Gunnar Vold Hansen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Samordning av helse og velferdstjenester

Kriminalomsorg

Arbeidslivsforskning

 

Utdanning

Ph.D. Arbeidsvitenskap

Administrasjon og organisasjonsvitenskap, hovedfag

Sosialantropologi, mellomfag

Offentlig rett, grunnfag

Juridisk grunnfag + Jus 2. avdeling

 

 

 

 

Publikasjoner

 • Hansen, Gunnar Vold (2019). Organisering av individuell brukermedvirkning, I: Catharina Bjørkquist & Mona Jerndahl Fineide (red.),  Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  kapittel 2.  s 47 - 67 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Ramsdal, Helge Normann (2019). NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  36(3), s 104- 119 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2019). Arbeid som recovery-strategi :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  16(2), s 80- 89 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2019-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2018). Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface between specialist and community care. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11, s 233—243 . doi: 10.2147/JMDH.S157769 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2018). Reducing service barriers to people with dual diagnosis in Norway. Cogent Social Sciences.  ISSN 2331-1886.  4(1), s 1- 14 . doi: 10.1080/23311886.2018.1561237 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold (2018). Does fatherhood training in prison improve fathering skills and reduce family challenges?. Child Care in Practice.  ISSN 1357-5279.  24(2), s 198- 211 . doi: 10.1080/13575279.2017.1420036
 • Hansen, Gunnar Vold (2018). Psykisk helse er en utfordring i en samordnet rehabiliteringsprosess.. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  15(2-3), s 124- 134 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-04
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2017). Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  3(3), s 194- 204 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold (2017). "Fathers in Prison" program may create a basis for desistance among Norwegian prisoners. Journal of Offender Rehabilitation.  ISSN 1050-9674.  56(3), s 173- 187 . doi: 10.1080/10509674.2017.1290008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2017). Utfordringer for samarbeidet mellom kriminalomsorg og kommuner. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  10(2), s 59- 70 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Gunnar Vold (2016). Pappaopplæring i fengsel-økt kompetanse for farsrollen?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  13(3), s 232- 241 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-03-06
 • Hansen, Gunnar Vold (2016). The ‘Short Addiction Program’: experiences from an intervention by the correctional services in Norway. Criminal justice studies.  ISSN 1478-601X.  30(1), s 86- 96 . doi: 10.1080/1478601X.2016.1269326
 • Hansen, Gunnar Vold & Samuelsen, Finn (2016). Assessment of offenders: new trends in Norway. EuroVista.  ISSN 2042-7026.  4(2)
 • Ramsdal, Helge Normann & Hansen, Gunnar Vold (2016). The organisation of local mental health services in Norway. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice.  ISSN 1744-2648.  13(4), s 605- 622
 • Hansen, Gunnar Vold (2015). Can collaboration provide integrated services for prisoners in Norway?. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy.  ISSN 2202-7998.  4(4), s 136- 149 . doi: 10.5204/ijcjsd.v3i2.242
 • Hansen, Gunnar Vold (2015). Positiv kriminologi bør gi nye krav til programvirksomhet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  102(2), s 195- 211
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2015). What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research.  ISSN 1892-2783.  6, s 135- 148
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2015). Brukermedvirkning og samarbeid-vanskelige mål å kombinere?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  12(3), s 196- 205
 • Hansen, Gunnar Vold (2014). Helsefremmende arbeid på arbeidsplassen – veien til redusert sykefravær?. Arbetsmarknad & Arbetsliv.  ISSN 1400-9692.  20(1), s 10- 24
 • Hansen, Gunnar Vold (2014). Kortprogram rus - erfaringer med et tilbud i kriminalomsorgen :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  11(4), s 307- 316
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2014). Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  10(1), s 21- 29
 • Fugletveit, Ragnhild & Hansen, Gunnar Vold (2013). Fleksibilitet gir brukertilpasset tjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  10(3), s 209- 218
 • Hansen, Gunnar Vold (2013). Helhetlige tjenestetilbud med basis i bolig :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  10(2), s 129- 137
 • Hansen, Gunnar Vold (2013). I hvilken grad kan gruppeveiledning være et middel til å forebygge sykefravær på et sykehjem?. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  9(2), s 30- 41
 • Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Pappa i fengsel – hvordan ivaretas familien?. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  (4)
 • Hansen, Gunnar Vold (2009). Et fleksibelt blikk på avtalen om inkluderende arbeidsliv, I: Tor Claussen & Jan Christer Karlsson (red.),  Den sköra balansen : arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet.  Växjö universitet.  ISBN 978-91-89317-56-7.  s 133 - 146 Vis sammendrag
 • Kirchhoff, Jörg W.; Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2009). Bestiller/utfører-modellen - økt fleksibilitet i den kommunale helse- og sosialtjenesten?, I: Tor Claussen & Jan Christer Karlsson (red.),  Den sköra balansen : arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet.  Växjö universitet.  ISBN 978-91-89317-56-7.  s 147 - 162
 • Hansen, Gunnar Vold (2005). Samfunnsfaglige perspektiver i sykepleierutdanningen, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen I Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 213 - 229
 • Hansen, Gunnar Vold (2003). Kurs i dokumentasjon og pasientrettigheter, I:  Undervisningssykehjem Fredrikstad.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 81 - 98

