Gunn Elisabeth Haagensen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608834
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Nevrovitenskap, utviklingsforstyrrelser, Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder, Autisme, utviklingspsykologi, atferdsvitenskap, målrettet miljøarbeid,

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/ve3-bachelorstudium-i-vernepleie-heltid/index.html

https://www.hiof.no/studier/programmer/sos-bachelorstudium-i-sosialt-arbeid/index.html
https://www.hiof.no/studier/programmer/bvp-bachelorstudium-i-barnevern/index.html 
...

Bakgrunn

Utdanning

Mars 2004: NTNU. Cand. polit. Hovedfag, psykologi. Tittel på hovedfagsoppgave: ”Utvikling av et instrument for kartlegging og analyse av overspising: KAO. Et mål på opprettholdende betingelser for overspising.”

Aug. `98- des. `98: Universitetet i Oslo. Mellomfag, psykologi, 10 vekttall. Juni `98:  Cand. Mag. grad. Høgskolen i Østfold.

Aug.`97- juni`98: Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. Grunnfag, psykologi, 20 vekttall.

Aug.`92- juni`95: Høgskolen i Østfold, avd. for helsefag, vernepleierutdanningen

.

Erfaring

2015- d.d: Førstelektor, 100 % stilling, Høgskolen i Østfold, avd. for helse- og sosialfag, BSV- utdanningene

2003 – 2015: Høgskolelektor, 100 % stilling, Høgskolen i Østfold, avd. for helse- og sosialfag, BSV- utdanningene

2000 – 2003: Miljøterapeut, 58,7 % / 61 % stilling, Baterød kompetansesenter, Sarpsborg kommune (vedlegg 10)

1998 – 2000: Miljøterapeut, 100 % stilling, Grepperød ungdomshjem, avd. tiltak.

1996- 1998: Miljøterapeut, 100 % stilling, Sole utredningssenter, avdeling Villa Sole

1995- 1996: Boveileder/ miljøterapeut, 100 % svangerskapsvikariat, Boveiledningstjenesten for funksjonshemmede, Kommunedel Onsøy, Fredrikstad.

Annen relevant erfaring

2009-d.d: Fagfelle for European Journal of Behavior Analysis

2007 – d.d: Fagfelle for Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Ekstern veileder. Aberia Ung (tidl. Joli Ungdomshjem)

 Veileder/ konsulent Heimta AS

Veileder ved Fontenen skole, Moss

 Ekstern veileder og ansvarlig for utarbeiding av evidensgjennomganger for Otrera AS.

 Konsulent for Universitetsforlagets lærebokutvalg

Mai 2013-desember 2013: Prosjektleder, UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene, Høgskolen i Østfold. (se rapport)

Juni 2014-mars 2015: Prosjektleder, Samhandling, Arbeidsdeling og Konsentrasjonsprosjektet «Kommunikasjon, samhandling og veiledning på tvers». Høgskolen i Østfold. (se rapport)

Mai 2014- juni 2015: Faglig ansvarlig for studium i Utviklingshemning og aldring, 15 stp., Høgskolen i Østfold.

Språk

Engelsk - flytende skriftlig og muntlig

Nynorsk - flytende skriftlig og muntlig

Spansk – grunnleggende hverdagsspråk

 

...

Samarbeid

 

