Hanna Marie Ihlebæk

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608880
+4741560926
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-242

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er knyttet til profesjon og profesjonelt arbeid, med fokus på kunnskap i arbeid. Doktorgraden min omhandler kunnskap i utøvelse av sykepleie.

Forskningsspørsmål jeg utforsker i mitt arbeid handler om hvordan profesjonsutøvere møter endringer i organiseringen av helse- og velferdstjenester, som økt standardisering og bruk av digitaliserte løsninger.

Jeg har videre en faglig interesse for kvalitativ metode med fokus på den type kunnskap som kan framskaffes gjennom etnografiske og fenomenologiske tilnærminger. 


Undervisning

Masterstudium i samordning av helse og velferdstjenester


Bakgrunn

Utdanning:

Ph.d. i Profesjonsstudier, OsloMet/HiØ (2016-2020)

Cand.Polit. Sosialantropologi, UiB (2000-2006)

Cand.Mag: Sosialantropologi, religionsvitenskap og psykologi, UiB (1995-1999) 

Global forståelse I, Høgskolen i Oslo (2000)

Arbeidserfaring:

Kvalitetsrådgiver, Studie- og forskningsenheten, HiØ (2011-2016)

Rådgiver ved Senter for utvikling og miljø, UiO (2008-2011)

Rådgiver ved Institutt for sosialantropologi, UiB (2006-2007)


Verv

Kvalitativt metodeforum, Senter for profesjonsstudier ved OsloMet, 2018-

Styremedlem i Studentsamskipnaden i Østfold (2015-2019)

Emneord: sosialantropologi, profesjon, kunnskap, arbeid, sykepleie, kvalitativ metode

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 19. sep. 2019 14:45