Hilde Marie Andreassen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608694
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • Jeg underviser og veileder i bachelor sykepleie. Jeg er praksislærer i alle tre år. 
  Jeg underviser i medikamentregning og medikamenthåndtering. I tillegg har jeg undervisning på PSH-dager hvor vi bruker case-basert undervisning.
 • I 50% av stillingen er jeg praksiskoordinator og er en del av team praksis. Spørsmål om praksis kan rettes til denne mailen: praksis-fred@hiof.no 
 • Mine faglige interesser er medikamenthåndtering/regning. Jeg er også opptatt av personsentrert omsorg og er med i prosjekt hvor studentene er involvert i dette.
  I tillegg er jeg opptatt av å kunne sikre god praksisoppfølging for våre sykepleierstudenter.

 

Undervisning

HSSPL10316 : https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/var/hsspl10316.html 

HSSPL40216: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsspl40216a.html

HSSPL40316: https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsspl40316c.html
 

Bakgrunn

Sykepleierutdanning ved Østfold sykepleierskole, 1980

Master i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Østfold

Jeg har tidligere jobbet ved sykehuset i Østfold, hovedsakelig ved nevrologisk avdeling

 

 

 

 

 

 

Prosjekter

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Andreassen, Hilde Marie & Holmsen, Tove Lisbeth (2018). Case-based learning in nursing education. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  8(3), s 219- 229 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-03-05
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11 . doi: 10.2147/JMDH.S176630 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andreassen, Hilde Marie (2008). Sykepleie til pasienter med syskdommer i sentralnervesystemet, I:  Sykepleieboken 3 : klinisk sykepleie.  Akribe Forlag.  laerebok.  s 399 - 445 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bøckmann, Sissel & Andreassen, Hilde Marie (2012). KLIKK Eksamenstrening i medikamentregning for vernepleierstudenter. Øvingsoppgaver med fasit. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39133-1.  102 s.
 • Bøckmann, Sissel & Andreassen, Hilde Marie (2012). KLIKK Veiledningshefte til øvingsoppgavene. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39133-1.  31 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Social support at work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective..
 • Andreassen, Hilde Marie & Bøckmann, Sissel (2017). Erfaringer med fleksibel læring i medikamentregning i bachelor sykepleie og vernepleie.
 • Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Andersen, Kirsti Lauvli (2017). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard & Helgesen, Ann Karin (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye & Sørby, Lise Aagaard (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2017). Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W & Skaug, Eli-Anne (2016). Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann & Skaug, Eli-Anne (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Roos, Anne Karine Østbye (2016). Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Preconditions for Professional Practice: On Registered Nurses Possibility to Act in Accordance with Professional Standards in a Hospital..
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Sørby, Lise Aagaard (2016). Organisational Premises for Professionals’ Work.
 • Andreassen, Hilde Marie & Bøckmann, Sissel (2011). Alt rett - Alltid.
 • Andreassen, Hilde Marie & Bøckmann, Sissel (2011). Always correct drug calculation - HOW.
 • Andreassen, Hilde Marie; Hoff, Thor & Bøckmann, Sissel (2011). "Alt rett - Alltid". Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2011:4.
 • Andreassen, Hilde Marie & Holmsen, Tove Lisbeth (2011). Riktig legemiddelhåndtering en nødvendighet.
 • Bøckmann, Sissel & Andreassen, Hilde Marie (2011). Alt rett- alltid. opplæring i legemiddelregning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 1. nov. 2018 08:44