Emneord: ADHD, nevrovitenskap, atferdsanalyse, Miljøarbeid, vitenskapsteori

Publikasjoner

 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Haagensen, Gunn Elisabeth; Sletbakk, Elisabeth & Orm, Cathrine (2020). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(6), s 192- 201 Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(1), s 29- 43 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Hypotetiske konstrukter er en nødvendighet, og derfor bør atferdsanalytikere være mer opptatt av begrepsvaliditet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  41(2), s 157- 170
 • Bertelsen, Kari Anne T; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Solvang, Marianne & Løkke, Gunn E. H. (2013). Opplæring i ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser eller FAK-analyser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  40, s 147- 156
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Appendix til "Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid". Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  40(1)
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  40(1), s 73- 77
 • Løkke, Gunn E. H. & Kjernli, Ole Ivar (2013). Effekten av hastihetstrening av matematiske formler på anvendelse av komplekse matematiske operasjoner. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  40(2), s 179- 187 Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Andresen, Mai Linda & Løkke, Gunn E. H. (2013). Tegnøkonomi og påvirkning av oppmøte etter friminutt i en barneskoleklasse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  40(2), s 203- 207
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Arntzen, Erik (2013). Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  40(1), s 79- 85
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Løkke, Jon Arne (2012). Effekter og utfordringer ved hurtiglesingsøvelser for å øke lesehastighet og retensjon hos studenter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  39(2), s 231- 236 Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  39(1), s 63- 71 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). Treating social skills deficits in AD/HD: Behavioural contributions and future challenges. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA).  ISSN 1502-1149.  12(1), s 73- 91 Vis sammendrag
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). Utviklingsprosesser i skolealderen, I: Leif Hugo Stubrud; Bjørn Lerdal & E Lunde (red.),  Hbilitering av barn og unge. Tiltak for helsefremming og mestring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01936-9.  Kapittel.  s 94 - 107
 • Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn & Eilertsen, Dag-Erik (2010). On misconceptions about behavior analysis among university students and teachers. The Psychological Record.  ISSN 0033-2933.  60(2), s 325- 336 Vis sammendrag
 • Ekran, Ole J.; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2010). Presisjonsopplæring og økt lesehastighet hos to elever med store konsentrasjonsvansker. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  37(2), s 45- 54
 • Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Olsen, Fie; Løkke, Jon Arne & Strømgren, Børge (2010). Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  37(2), s 55- 67
 • Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Løkke, Gunn (2010). Notasjon av de grunnleggende termene og operasjonene i atferdsanalyse: Et pedagogisk virkemiddel. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  37(4), s 163- 170
 • Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Løkke, Gunn (2010). Vitenskapelige publikasjoner, idealet om systematisk empirisme og atferdsanalytiske tidsskrifter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  37(4), s 155- 161
 • Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2009). Bruk av hurtiglesingsteknikker for å øke lesehastighet hos gutt med kognitiv svikt og reaktiv tilknytningsevne. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  36(4), s 231- 240
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2009). Selvskading hos mennesker med alvorlig og dyp grad av utviklingshemning, I:  Utviklingshemning og habilitering : innspill til habiliteringsprosessen.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013428.  laerebok.  s 245 - 255
 • Løkke, Gunn (2008). Diagnostisering av ADHD hos personer med utviklingshemning, I: Jon Arne Løkke; Jarle Eknes; Trine Lise Bakken & Ivar Reinholdt Mæhle (red.),  Utredning og diagnostisering : utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013015.  laerebok.  s 234 - 243
 • Løkke, Gunn (2008). Diagnostisering av ADHD hos personer med utviklingshemning, I:  Utredning og diagnostisering : utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker.  Universitetsforlaget.  laerebok.  s 234 - 243
 • Løkke, Gunn & Løkke, Jon Arne (2008). Synkronisering av dato i Standard endringsskjema (SES) ved presisjonsopplæring : forslag til standardisering av datoangivelser i Norge. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  35(2), s 87- 89
 • Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2008). Precision Teaching, Frequency Building, and Ballet Dancing. Journal of Precision.  ISSN 1088-484X.  24, s 21- 27
 • Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2008). Precision teaching, frequency-building and ballet dancing. Journal of Precision.  ISSN 1088-484X.  24, s 21- 27
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2008). Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? : en effektstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  35(3), s 131- 139
 • Løkke, Gunn & Løkke, Jon Arne (2007). Møte med Abigail Calkin og PT- kulturen på ABA 2007 Intervju med en av PT - tradisjonens pionerer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  34(4), s 219- 222 Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2006). Barneoppdragelse basert på anvendt atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  33(1), s 15- 25
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2006). Etablering av ballettdans ved hjelp [av] Presisjonsopplæring (Precision Teaching). Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  33(3), s 111- 118

