Hege Simensen

Avdeling for helse og velferd
Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608635
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine interessefelt er sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, miljøterapi, aktivitetsfag og samtaler med barn.

Undervisning

Jeg underviser primært ved bachelorutdanningen i barnevern. 30 % av min stilling er øremerket den første praksisperioden til barnevernspedagogstudentene: Mentorskap i flerkulturell kontekst (Nattergalen). Utover dette underviser jeg i tematikk som er knyttet til sosialpedagogisk arbeid med barn og unge - herunder miljøterapi, aktivitetsfag, salutogenese, systematikk og metodiske tradisjoner. Ferdighetstrening i samtaler med barn, er også en av mine arbeidsoppgaver.  
 

Bakgrunn

Jeg er utdannet barnevernspedagog med mastergrad i sosialt arbeid fra Høgskolen i Oslo. Mastergraden ble oppnådd i 2008. I masteroppgaven var jeg opptatt av å få fram tykke beskrivelser av miljøterapeutisk praksis - både fra miljøterapeutene selv og fra ungdommene. I tillegg har jeg grunnfag i sosiologi, videreutdanning i aktivitetsfag og basisstudium i høgskolepedagogikk.

Tidligere arbeidserfaring er primært fra miljøterapeutisk arbeid med barn og unge innen psykisk helsevern. 

Priser

2014 fikk Nita Ørmen og jeg Høgskolen i Østfold sin Utdanningskvalitetspris for "Prosjekt Nattergalen". Prisen tildeles enkeltpesroner eller fagmiljøer som i vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten innenfor sitt fagområde.

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Ørmen, Nita & Simensen, Hege (2016). Kompetanseutvikling gjennom mentorskap. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  93(3-4), s 264- 277 . doi: 10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-10 Vis sammendrag
  • Simensen, Hege (2013). Aktiviteter i en miljøterapeutisk kontekst. Tidsskriftet Norges Barnevern.  ISSN 0800-1014.  90(2), s 100- 109

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 13. sep. 2018 10:03