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Gunnar Vold (2003). Saksbehandling i helse- og sosialsektoren. NKI Forlaget.  ISBN 8256259418.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2019). Digitalisering - brukerorienterte tjenester.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  19(4), s 169- 170 . doi: http://doi.org/10.5334/ijic.s3169
 • Fineide, Mona Jerndahl; Hansen, Gunnar Vold & Haug, Erna (2019). How does a new working method in the Norwegian Labour and Welfare Organization(NAV) succeed in reducing sick leave rates?.
 • Hansen, Gunnar Vold (2019). Er en bolig alltid et hjem?.
 • Hansen, Gunnar Vold (2019). Helhetlige tjenester til Rop-pasienter som skal sone en dom i fengsel..
 • Hansen, Gunnar Vold & Løken, Therese Dwyer (2019). Electronic messaging system and the challenges for professional judgement.
 • Hansen, Gunnar Vold & Løken, Therese Dwyer (2019). Electronic messaging system and the challenges for professional judgement.. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  19(4), s 273- 274 . doi: http://doi.org/10.5334/ijic.s3273
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2018). Pårørende - ressurs eller problem?. Fredrikstad Blad.
 • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 1.
 • Ramsdal, Helge Normann & Hansen, Gunnar Vold (2018). Det dynamiske forhold mellom globale og lokale innovasjoner: organisering av lokalbaserte tjenester for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser.
 • Samuelsen, Finn; Hansen, Gunnar Vold; Gregersen, Anne-Grethe; Løken, Therese Dwyer; Tjøstolvsen, Inger Marie; Aarøen, Kari & Hansen, Mette Tindvik (2018). Samarbeid om rehabilitering 2.
 • Dietrichson, Susanne & Hansen, Gunnar Vold (2017, 24. januar). Parenting programmes benefit daddies in prison. [Internett].  ScienceNordic.com.
 • Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn & Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Samarbeid om rehabilitering. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2017;1. Vis sammendrag
 • Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold & Johnsen, Lasse (2016). Tricky Transitions.
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen & Johnsen, Lasse (2016). SÅRBARE OVERGANGER – «Tricky Transitions».
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen & Johnsen, Lasse (2016). Tricky Transitions. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  16(6) . doi: 10.5334/ijic.2649
 • Hansen, Gunnar Vold & Dietrichson, Susanne (2016, 16. desember). Pappakurs gir innsatte nye perspektiver. [Fagblad].  Kilden kjønnsforskning.no.
 • Hansen, Gunnar Vold (2015). EVALUERING AV BRIK–Behovs-og ressurskartlegging i kriminalomsorgen..
 • Hansen, Gunnar Vold (2015). Evaluering av BRIK - Behovs og ressurskartlegging i kriminalomsorgen.
 • Hansen, Gunnar Vold (2015). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering.
 • Hansen, Gunnar Vold (2015). «Kortprogram Rus»–Evaluering av et pilotprosjekt..
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2015). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2015). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering.
 • Hansen, Gunnar Vold (2014). Evaluering av Kortprogram Rus.
 • Hansen, Gunnar Vold (2014). «Kortprogram Rus» – Evaluering av et pilotprosjekt.
 • Hansen, Gunnar Vold (2014). Påtvunget turnus vil skape problemer. Fredrikstad Blad.
 • Hansen, Gunnar Vold (2014). Tverrfaglig samarbeid i psykisk helsearbeid.
 • Hansen, Gunnar Vold (2014). Tverrfaglig samarbeid i psykisk helsearbeid.
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2014). Fra portvokter til døråpner?.
 • Hansen, Gunnar Vold; Dahl, Ulf Peter & Samuelsen, Finn (2014). EVALUERING AV BRIK – Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2014). Kan man skape en samarbeidskultur. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  11(1), s 54- 63
 • Hansen, Gunnar Vold (2013). Hjemmet som basis for psykisk helsearbeid.
 • Hansen, Gunnar Vold (2013). Moldbakken bosenter og bofellesskap. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:7.
 • Hansen, Gunnar Vold (2013). Vannassen bofellesskap. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2013:6.
 • Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter & Tonholm, Trude (2013). Pappa i fengsel - andre evalueringsrapport; HiØ Oppdragsrapport 2013:18.