Se alle arbeider i Cristin

 • Orm, Stian; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Løkke, Jon Arne (2020). Pathological Demand Avoidance (PDA) hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  84(1), s 24- 35 Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological demand avoidance (PDA) og autisme; en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi*. Autisme i dag.  ISSN 0803-530X.  BD46(3), s 16- 30
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. Vis sammendrag
 • Løkke, Gunn E. H.; Hjelmeland, Inger; Glømmen, Anne Margrethe & Ørmen, Nita (2015). Kommunikasjon, samhandling og veiledning på tvers. Rapport fra Samhandling, Arbeidsdeling og Konsentrasjonsprosjekt.
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Flere tellekanter trengs i det norske skapet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (4), s 26- 26
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Pedagogikkfeltet bør ikke tyranniseres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 9- 9
 • Løkke, Gunn E. H. (2013). Begreper i Atferdsanalysen; teori og praktisk anvendelse: Forskjeller mellom indre og ytre atferd. Vis sammendrag
 • Løkke, Gunn E. H. (2013). UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og ABSV-utdanningeneRapport fra arbeid i arbeidsgruppen ved Høgskolen i Østfold.
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2013). Presisjonsopplæring og motivasjon hos elever i videregående skole.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). "Beyond behaviorism"; noen argumenter for at atferd er av liten interesse for atferdsanalytikere.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Trengs det en ny arbeidsmodell i profesjonsfaget vernepleie?.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Trengs det en opplysningstid i vernepleierfaget?.
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). Hvordan kan negative holdninger til atferdsanalysen bearbeides og hvorfor er atferdsanalyse et viktig teoretisk bidrag i vernepleierutdanninga?.
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). Jeg ville vel aldri skade andre bare fordi jeg får beskjed om å gjøre det! - eller?.
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). Reaktiv tilknytningsfortyrrelse i skolen.
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne & Arntzen, Erik (2012). Effects of Speed Reading Techniques on Reading Frequency and Retention in College Students. Vis sammendrag
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne & Arntzen, Erik (2012). Effects of Speed Reading Techniques on Reading Frequency and Retention: The Challenge of Attrition. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). The Interdependence Between the Subsystems of Behavior Analysis. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2012). Motivering av barn.
 • Løkke, Jon Arne; Vold, Jørn Arve; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Arntzen, Erik (2012). Increased Manding in People with Dementia. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Vold, Jørn Arve; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Arntzen, Erik (2012). Manding in Patients with Dementia. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Vold, Jørn Arve; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Arntzen, Erik (2012). Problem Behavior in Patients with Dementia. Vis sammendrag
 • Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Arntzen, Erik (2012). Participants with Dementia in the Applied Behavior Analytic Literature. Vis sammendrag
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). ADHD og behandling – en statusrapport. Vis sammendrag
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Løkke, Jon Arne (2011). En enkel innføring i føring av Standard Celeration Charts/Standard endringsskjema.
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Løkke, Jon Arne (2011). Funksjons- og ferdighetskartlegging i klinisk arbeid. Vis sammendrag
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne & Arntzen, Erik (2011). Interteaching: A Review and Overview of Future Research Questions.
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne & Arntzen, Erik (2011). Precision Teaching and Slow Readers in Universities: A Proposed Protocol and Design.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). Atferdsanalytiske design og vanlige metodekrav.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). Atferdsspisser ("behavioral cusps) og utforming av mål.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). Mangfold og mulighet. E-læringskurs for alle som arbeider for personer med utviklingshemning. Utfordrende atferd. Selvskading ved alvorlig utviklingshemning. [www ].
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). Mangfold og muligheter. E-læringskurs for alle som arbeider for personer med utviklingshemning. Utfordrende atferd. Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak. [www ].
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). Mangfold og muligheter. E-læringskurs for alle som arbeider for personer med utviklingshemning. Utfordrende atferd. Utvelgelse og utarbeidelse av mål. [www ].
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2011). Ungdom og rus. Opplæring for ansatte på barnevernsinstitusjoner. Et læringsperspektiv på utfordrende atferd. [www /  DVD].
