Helge Normann Ramsdal

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4795068522
+4795068522
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

 

 

Faglige interesser

Samordning av helse og velferdstjenester
Arbeidslivsforskning og profesjonenes rolle i tjenestene
Kunnskapsgrunnlaget for helse- og velferdspolitikken
Organisering av rus- og psykiske helsetjenesterMaster i Samordning

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Cand polit i Administrasjons- og organisasjonsvitenskap (1977)
Sammenliknende politikk (mf)
Samfunnskunnskap (gr.f)
Visiting scholar University of California Berkeley (2009)
Visiting scholar University of California Santa Cruz (2016)

 

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

Medlem av høgskolestyret 2004 – 2012
Fungerende prorektor (2006 – 2008)
Leder for satsingsområdet Arbeidsliv, profesjons- og tjenesteutvikling (2014 – 2018)
Varamedlem HELSEVEL (2015 – 2019)
Medlem referansegruppen Nasjonal Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid (NAPHA)
Medlem referansegruppen Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid (TPH)

 

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Nya lednings- och styrformer inom hälso- och sjukvård, I: Maria Wolmesjö & Rolf Solli (red.),  Framtidens välfärd - hållbar stryning, organisering och ledning..  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-15218-9.  6.  s 105 - 125
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health front-line professionals. European Journal of Social Work.  ISSN 1369-1457. . doi: https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1882399
 • Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Ramsdal, Helge Normann (2019). NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  36(3), s 104- 119 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Ramsdal, Helge Normann; Olasveengen, Theresa M.; Steen-Hansen, Jon Erik; Westmark, Fredrik; Hansen, Andreas & Hardeland, Camilla (2019). Exploring individual and work organizational peculiarities of working in emergency medical communication centers in Norway- a qualitative study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  19 . doi: 10.1186/s12913-019-4370-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge Normann (2019). Tverrfaglige team – hvordan lykkes?, I: Catharina Bjørkquist & Mona Jerndahl Fineide (red.),  Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  Kapittel 4.  s 95 - 117 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Value-based innovations in a Norwegian hospital: from conceptualization to implementation. Public Management Review.  ISSN 1471-9037.  s 1- 22 . doi: 10.1080/14719037.2019.1648695
 • Hardeland, Camilla; Sunde, Kjetil; Ramsdal, Helge Normann; Hebbert, Susan R.; Soilammi, Linda Christina; Westmark, Fredrik; Nordum, Fredrik; Hansen, Andreas Ernst; Steen-Hansen, Jon Erik & Olasveengen, Theresa M. (2016). Factors impacting upon timely and adequate allocation of prehospital medical assistance and resources to cardiac arrest patients. Resuscitation.  ISSN 0300-9572.  109, s 56- 63 . doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.09.027 Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge Normann & Hansen, Gunnar Vold (2016). The organisation of local mental health services in Norway. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice.  ISSN 1744-2648.  13(4), s 605- 622 . doi: 10.1332/174426416x14715382995623
 • Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge & Ramsdal, Kjetil (2015). User participation and stakeholder involvement in health care innovation – does it matter?. European Journal of Innovation Management.  ISSN 1460-1060.  18(1), s 2- 18 . doi: 10.1108/EJIM-08-2013-0081
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2015). Brukermedvirkning og samarbeid-vanskelige mål å kombinere?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  12(3), s 196- 205
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge (2014). Prosesstenkning - utvikling av standardiserte pasientforløp og behandlingslinjer, I: Mia Vabø & Signy Irene Vabo (red.),  Velferdens organisering.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023755.  Kapittel.  s 108 - 121
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2014). Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  10(1), s 21- 29 . doi: 10.7557/14.3008
 • Ramsdal, Helge (2013). Statlige reformer og lokal iverksetting - hva betyr det for psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  10(4)
