen D Mumford (ed.),  What tends to be : The philosophy of dispositional modality.  Routledge.  ISBN 978-1-138-541979.  Kapittel 4.  s 64 - 82
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2017). How biological background assumptions influence scientific risk evaluation of stacked genetically modified plants: an analysis of research hypotheses and argumentations. Life Sciences, Society and Policy.  ISSN 2195-7819.  13(11) . doi: 10.1186/s40504-017-0057-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersen, Fredrik & Jonas Becker, Arenhart (2016). Metaphysics within science: Against radical naturalism. Metaphilosophy.  ISSN 0026-1068.  47(2), s 159- 180 . doi: 10.1111/meta.12175 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersen, Fredrik; Mathisen, Øyvind & olsen, morten (2004). Utagering og jobbtilfredshet. Diskriminanten.  ISSN 0801-0536.  1 og 2, s 35- 42

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2019). Nudging, bør vi egentlig drive med det?.
 • Anjum, Rani Lill; Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2018). What is Philosophical Bias in Science.
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2016). Same evidence, different assessment: role of primary suppositions in the scientific discernment of risk..
 • Andersen, Fredrik (2013). Philosophy in physics.
 • Andersen, Fredrik (2013). Physical postulates and primitive metaphysical notions.
 • Andersen, Fredrik (2013). some things must stay, metaphysics within science.
 • Rocca, Elena & Andersen, Fredrik (2013). Of mice and men Do animal models inform us about human conditions?.
 • Andersen, Fredrik (2012). Towards a Unified Metaphysical Framework for Physics. Vis sammendrag
 • Andersen, Fredrik (2011). From phenomenon to science.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:00 - Sist endret 6. feb. 2019 13:34