Gudrun Brottveit

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608848
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

My research interests are specially connected to philosophy of science and development of qualitative research methodologies. I conduct qualitative research in the fields of child welfare, critical psychosocial work and critical criminology. I am particularly concerned about the scientific basis for practice; child welfare as a knowledge and practice field, how psychosocial health is understood in the digital society,  punishment and carceral geography; spaces and practices of incarceration. My research focusing on concepts as embodiment, emotion, reflexivity, space, materiality and architecture. 

Undervisning

My teaching areas are in social science subjects; such as child welfare, critical social work and critical psychosocial work, criminology, academic writing, philosophy of science and research methodology.  

 

Bakgrunn

 

I am an educated child welfare educator, Cand.Polit in criminology and Dr. Polit from the Faculty of Law University of Oslo. I have many years of experience from various fields of practice, teaching and research. I have previously worked as a researcher and lecturer at University of Oslo (the Institute of Criminology, Faculty of Law) and at Oslo and Akershus University College (Faculty of Social Sciences, now Oslomet University). 

 

 

Publikasjoner

 • Brottveit, Gudrun (2018). Analyse av kvalitative materialer i et vitenskapsteoretisk perspektiv, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel10.  s 129 - 152
 • Brottveit, Gudrun (2018). Hermeneutikk og vitenskap, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 2.  s 32 - 45
 • Brottveit, Gudrun (2018). Om vitenskapsteoretiske begreper og grunnsyn, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 1.  s 16 - 31
 • Brottveit, Gudrun (2018). Tekstanalyse som kvalitativ forskningsmetode, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 8.  s 107 - 127
 • Brottveit, Gudrun (2018). The Becoming of Punishment as an Unpredictable and Moveable Torment., In Elisabeth Fransson; Francesca Giofrè & Berit Johnsen (ed.),  Prison, architecture and humans.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52967-3.  Kapittel 10.  s 201 - 223 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brottveit, Gudrun & Fugletveit, Ragnhild (2018). "Å møtes som mennesker og medmennesker", I: Bennedichte C. R. Olsen; Pernille Stornæss Skotte & Gunhild Regland Farstad (red.),  Sosiologi i sosialfagene.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15.03086-9.  Kapittel 13.  s 207 - 219
 • Brottveit, Gudrun & Femdal, Ingrid (2017). Evidens mellom objektivering og kontekstualisering, I: Marte Feiring; Ingrid Ruud Knutsen; Truls Ingvar Juritzen & Kristian Larsen (red.),  Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55031-8.  Kapittel 10.  s 255 - 279
 • Brottveit, Gudrun; Fransson, Elisabeth & Kroken, Randi (2015). "A fine balance" - how child welfare workers manage organizational changes within the Norwegian Welfare State. Vulnerable Groups & Inclusion.  ISSN 2000-8023.  6 . doi: 10.3402/vgi.v6.24777 Vis sammendrag
 • Fransson, Elisabeth & Brottveit, Gudrun (2015). Rådsmøtet som event. Lokale progresjons- og tilbakeføringspraksiser i et norsk høysikkerhetsfengsel inspirert av et deleuziansk blikk. Psyke & Logos.  ISSN 0107-1211.  36(1), s 111- 128
 • Brottveit, Gudrun (2014). Barnevernssak eller straffesak – utilsiktede virkninger av et strafferettslig perspektiv i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (4), s 196- 216
 • Brottveit, Gudrun (2013). Barnets beste - en fortolkende tilnærming til begrepets betydning i en barnevernsfaglig kontekst. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  (1), s 18- 31
 • Brottveit, Gudrun (2008). Barnevern og foreldreskap, I: Bente Puntervold Bø & Bennedichte C. R. Olsen (red.),  Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38995-3.  kapittel.
 • Brottveit, Gudrun (2008). Sosialt arbeid – et fag i spenningsfeltet. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  (1) Vis sammendrag
 • Brottveit, Gudrun (1997). Seksuelle overgrep som sosialt fenomen, I: Bennedichte C. Rappana Olsen & Vigdis Bunkholdt (red.),  Barnevernet - mangfold og mening. Festskrift til Gerd Hagen.  Tano. Aschehoug. Oslo.  kapittel.
 • Brottveit, Gudrun (1995). Compensating Crime Viictims in Norway, In Desmond Greer; Wolfgang Raschka & Christine van den Wyngaert (ed.),  Compensating Crime Victims: A European Survey.  Max-Planck-Institut f. ausländ. u. inter. Strafrecht.  ISBN 978-3861139683.  Kapittel.
 • Brottveit, Gudrun (1995). Når legen blir mer opptatt av diagnosen enn av dialogen. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  49(2)
 • Brottveit, Gudrun (1993). Mary - det ubegripelige tilfellet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4)
 • Brottveit, Gudrun (1993). Mary det ubeskrivelige tilfellet. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  (30)