 • Ramsdal, Helge (2012). “From Hierarchical Steering to Dialogic Governance?”, In Joao Barroso & Luis Miguel Carvalho (ed.),  Knowledge, policy and regulation - public action in health and education.  EDUCA - Associate Editor to the Institute of Education, University of Lisbon.  ISBN 978-989-8272-13-3.  kapitel.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2011). Les défis de la réforme de la santé mentale. L’expérience de la Norvège (The Challenge of Mental Health Reform – Experiences from Norway). Revue Sociologie Sante.  ISSN 0998-0113.  (34)
 • Ramsdal, Helge (2010). Fra helhet til ny oppsplitting? Skeivt blikk ? i Tidskrift for psykisk helsearbeid vol.7. nr.2 2010. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  vol 7(nr.2)
 • Kirchhoff, Jörg W.; Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2009). Bestiller/utfører-modellen - økt fleksibilitet i den kommunale helse- og sosialtjenesten?, I: Tor Claussen & Jan Christer Karlsson (red.),  Den sköra balansen : arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet.  Växjö universitet.  ISBN 978-91-89317-56-7.  s 147 - 162
 • Ramsdal, Helge (2009). Fra kunnskap til organisatorisk praksis, I: Harald Grimen & Lars Inge Terum (red.),  Evidensbasert profesjonsutøvelse.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-279-2.  Kapittel.  s 169 - 191
 • Ramsdal, Helge (2009). The quest for flexibility and governmental regulations ofworking life : the case of the 2005 Norwegian Worker Protection and Working Environment Act, In Egil J. Skorstad & Helge Ramsdal (ed.),  Flexible organizations and the new working life : a European perspective.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7420-7.  Bokkapittel.  s 209 - 231 Vis sammendrag
 • Roness, Paul G & Ramsdal, Helge (2009). Forvaltningsorganisering og folkelig radikalisme, I: Nils Aarsæther; Audgunn Oltedal & Knut Heen (red.),  Venstrepopulisme - utfordringer for rød-grønn politikk.  Forlaget Kolon.  ISBN 978-82-300-0564-4.  faglig_bok_forlag.  s 106 - 120
 • Skorstad, Egil J. & Ramsdal, Helge (2009). Introduction, In Egil J. Skorstad & Helge Ramsdal (ed.),  Flexible organizations and the new working life : a European perspective.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7420-7.  Bokkapittel.  s 1 - 15 Vis sammendrag
 • Skorstad, Egil J. & Ramsdal, Helge (2006). Introduction, In  Facets of flexibility : proceedings from an international workshop on flexibility.  Østfold University College.  faglig_bok_forlag.  s 13 - 32
 • Aarseth, Turid; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Ramsdal, Helge & Michelsen, Svein (2002). Profesjonar, stat og lokalstyre : om kommunen som iverksettar av statleg velferdsreformer, I:  Den nye kommunen : kommunal organisering i endring.  Det Norske Samlaget.  s 185 - 209
 • Michelsen, Svein; Aarseth, Turid; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge & Ramsdal, Helge (2002). Kommunal organisering og posisjoneringa av profesjonane, I:  Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring.  Det Norske Samlaget.  s 169 - 184 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Ramsdal, Helge Normann (2019). Spill og strategi i helsesektoren - eksempler fra Østfold. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66334-6.  285 s. Vis sammendrag
 • Skorstad, Egil J. & Ramsdal, Helge (ed.) (2009). Flexible organizations and the new working life : a European perspective. Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7420-7.  272 s. Vis sammendrag
 • Skorstad, Egil J. & Ramsdal, Helge (ed.) (2006). Facets of flexibility : proceedings from an international workshop on flexibility. Østfold University College.  ISBN 8278251851.  299 s.
 • Ramsdal, Helge & Skorstad, Egil J. (2004). Privatisering fra innsiden : om sammensmeltingen av offentlig og privat sektor. Fagbokforlaget.  ISBN 8276748422.  282 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). «Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv».
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2020). Structural Disavowal and Individual Inundation – Dilemmas of Mental Health Work.
 • Ramsdal, Helge Normann (2020). Brobygging mellom spesialisttjenestene og de lokalbaserte tjenestene.
 • Ramsdal, Helge Normann (2020). Film: Tverrfaglige team - hvordan lykkes?. [Video /  VHS].
 • Ramsdal, Helge Normann (2020). Tjenesteperspektiver på psykisk helsearbeid, I: Marianne Thorsen Gonzalez (red.),  Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205516700.  Kapittel 51.  s 476 - 484
 • Ramsdal, Helge Normann (2020). Tjenesteutviklig - organisering mellom kunnskap og politikk..
