Helen Graarud

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608835
+4792094008
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Faglige interesserområder dreier seg om barn, unge og familier, om oppvekstvilkår og omsorgsbetingelser. Et særlig interesseområde er institusjonsomsorg for utsatte barn og unge.

Undervisning

Underviser ved bachelorutdanningen for barnevernspedagoger.

https://www.hiof.no/studier/programmer/bvp-bachelorstudium-i-barnevern/index.html

Bakgrunn

Har tidligere jobbet mange år innenfor kommunalt barnevern som saksbehandler og barnevernleder. Har erfaring fra statlig barnevern som miljøterapeut ved en ungdomsinstitusjon og som rådgiver i Bufetat. Har også jobbet noen år i helsevesenet; på barneavdeling på sykehus og som sosionom i psykisk helsevern for voksne.

Priser

 

Verv

Veileder for studenter i utvidet skikkethetsveiledning

Samarbeid

 

Publikasjoner

  • Gerdts-Andresen, Tina; Sletten, Marina Snipsøyr & Graarud, Helen (2020). Hvem skal se meg nå?. Fredrikstad Blad.
  • Buzzi, Camilla; Anker-Hansen, Camilla; Arvesen, Petter & Graarud, Helén (2019). Det tverrfaglige kunnskapstorget - bruk av digitale verktøy for å utvikle og styrke tverrfaglig kompetanse.
  • Graarud, Helén (2019). Mentaliseringsbasert pedagogikk og miljøterapi bør ha sin plass i norsk barnevern. Fontene.  ISSN 0805-5432.  2019(2), s 48- 53
Publisert 30. juli 2018 13:58 - Sist endret 10. okt. 2020 18:54