Hanna Marie Ihlebæk

Seksjon for studieutredning og kvalitetsutvikling
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4769608880
+4741560926
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
312B

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er knyttet til profesjon og profesjonelt arbeid, med fokus på kunnskap i arbeid. Doktorgraden min omhandler kunnskap i utøvelse av sykepleie.

Forskningsspørsmål jeg utforsker i mitt arbeid handler om hvordan profesjonsutøvere møter endringer i organiseringen av helse- og velferdstjenester, som økt standardisering og bruk av digitaliserte løsninger.

Jeg har videre en faglig interesse for kvalitativ metode med fokus på den type kunnskap som kan framskaffes gjennom etnografiske og fenomenologiske tilnærminger. 


Undervisning

Masterstudium i samordning av helse og velferdstjenester


Bakgrunn

Utdanning:

Ph.d. i Profesjonsstudier, OsloMet/HiØ (2016-2020)

Cand.Polit. Sosialantropologi, UiB (2000-2006)

Cand.Mag: Sosialantropologi, religionsvitenskap og psykologi, UiB (1995-1999) 

Global forståelse I, Høgskolen i Oslo (2000)

Arbeidserfaring:

Kvalitetsrådgiver, Studie- og forskningsenheten, HiØ (2011-2016)

Rådgiver ved Senter for utvikling og miljø, UiO (2008-2011)

Rådgiver ved Institutt for sosialantropologi, UiB (2006-2007)


Verv

Kvalitativt metodeforum, Senter for profesjonsstudier ved OsloMet, 2018-

Styremedlem i Studentsamskipnaden i Østfold (2015-2019)

Emneord: sosialantropologi, profesjon, kunnskap, arbeid, sykepleie, kvalitativ metode

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Gjellebæk, Camilla & Ihlebæk, Hanna Marie (2020). Hvorfor det er viktig med flere kvinner i forskning!. Fredrikstad Blad.
  • Ihlebæk, Hanna Marie & Gjellebæk, Camilla (2020). Digitalisation and professional work in healthcare, technology, knowledge and learning.
  • Bergstrøm, Ida Irene & Ihlebæk, Hanna Marie (2019, 30. september). Sykepleiere kan lukte urinveisinfeksjon. [Tidsskrift].  Forskning.no.
  • Hernæs, Nina & Ihlebæk, Hanna Marie (2019, 30. september). Urinveisinfeksjon er noe sykepleiere kan lukte. [Fagblad].  Sykepleien.no.
  • Ihlebæk, Hanna Marie (2019). Sykepleieres evne til å lukte er nyttig, men ikke eneste vei til diagnose. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.
  • Ihlebæk, Hanna Marie (2018). We are supposed to be doing silent reporting but....
  • Ihlebæk, Hanna Marie (2017). Senses and Sense-making: an Ethnographic Study of Embodied Knowledge in Nursing.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 19. sep. 2019 14:45