Inger Hjelmeland

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608797
+4799521182
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

 

 

Undervisning

Ansvarlig for Senter for Simulering og Innovasjon (SSI)

Bakgrunn

2015-08 - 2016-06 Høgskolen i Østfold - Digitale verktøy og medier

2011-08 - 2011-12 Gøteborgs universitet - Higher Education Credits Forsker kurs: «Design, analys och presentation av empiriska

studier»

2008-08 - 2009-06 Høgskolen i Østfold - Høgskolepedagogikk/kollegaveiledning

2004-08 - 2007-02 Høgskolen i Oslo - Master Sosialt arbeid

2001-08 - 2002-06 Høgskolen i Østfold - Videreutdanning i veiledning

2001-08 - 2001-12 Høgskolen i Østfold - Videreutdanning i saksbehandling

1987-08 - 1990-06 Østfold vernepleierhøgskole - Bachelor Vernepleie

1982-12 - 1984-12 KRUS, Kriminalomsorgens utdanningssenter

 

Som fengselsbetjent arbeidet jeg ved henholdsvis Ila Landsfengsel og sikringsanstalt, Drammen fengsel, Trondheim fengsel og Sarpsborg fengsel.

Som vernepleier har jeg arbeidserfaring fra stillinger som faglig ansvarlig, teamleder og avdelingsleder i kommunal boveildningstjeneste. Målgruppen har hovedsakelig vært voksne menneske med alvorlig og dyp utviklingshemming. jeg har også over en periode på tre år arbeidet som konsulent for funksjonshemmede hvor deltakelse i ansvarsmøter, saksbehandling og tverrfaglig samarbeid var sentrale arbeidsoppgaver.

Interesseområdet i Masteroppgaven er miljøterapi i forvaringsanstalter, hvor jeg har gjort en kvalitativ studie av miljøterapeuters erfaringer med å arbeide som miljøterapeuter i fengsel.

Priser

2013                Utdanningskvalitetsprisen.

Høgskolen i Østfold. «Avansert simulering som undervisningsmetode». Inger Hjelmeland, Liv Berit Fagerli, Laila Hagen, Kirsti Meum Paulsen.

Verv

Råd og utvalg

2009 – 11        Medlem av avdelingsstyret ved avdeling for helse og- sosialfag.

2008 – 2009    Medlem av Lokalt studiekvalitetsutvalg.

2017 – d.d.      Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) Avdeling for helse og velferd


 

Samarbeid

2016                Erasmusutveksling til Saimaa Faculty of Health Care and Social Services Finland

2017                Erasmusutveksling fra Catholic University of Applied Sciences, Freiburg

Publikasjoner

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Blågestad, Ina Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Olsen, Richard M.; Gunheim-Hatland, Lars; Gregersen, Anne-Grethe; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Andreassen, Hilde Marie; Martinsen, Mona; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nurses' perspectives on technical skill requirements in primary and tertiary healthcare services. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  7(5), s 1424- 1430 . doi: 10.1002/nop2.513 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Marit Meum (2015). En god idè?: Bruk av fagring som metode for utvikling av kunnskapsbasert praksis i hjemmetjenesten til mennesker med utviklinghemming. Fontene forskning.  ISSN 1890-9868.  8(2), s 49- 62

Se alle arbeider i Cristin

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona & Blågestad, Ina (2019). Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning.
 • Hansen, Mette Tindvik; Haug, Erna; Weise, Stephan M.; Rostad, Line Marie Sahlin; Lugo, Ricardo & Hjelmeland, Inger (2018). Simulering som pedagogisk metode i konfliktdempende kommunikasjon – samarbeid mellom Sykehus i Østfold HF og Høgskolen i Østfold.
 • Hansen, Mette Tindvik; Haug, Erna; Weise, Stephan M.; Rostad, Line Marie Sahlin; Lugo, Ricardo & Hjelmeland, Inger (2018). Simulering som undervisningsmetode i konfliktdempende kommunikasjon..
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2018). Arbeidsinkludering i NAV: Hvordan få til et likeverdig samarbeid mellom Høgskolen og NAV i utvikling av simulering?. Vis sammendrag
 • Hjelmeland, Inger (2017). Ferdighetssenteret ved Høgskolen i Østfold - en ressurs i regionen.
 • Hjelmeland, Inger (2017). Simulerings-/ferdighets-arenaen på Høgskolen.
 • Hjelmeland, Inger & Fagerli, Liv Berit (2017). Modeller for simulering som pedagogisk metode ved Høgskolen i Østfold.
 • Hjelmeland, Inger & Mette, Tindvik Hansen (2017). Simulering som undervisningsmetode for førsteårsstudenter i Helse- og velferdsfaglige utdanninger -erfaringer fra Høgskolen i Østfold avdeling for Helse- og velferd.
 • Hjelmeland, Inger & Wiese, Simone (2017). Simulering; Terapeutisk konflikthåndtering.
 • Fagerli, Liv Berit; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum & Hagen, Laila Garberg (2015). Simulering: Å lære bort via pasientdukker. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (4), s 50- 55
 • Løkke, Gunn E. H.; Hjelmeland, Inger; Glømmen, Anne Margrethe & Ørmen, Nita (2015). Kommunikasjon, samhandling og veiledning på tvers. Rapport fra Samhandling, Arbeidsdeling og Konsentrasjonsprosjekt.
 • Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2013). Studenters erfaringer med simulering som undervisningsmetode.
 • Paulsen, Kirsti Meum & Hjelmeland, Inger (2013). Studenters erfaringer med avansert simulering som undervisningsmetode.
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2010). Studentaktive undervisningsformer Vernepleie deltid "å vi må jo være der jo". Vis sammendrag
 • Haug, Erna & Hjelmeland, Inger (2010). Studentaktive undervisningsmetoder og veiledning i undervisning av deltidsstudenter på vernepleierutdanningen: prosjketrapport prosjketperiode 2006 - 2008. Vis sammendrag
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Etablering av fagringer i to norske kommuner : prosjektrapport kunnskapsbasert praksis : prosjektperiode2008-2009. Vis sammendrag
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2010). Utvikling av kunnskapsbasert praksisgjennom etablering av fagringer.
 • Hjelmeland, Inger (2010). Kartlegging av individuelle tros-og livssynsønsker. Vis sammendrag
 • Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger & Haug, Erna (2010). To-spann i hjemmetjenesten til mennesker med utviklingshemming : prosjektrapport kunnskapsbasert praksis : prosjektperiodejanuar-april 2009. Vis sammendrag
 • Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger & Haug, Erna (2010). Utvikling av kunnskapsbasert praksis ved bruk av to-spann modellen.
 • Haug, Erna; Hjelmeland, Inger & Paulsen, Kirsti Meum (2009). Erfaringer med kunnskapsbasert praksis gjennom etablering av fagringer og to-spann modell i kommunal boveiledertjeneste/hjemmetjeneste for mennesker med utviklingshemming. Vis sammendrag
 • Hjelmeland, Inger (2007). Miljøarbeid i fengsel Hvordan kan det bli profesjonelt?.
 • