Guri Kirsten Rosseland Rummelhoff

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608702
+4797798099
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-221

Faglige interesser

 • Jeg underviser og veileder i bacheleor sykepleie. Jeg er basisgruppeveileder i 1.år og er praksislærer i alle tre år. I 50% av stillingen er jeg praksiskoordinator og er med i praksisteamet. Spørsmål om praksis kan rettes til denne mailen:  praksis-fred@hiof.no
 • Min faglig interesse er personsentrert omsorg på sykehjem. Jeg er også opptatt av etiske dilemmaer på sykehjem og er medlem av etikkrådet i Fredrikstad kommune. Jeg har gjennomført en evaluering av implementering av VIPS-praksismodell på sykehjem i Fredrikstad kommune og skriver på en forskningsartikkel om den studien.

 

Undervisning

Emne HSSPL10118: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsspl10118.html

Emne HSSPL 40112: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/var/hsspl40112.html

emne HSSPL 20116: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsspl20116.html
...

Bakgrunn

Sykepleieutdanning ved Diakonissehusets sykepleieskole. 1982

Hovedfag i sykepleievitenskap, Universitet i Oslo. 2003

Jeg har tidligere arbeidet som sykepleier på sykehjem og medisinsk avdeling

Priser


 

Verv

Jeg er medlem av etikkrådet i Fredrikstad kommune 
...

Samarbeid

Fredrikstad kommune

 

Prosjekter

 • Personsentrert arbeid og arbeidsmiljø
Emneord: etikk, personsentrert arbeid, arbeidsmiljø

Publikasjoner

 • Rummelhoff, Guri (2008). Faglig veiledning i gruppe for avdelingsledere : - lederrollen - mellom barken og veden, I:  Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 179 - 199 Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri (2003). Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer? : artikkel med utgangspunkt i hovedoppgave i sykepleievitenskap, I:  Undervisningssykehjem Fredrikstad.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 239 - 263 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Nilsen, Anniken (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Johansen, Håkon & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2019). Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2018). Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2017). Har innføring av VIPS, personsentrert omsorg, effekt på arbeidsmiljøet?.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Smebye, Kari Lislerud & Tombre, Birgitte (2017). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2016). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Smebye, Kari Lislerud & Tombre, Birgitte (2016). Gir individuell omsorg. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  2016 104 (8):48 51(8) . doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.58391
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2015). Personsentrert omsorg og livsfortellinger.
 • Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland (2015). Personsentrert omsorg på sykehjem.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2012). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter er bra for brukere og pårørende. Fredrikstad Blad.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger & Brynhildsen, Siri (2012). Dagsenter gir økt livskvalitet. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (14), s 68- 71
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2012). Deler refleksjonsnotater digitalt. Sykepleierstudenter lærer mye av å utveksle refleksjonsnotater fra praksis elektronisk. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  100(7), s 54- 56
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Rapport (Høgskolen i Østfold). 2011:1.
 • Rummelhoff, Guri K. Rosseland & Røising, Hanne Schou (2011). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard.
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri K. Rosseland (2011). Erfaringer med deling av refleksjonsnotater i Blackbord (Fronter).
 • Rummelhoff, Guri (2010). Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri & Røising, Hanne Schou (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri (2010). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard: en pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Vis sammendrag
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2009). Gruppeveiledning - en rimelig investering Faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Vis sammendrag
 • Røising, Hanne Schou & Rummelhoff, Guri (2009). Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. Vis sammendrag
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2008). Gruppeveiledning - en rimelig investering : en studie om faglige utfordringer som avdelingsleder i sykehjem og erfaringer med veiledning i gruppe.
 • Rummelhoff, Guri (2008). I samme båt : gruppeveiledning for avdelingsledere. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  96(17), s 72- 74 Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri (2008). Veiledningsgruppe for avdelingsledere. Vis sammendrag
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2007). Gruppeveiledning - en rimelig investering : faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Vis sammendrag
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2007). Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse.
 • Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri & Rummelhoff, Guri (2006). Dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse. Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri (2006). Hva om det hadde vært din mor eller far?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  94(16), s 30- 31 Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri & Nortvedt, Per (2006). Studenter sier ikke ifra. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  94(5), s 66- 68 Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri (2005). Hva om det hadde vært din mor eller far? Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan de velger å forholde seg til slike problemer?. Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri (2005). "Hva om det hadde vært din mor eller far?" Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri (2004). "Hva om det hadde vært din mor eller far?" Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. Vis sammendrag
 • Rummelhoff, Guri (2003). Hva om det hadde vært din mor eller far? Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 1. okt. 2018 09:59