Ingrid Femdal

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608697
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N 219

Faglige interesser

Psykisk helsearbeid

Makt i relasjoner

Kreftomsorg, lindrende pleie og død

Veiledning og pedagogikk

Dramapedagogikk

 

Undervisning

Praktiske prosedyrer i sykepleie

Relasjonsarbeid

Makt

Miljøarbeid

Seksuelle overgrep

Personlighetsforstyrrelse

Perspektiver i psykiske helsearbeid

Mennesker som ønsker å dø hjemme

Veiledning

 

Bakgrunn

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og veiledning. Hovedfag i sykepleievitenskap. Holder på med doktorgradsarbeid.

Klinisk erfaring fra sykehjem, sykehus (kirurgiske avdelinger), hjemmesykepleie og psykisk helsevern (kommune og spesialisthelsetjeneste).

Deltatt i prosjektarbeider (f.eks. utvikling av modell for studentpraksis i samarbeid med Fredrikstad kommune, mappevurdering og ny form for sensorsamarbeid ved Oslo Met).

Har vært faglig ansvarlig for videreutdanning i Kreftomsorg og lindrende pleie ved Studieforbundet AOF Østfold.

Ekstern sensor (blant annet for Universitetet i Sør-Øst Norge, Oslo Met, Fagskolen i Østfold), på fagskole-, bachelor- og masternivå.

Konsulent for lærebok, fagfelle.

 

Verv

Avdelingsstyret, Avdeling for helse og velferd, 1. vara (2018-pågående)

Studiekvalitetsutvalget, nestleder (2007-2011)

Lokalt læringsmiljøutvalg (LLMU, leder (2008-2010)

Lokalt læringsmiljøutvalg (LLMU), medlem (2007-2008)

Evalueringsutvalget ved sykepleierutdanningen, leder (2005-2007)

Evalueringsutvalget ved sykepleierutdanningen, medlem (1999-2005)

 

Publikasjoner

 • Femdal, Ingrid (2018). The right place? Users and professionals' constructions of the place's influence on personal recovery in community mental health services. International Journal of Mental Health Systems.  ISSN 1752-4458.  12:26 . doi: 10.1186/s13033-018-0209-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Femdal, Ingrid & Solbjør, Marit (2018). Equality and differences: group interaction in mixed focus groups of users and professionals discussing power. Society, health and vulnerability.  ISSN 2002-1518.  9(1) . doi: 10.1080/20021518.2018.1447193 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). Dramapedagogikk med fokus på forumspill i psykisk helsearbeid : sykepleierstudenters refleksjoner over praksiserfaringer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  14(2), s 121- 133 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-02-04
 • Brottveit, Gudrun & Femdal, Ingrid (2017). Evidens mellom objektivering og kontekstualisering, I: Marte Feiring; Ingrid Ruud Knutsen; Truls Ingvar Juritzen & Kristian Larsen (red.),  Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55031-8.  Kapittel 10.  s 255 - 279
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg & Lepp, Margret (2017). Studenters praksisrefleksjon med dramapedagogikk : ""det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det"". Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  7(2), s 152- 165 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-02-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Femdal, Ingrid & Knutsen, Ingrid Ruud (2017). Dependence and resistance in community psychiatric health care - negotiations of user participation between staff and users. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.  ISSN 1351-0126.  24(8), s 600- 609 . doi: 10.1111/jpm.12407 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Femdal, Ingrid; Antonsen, Eva Bjørg; Andersen, Kirsti Lauvli & Tjøstolvsen, Inger Marie (2005). Godt rustet til sykepleieryrket?, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 37 - 52
 • Femdal, Ingrid & Fossum, Mariann (2003). Prosjekt utdanningspost, I:  Undervisningssykehjem Fredrikstad.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 141 - 193

Se alle arbeider i Cristin

 • Fagerli, Liv Berit & Femdal, Ingrid (2019). Dilemmaer for praksisveiledere ved varsel om fare for ikke bestått praksis.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie & Helgesen, Ann Karin (2019). Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad.
 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). "Det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det".
 • Antonsen, Eva Bjørg; Femdal, Ingrid & Lepp, Margret (2017). "Det er noe annet å reflektere gjennom å gjøre enn å snakke om det".
 • Femdal, Ingrid (2014). Productive power. Nurse's and user's perspective on the use of power in community mental health care.
 • Femdal, Ingrid (2014). Produktiv makt. Hvordan snakker brukere og helsearbeidere i psykisk helsetjeneste i kommunen om erfaringer med produktiv makt?.
 • Femdal, Ingrid (2014). The matter of place in community mental health care.
 • Løkkeberg, Stine Torp & Femdal, Ingrid (2010). Care of dying.
 • Femdal, Ingrid (2009). Godt rustet til yrket?.
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2009). Gruppeveiledning - en rimelig investering Faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Vis sammendrag
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2008). Gruppeveiledning - en rimelig investering : en studie om faglige utfordringer som avdelingsleder i sykehjem og erfaringer med veiledning i gruppe.
 • Femdal, Ingrid (2007). Gruppeveiledning - en rimelig investering.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). Godt rustet til sykepleieryrket?.
 • Femdal, Ingrid; Andersen, Kirsti Lauvli; Antonsen, Eva Bjørg & Tjøstolvsen, Inger Marie (2007). "Nyutdannet og godt rustet til sykepleieryrket?" : sykepleieres forberedthet til sykepleieryrket, evaluert av sykepleiere et halvt år etter endt utdanning. Vis sammendrag
 • Femdal, Ingrid & Rummelhoff, Guri (2007). Gruppeveiledning - en rimelig investering : faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Vis sammendrag
 • Femdal, Ingrid & Fossum, Mariann (2004). Prosjekt utdanningspost: Et samarbeid mellom Fjeldberg sykehjem og Høgskolen i Østfold. Undervisningssykehjemsprosjektet.
 • Femdal, Ingrid (2002). Hjelp fra hjemmesykepleien : hva er viktig for mennesker med langtkommen kreft?. Vis sammendrag
 • Femdal, Ingrid & Fossum, Mariann (2002). Prosjekt utdanningspost : et samarbeid mellom Fjeldberg sykehjem og Høgskolen i Østfold : undervisningssykehjemprosjektet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 9. apr. 2019 15:08