Heidi Aarum Hansen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608787
+4791738253
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Profesjonsutøvelse, etikk, kommunikasjon og ulike teorier som kan benyttes for å forstå og utvikle saksbehandlingen i barnevernet. Som for eksempel psykososiale teorier som vektlegger ulike former for brukermedvirkning og tiltak som fremmer beskyttelsesfaktorer og hemmer risikofaktorer. I min forskning er jeg spesielt opptatt av å se nærmere på hva saksbehandlere mener er suksessfaktorer i samarbeidet med barnet og familien. I den sammenheng er jeg også opptatt av å undersøke hvordan barns navigering på sosiale medier utfordrer barnevernfaglig praksiser/sosialt arbeid. Jeg har også en faglig interesse av å undersøke hvordan studenter best kan lære praktisk barnevernfaglig arbeid i en utdanningskontekst.

Undervisning

Jeg er programansvarlig for masterstudium i psykososialt arbeid
https://www.hiof.no/studier/programmer/mpsa-masterstudium-i-psykososialt-arbeid-helse-og-sosialfaglig-yrkespraksis/index.html

I denne utdanningen har jeg emneansvar for emne HSPSA 41412 Yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid - arbeid med barn og unge

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hspsa41412.html

Jeg er også programansvarlig for videreutdanningene;

Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn

https://www.hiof.no/studier/programmer/omb-tiltak-mot-seksuelle-overgrep-mot-barn-videreutdanning/index.html

Vold i nære relasjoner

https://www.hiof.no/studier/programmer/volnr-vold-i-nere-relasjoner/index.html

Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

https://www.hiof.no/studier/programmer/volnr-vold-i-nere-relasjoner/index.html

I denne videreutdanningen har jeg også emneansvar for emne HVPBU 10318 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne

https://www.hiof.no/studier/emner/videre/2019/var/hvpbu10318.html

Bakgrunn

Bachelorutdanning i sosialt arbeid.

Hovedfag i sosialt arbeid.

PhD i sosialt arbeid.

Jeg har i tillegg mange års erfaring fra ulike nivåer i den kommunale barneverntjenesten, både som saksbehandler og leder. Jeg har også vært ansatt som førstekonsulent ved fylkesmannsembetet i Østfold. Har vært ansatt her på HIØ siden 2002.

 

 

 

 

 

Publikasjoner

 • Björktomta, Siv-Britt & Hansen, Heidi Aarum (2018). Child welfare services and social media - Childhood, being and becoming in a digital society. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  59(2), s 90- 92 . doi: 10.3325/cmj.2018.59.90 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Heidi Aarum; Björktomta, Siv-Britt & Svalastog, Anna Lydia (2017). Digital society generates new challenges on child welfare services. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  58(1), s 80- 83 . doi: http://www.cmj.hr/2017/58/1/28252879.htm Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Heidi Aarum (2013). Sammen - Om å skape respektfulle møter i det barnevernsfagligearbeidet, I: Eva Skærbæk & Lillian Lillemoen (red.),  Verdi og verdighet: etikk i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  kapittelnummer 5.  s 73 - 87
 • Hansen, Heidi Aarum (2009). Å ta barnets perspektiv - en studie om hva sosalarbeidere gjør for å ivareta barnet i situasjonen. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  86(4), s 246- 259

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Heidi Aarum (2015). Barnevernets stemmer: En diskurs og profesjonsteoretisk orientert analyse av fenomenet barnevernfaglig kompetanse. Gøteborgs universitet.  ISBN 978-91-86796-96-9.  293 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Heidi Aarum (2019). Fra melding til tiltak.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). Child Welfare practices up Close: exploring the Educational Context.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). How digital society Challenges child welfare practices - From social workers perspective.
 • Hansen, Heidi Aarum (2018). Social Services in the Knowledge Landscapes.
 • Hansen, Heidi Aarum & Björktomta, Siv Britt (2017). Challenges for child welfare services in the digital society..
 • Hansen, Heidi Aarum & Björktomta, Siv Britt (2017). Is social media a way for professionals to communicate with children?.
 • Hansen, Heidi Aarum (2016). Maktkamp om å vite hva barn trenger. Fredriksstad Blad.
 • Hansen, Heidi Aarum (2014). Etiske implikasjoner i barnevernet: Forholdet mellom fag, forvaltning og politikk.
 • Hansen, Heidi Aarum (2004). Dette fikk vi til! Hva vektlegger sosialarbeidere i arbeide med barnet og foreldrene i saker hvor de selv mener de lykkes? Om oppfølging av forebyggende hjelpetiltak i barneverntjenesten. Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 25. sep. 2018 14:19