Hadi Strømmen Lile

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608768
+4791592963
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Rettsvitenskap, rettssosiologi, menneskerettigheter, minoriteter og urfolk (samer), moralfilosofi og normer.

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad og en PhD fra Norsk senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet ved UiO. Jeg har blant annet jobbet som rådgiver for Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, som seniorrådgiver i Redd barna og som journalist i NRK Migrapolis, og Finnmark Dagblad.

Verv

Publikasjoner

 • Lile, Hadi Strømmen (2019). Human Rights Education, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  Kapittel 14.  s 415 - 448 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lile, Hadi Strømmen (2019). Menneskerettighetsopplæring i skolen: En forutsetning for å realisere retten til et godt psykososialt miljø?, I: Anna Lydia Svalastog; Nina Jahren Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.),  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51244-3.  Kapittel 2.  s 43 - 79
 • Minton, Stephen James & Lile, Hadi Strømmen (2019). Considering a Truth Commission in Norway with Respect to the Past Forcible Assimilation of the Sámi People, In Shawn Wilson; Andrea V. Breen Breen & Lindsay DuPré (ed.),  Research and Reconciliation: Unsettling Ways of Knowing through Indigenous Relationships.  Canadian Scholars' Press Inc..  ISBN 9781773381152.  Chapter 15.  s 211 - 229
 • Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina Jahren & Lile, Hadi Strømmen (2019). Introduksjon til psykososialt arbeid, I: Anna Lydia Svalastog; Nina Jahren Kristoffersen & Hadi Strømmen Lile (red.),  Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51244-3.  Kapittel 1.  s 17 - 39
 • Lile, Hadi Strømmen (2017). Lost in operationalisation: developing legally relevant indicators, questions and benchmarks. International Journal of Human Rights.  ISSN 1364-2987.  21(9), s 1378- 1400 . doi: 10.1080/13642987.2017.1336384 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lile, Hadi Strømmen (2014). Grunnlovfesting av retten til utdanning: Nye verdier i skolen?. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  40(2-3), s 81- 104
 • Lile, Hadi Strømmen (2013). FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter: En innføring med fokus på samiske rettigheter, andre utgave.. Gáldu čála.  ISSN 1504-4270.  (1), s 1- 58
 • Lile, Hadi Strømmen (2013). The Committee on the Rights of the Child: A Review of its mandate and members. International family law, policy and practice.  ISSN 2055-6802.  1(1), s 54- 65
 • Lile, Hadi Strømmen (2012). Barn av minoriteter og urfolk, I: Njål Høstmælingen; Elin Saga Kjørholt & Kirsten Sandberg (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018584.  16.  s 337 - 251
 • Lile, Hadi Strømmen (2012). Opplæringens innhold– det folkerettslige perspektiv: FNs barnekonvensjon artikkel 29(1), I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  Kapittel 24.  s 504 - 528
 • Lile, Hadi Khosravi (2009). Barnekonvensjonen og samiske barn i Norge (med forord av Carsten og Lucy Smith). Gáldu čála.  ISSN 1504-4270.  1(1), s 1- 80 Vis sammendrag
 • Lile, Hadi Khosravi (2009). The UN Convention on the Rights of the Child, article 29: The purpose of education in relation to indigenous peoples. Journal of Australian Indigenous Issues.  ISSN 1440-5202.  12, s 90- 103
 • Lile, Hadi Khosravi (2008). Barn av minoriteter og urfolk, I: Kirsten Sandberg; Njål Høstmælingen & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01193-6.  Kapittel 16.  s 277 - 289
 • Lile, Hadi Khosravi (2008). FNs menneskerettigheter og urfolks rettigheter: En innføring med fokus på samiske rettigheter. Gáldu čála.  ISSN 1504-4270.  (1) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 2. okt. 2019 22:28