Hadi Strømmen Lile

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608768
+4791592963
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Rettsvitenskap, rettssosiologi, menneskerettigheter, minoriteter og urfolk (samer), moralfilosofi og normer.

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad og en PhD fra Norsk senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet ved UiO. Jeg har blant annet jobbet som rådgiver for Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, som seniorrådgiver i Redd barna og som journalist i NRK Migrapolis, og Finnmark Dagblad. Se min Linkedin-profil

Verv

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 1. apr. 2020 18:00