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Arntzen, Erik (2011). A new instrument for Value assessment in Behavior Analysis.
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Arntzen, Erik (2011). Miljøet i atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  38(1), s 35- 38
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Vold, Jørn Arve (2011). Noen høydepunkter fra ABAI i Denver 2011. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  38(2), s 193- 196
 • Løkke, Gunn (2010). ADHD og atferdsanalyse. En gjennomgang av forskning på årsaker og behandling.
 • Løkke, Gunn (2010). Implications of Behavioural Neuroresearch on Effective Interventions in ADHD.
 • Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2010). Assessment of value orientation in applied behavior analysis.
 • Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2010). Assessment on values in Journal of Applied Behavior Analysis and other clinical journals.
 • Løkke, Gunn & Løkke, Jon Arne (2010). Enkel innføring i føring av Standard Celeration Charts.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2010). Utvikling av motiverende mål i klinisk arbeid.
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2010). Assessing inter-observer agreement and accuracy in the training and acquisition of experimental functional analysis skills.
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2010). More data on the changeability of misconceptions in behavior analysis among students.
 • Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2009). On interteaching.
 • Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2009). Precision teaching and speed reading.
 • Løkke, Gunn & Løkke, Jon Arne (2009). Enkel innføring i føring av Standard Endringsskjemaer (Standard Celeration Charts).
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2009). Bull's-Eye or "Innertier" in a Norwegian Context.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2009). Ostfold University College - training in behavior analysis.
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2009). On experimental functional analysis skills (EFAS).
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2009). The changeability of misconceptions in psychology and behavior analysis.
 • Arntzen, Erik; Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn & Løkke, Gunn (2008). Descriptive and normative premises in applied behavior analysis.
 • Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2008). A picture is worth more than a thousand words? : visual inspection of single-case graphs.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2008). Målrettet miljøarbeid.
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2008). Establishing experimental functional analysis skills with a brief training procedure.
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2008). Notation of behavioral operations in behavior analysis : status in modern textbooks.
 • Arntzen, Erik; Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn & Løkke, Gunn (2007). Core values in behavior analysis.
 • Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2007). Interteaching in a norwegian university college settings : a controlled study of effect.
 • Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2007). Precision teaching and ballet dancing : a norwegian experience.
 • Løkke, Gunn & Løkke, Jon Arne (2007). Living Walden Two : B. F. Skinners behaviorist utopia and experimental communities Bokanmeldelse av Hilke Kuhlmanns bok. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  34(1), s 53- 55 Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn & Løkke, Gunn (2007). More on misconceptions about behavior analysis.
 • Løkke, Jon Arne; Lorentzen, Sissel & Løkke, Gunn (2007). Vanskelige oppgaver og aktiviteter lar seg lære. ?.  1(4), s 7- 8
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2007). Stivpyntet, men uten invitasjoner? : ABA 2006 og noen ettertanker om atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  (3), s 155- 159
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn (2007). Stivpyntet, men uten invitasjoner? Ti mulige bidrag til en positiv promotering av atferdsanalyse.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2007). Stivpyntet, men uten invitasjoner? Ti mulige bidrag til en positiv promotering av atferdsanalyse.
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik & Arntzen, Erik (2007). Establishing experimental functional analysis skills in less than a day : replication and dissemination in a norwegian setting.
 • Arntzen, Erik; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn; Løkke, Gunn & Løkke, Jon Arne (2006). Interteaching in Norwegian university college settings : application and conceptual considerations.
 • Arntzen, Erik; Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn & Løkke, Gunn (2006). Misconceptions about behavior analysis.
 • Arntzen, Erik; Arntzen, Erik; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn & Løkke, Gunn (2006). Notation in behavior analysis : some tentative proposals.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 7. apr. 2019 10:35