Se alle arbeider i Cristin

 • Brottveit, Gudrun (red.) (2018). Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  181 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Del Busso, Lilliana Andrea & Brottveit, Gudrun (2020). Et kritisk blikk på kvinners erfaringer med smartklokker. Fredrikstad Blad.
 • Brottveit, Gudrun (2018). Den kvalitative forskningsprosessen og kvalitative forskningsmetoder, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel 7.  s 84 - 106
 • Brottveit, Gudrun (2018). Hva innebærer det å arbeide forskningsrelatert ?, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel 12.  s 178 - 181
 • Brottveit, Gudrun (2018). Kritisk Tekstlesning, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel4.  s 56 - 61
 • Brottveit, Gudrun (2018). Om forskningsdesign, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  kapittel 5.  s 62 - 73
 • Brottveit, Gudrun (2018). Ulike typer prosjektarbeid, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapital 6.  s 74 - 79
 • Brottveit, Gudrun & Del Busso, Lilliana Andrea (2018). Å skrive akademiske oppgaver, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 11.  s 156 - 177
 • Brottveit, Gudrun (2017). The Guarantee which disappeared.
 • Brottveit, Gudrun (2017). Vitenskapsteori, forskningdmetode og akademisk skriving. Vis sammendrag
 • Brottveit, Gudrun (2016). Humanity – a cover for pain and punishment.
 • Brottveit, Gudrun (2016). The becoming of punishment.
 • Brottveit, Gudrun (2015). Straff som unødig pine.
 • Brottveit, Gudrun (2014). Ethnography - a framework for Critical Thinking and Combination of different Science Traditions.
 • Brottveit, Gudrun & Fransson, Elisabeth (2013). Health in a Correctional Setting.
 • Brottveit, Gudrun & Fransson, Elisabeth (2013). Kunsten å tenke utenfor inne.
 • Brottveit, Gudrun & Fransson, Elisabeth (2013). Researcher' meetings with the human body in a modern Norwegian prison.
 • Brottveit, Gudrun & Fransson, Elisabeth (2013). The implementation of the reversal reform in a high security prison in Norway. A welfare benefit or a modern form of social control?. Vis sammendrag
 • Brottveit, Gudrun (2011). A criminological look at the child welfare role in sexual abuse cases – a child or a criminal law perspective?".
 • Brottveit, Gudrun (2007). Seksuelle overgrep mot barn. – En fortolkende tilnærming til barnevernsarbeideres forståelse.
 • Brottveit, Gudrun (1993). Et ungdomsmiljø i offentlighetens søkelys - noen myter og bilder i kontrast.
 • Brottveit, Gudrun (1987). Hvorfor noen prosjektet lykkes?. Helse- og sosialforum.  ISSN 0801-1842.  61(5)
 • Brottveit, Gudrun (1987). Prosjekt som tilnærmingsmetode og organisasjonsmodell. Helse- og sosialforum.  ISSN 0801-1842.  61(6)
 • Brottveit, Gudrun (1987). Prosjektarbeid - kortsiktig løsning på langvarige problemer. Helse- og sosialforum.  ISSN 0801-1842.  61(4), s 6- 8
 • Brottveit, Gudrun (1987). Søkelys på prosjektevalueringen. Helse- og sosialforum.  ISSN 0801-1842.  61(8)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 27. sep. 2019 10:17