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2019). Integrerte tjenester – er det mulig? ROPIT - prosjektet.
 • Helgesen, Marit Kristine & Ramsdal, Helge Normann (2019). Digitalisering og virtuelle team - forenkler det kommunalt samarbeid for barn og unge?.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Dilemmaer i profesjonelt arbeid med ROP-pasienter – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health work.
 • Ramsdal, Helge Normann & Helgesen, Marit Kristine (2019). Service agencies and teams - leading/managing in the interchange.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge Normann (2018). Går utover pasienter og brukere. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Ramsdal, Helge Normann (2018). Hvilke endringer ser du når det gjelder forekomst av psykiske lidelser og konsekvensene dette vil få for kompetansebehov i kommunenes psykiske helse- og rustjenester?.
 • Ramsdal, Helge Normann (2018). Psykisk helse og levekår: Hvordan kan Knutepunkt for Recovery jobbe med dette?.
 • Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Hansen, Gunnar Vold (2018). Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 1.
 • Ramsdal, Helge Normann & Hansen, Gunnar Vold (2018). Det dynamiske forhold mellom globale og lokale innovasjoner: organisering av lokalbaserte tjenester for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). “Chains, shops, networks” – Organizing efficient patient flows in hospitals.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). Chains, shops, networks – changing features of hospital work organization.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). Chains, shops, networks – responding to complexity by organizational innovations.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2017). “Chains, shops, networks”–Organizing efficient patient flows in hospitals. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  17(5) . doi: doi.org/10.5334/ijic.3377
 • Ramsdal, Helge Normann (2017). Tverrfaglig samarbeid i rus- og psykiske helsetjenester..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann & Skaug, Eli-Anne (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2015). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2015). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet») - Sluttevaluering.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2014). A Research Design for the Study of an Innovation Journey: - The eSenior Project: Piloting Telecare and Telehealth Technology.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2014). Baseline for pilotering av velferdsteknologi: KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer i Sarpsborg kommune.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2014). Kan man skape en samarbeidskultur. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  11(1), s 54- 63
 • Ramsdal, Helge (2013). Styring og organisering av tjenestene, I: Reidun Norvoll (red.),  Samfunn og psykisk helse. Samfunnsvitenskapelige perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40913-2.  kapittel 9.  s 214 - 242
 • Ramsdal, Helge & Bjørkquist, Catharina (2013). The Collaboration reform as a catalyst for innovations in health care.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). Forskningsdesign for studiet av en innovasjonsreise.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). eSenior – en innovasjonsreise.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge (2012). eSenior - en innovasjonsreise.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2012). Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2012). Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike ("Romeriksprosjektet).
 • Ramsdal, Helge; Fineide, Mona Jerndahl & Hansen, Gunnar Vold (2011). National Instruments: Synthesis Report on Mental Health policy.
 • Ramsdal, Helge (2010). "Erfaringer med folkehelsearbeidet i Østfold - utfiordringer i fremtidens folkehelsearbeid".
 • Ramsdal, Helge (2010). Erfaringer med moderne organisasjonformer ii offentlig sektor - og et eksempel fra Eidsberg kommune".
 • Ramsdal, Helge (2010). ?International Approaches to Social Work Ethics".
 • Ramsdal, Helge (2010). Kunnskap og politikk i psykisk helsearbeid - Om KnowandPol-prosjektet.
 • Ramsdal, Helge (2010). "Kunnskapsutvikling og organisasjonsutvikling i psykisk helsearbeid?.
 • Ramsdal, Helge (2010). ?Organizational Flexibility and the New Working Life: theoretical approaches and empirical findings in the projects? ? an overview?.
 • Ramsdal, Helge (2010). Privatisering fra innsiden ? organisasjons- og ledelsesutfordringer i offentlig sektor.