 • Hansen, Gunnar Vold & Egeland, Elin (2013). Spilderhaug & Berggylt bofellesskap.
 • Hansen, Gunnar Vold; Jensen, Hilde Rosnes; Schillinger, Anne & Sandsberg, Jon Aasmund (2013). Oppsøkende rusteam i Moss.
 • Hansen, Gunnar Vold & Landsnes, Sissel (2013). «LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen.
 • Hansen, Gunnar Vold & Nilsen, Anja Ringnes (2013, 24. juni). Sykefraværsutfordringene må løses på jobben. [Radio].  Radio Øst.
 • Kristoffersen, Randi & Hansen, Gunnar Vold (2013, 24. juni). Må heller løses på jobben - Gunnar Vold Hansen mener han har nøkkelen for å få ned sykefraværet: Å sørge for at ansatte trives på jobb.  Fredrikstad Blad.
 • Hansen, Gunnar Vold (2012). Individuelle planer i psykisk helsearbeid.
 • Hansen, Gunnar Vold (2012). Tverrfaglig samarbeid.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2012). Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2012). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike ("Romeriksprosjektet).
 • Hansen, Gunnar Vold & Langvik, Trond Åge (2011). Sammen bedre på IA - Fagrapport.
 • Ramsdal, Helge; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Gunnar Vold (2011). National Instruments: Synthesis Report on Mental Health policy.
 • Hansen, Gunnar Vold & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Sammen og koordinert.
 • Hansen, Gunnar Vold & Fugletveit, Ragnhild (2010). "... Vi driver oog rydder hver uke vi ...": evaluering av Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge. Vis sammendrag
 • Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild & Arvesen, Petter (2010). "Pedalen". sykkelverksted og sykkelparkering. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit K & Hansen, Gunnar Vold (2010). Public Action Empowerment.
 • Dybvik, Kjell-Arne & Hansen, Gunnar Vold (2009). Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  55(2), s 8- 25 Vis sammendrag
 • Hansen, Gunnar Vold (2009). Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold : erfaringer med organisering og arbeidsformer.
 • Hansen, Gunnar Vold & Arvesen, Petter (2009). Tiltak for å redusere sykefravær : Eiendom & Internservice - Askim kommune. Vis sammendrag
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2009). Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold : erfaringer med organisering og arbeidsformer. Vis sammendrag
 • Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge; Feiring, Marte & Helgesen, Marit K (2009). Norway, Mental health and WHO. Vis sammendrag
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2008). Erfaringer med kommunale organisasjonsmodeller i relasjon til samordning og brukerorientering. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge; Hansen, Gunnar Vold; Helgesen, Marit Kristine & Feiring, Marte (2008). The social and cognitive mapping of policy. Final Report.
 • Hansen, Gunnar Vold (2007). Collaboration and Network?organizations.
 • Hansen, Gunnar Vold (2007). Individuelle planer.
 • Hansen, Gunnar Vold (2007). Samarbeid uten fellesskap - om individuelle planer i kommunalt psykisk helsearbeid. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit K; Feiring, Marte; Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2007). Mental Health in Norway - Actors, Organisation and Knowledge.
 • Hansen, Gunnar Vold (2006). Pappa i fengsel : en evalueringsrapport.
 • Hansen, Gunnar Vold & Dahl, Ulf (2006). Alternative rusreaksjoner.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2006). "Ikke møtt" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis.
 • Hansen, Gunnar Vold (2005). Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit K; Feiring, Marte; Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Kompetanseutvikling i kommunene : rekruttering og opplæring i psykisk helsearbeid.
 • Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Om sirkelens kvadratur - psykisk helsearbeid møter bestiller-utfører-organisasjonen. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Om sirkelens kvadratur : psykisk helsearbeid møter bestiller- utførerorganisasjonen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  2(2), s 134- 148
 • Hansen, Gunnar Vold & Nilsen, Sigurd Roger (2004). Senter for frivillige organisasjoner.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Hansen, Gunnar Vold (red.) (2003). Undervisningssykehjem Fredrikstad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 11. sep. 2019 12:20