 • Ramsdal, Helge (2010). Samhandlingsreformen - Utfordringer i tverrfaglig samarbeid.
 • Ramsdal, Helge (2010). "Samordning og samarbeid i moderne organisasjoner".
 • Ramsdal, Helge (2010). ?Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren?.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Backstage Decision-Making ? Standardising Work Performances While Coping With Uncertainty. Paper to the International Labour Process Conference, Rutgers University, New jersey, USA March 15th -17th 2010.
 • Ramsdal, Helge & Fineide, Mona Jerndahl (2010). Clinical Pathways as a Regulatory Tool in Mental Health Policies A report on regulations i Health Policies in Norway. October 2010, www.knowandpol.eu.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2009). Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold : erfaringer med organisering og arbeidsformer. Vis sammendrag
 • Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge; Feiring, Marte & Helgesen, Marit K (2009). Norway, Mental health and WHO. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge (2009). Knowledge and Mental Health - Reforming the Structure of Mental Health Services in Norway - Synthesis report.
 • Ramsdal, Helge (2009). Om sirkelens kvadratur - bestiller-utførermodellen i norsk helse- og sosialtjeneste.
 • Skorstad, Egil J.; Strøm, Øystein & Ramsdal, Helge (2009). Fleksible organisasjoner : alternative strategier og arbeidsmiljømessige konsekvenser. Vis sammendrag
 • Fineide, Mona Jerndahl & Ramsdal, Helge (2008). Behandlingslinjer - ny giv for helse- og sosialsektoren?.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2008). Erfaringer med kommunale organisasjonsmodeller i relasjon til samordning og brukerorientering. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge; Hansen, Gunnar Vold; Helgesen, Marit Kristine & Feiring, Marte (2008). The social and cognitive mapping of policy. Final Report.
 • Helgesen, Marit K; Feiring, Marte; Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2007). Mental Health in Norway - Actors, Organisation and Knowledge.
 • Ramsdal, Helge & Ramsdal, Ketil (2007). Organisatoriske innovasjoner i helsesektoren : prosessbaserte virksomhetsmodeller, evidensbasert praksis og behandlingslinjer.
 • Hansen, Gunnar Vold & Ramsdal, Helge (2006). "Ikke møtt" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis.
 • Helgesen, Marit K; Feiring, Marte; Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Kompetanseutvikling i kommunene : rekruttering og opplæring i psykisk helsearbeid.
 • Ramsdal, Helge (2005). The Quest for Flexibility and Governmental Regulations of Working Life : the Case of the 2005 Norwegian Worker Protection and Working Environment Act.
 • Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Om sirkelens kvadratur - psykisk helsearbeid møter bestiller-utfører-organisasjonen. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge & Hansen, Gunnar Vold (2005). Om sirkelens kvadratur : psykisk helsearbeid møter bestiller- utførerorganisasjonen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  2(2), s 134- 148
 • Ramsdal, Helge & Normann, Steinar (2005). OR.13.05 Mosseregionmodellen - en helhetlig modell for partnerskapsbasert samarbeidsallianse.
 • Normann, Steinar; Holt, Øivind; Ramsdal, Helge & Tolsby, June (2004). OR.13.04 Robuste kommuner. Scenarier for kommunestrukturen i Østfold.
 • Ramsdal, Helge (2004). Evaluering av folkehelsearbeidet i Våler : rapport til Våler kommune.
 • Ramsdal, Helge (2004). Psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet - noen organisasjonsteoretiske perspektiver. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  1(2), s 5- 17 Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge (2004). The changing nature of professional competencies in mental health reform policies. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge; Holt, Øivind; Normann, Steinar & Tolsby, June (2004). Robuste kommuner : scenarier for kommunestrukturen i Østfold.
 • Ramsdal, Helge; Israelsson, Bengt & Söderman, Nils (2004). Evaluering av folkehelseprosjektet i Eidsberg. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge; Feiring, Marte & Helgesen, Marit Kristine (2003). Reforms in Mental Health Services in Norway. Paper to 7th International Dilemmas for the Human Services Conference, 3 – 5 September 2003, Staffordshire University, England.
 • Ramsdal, Helge (2002). Bestiller-utførermodeller i kommunene.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 9. apr. 2019 09:43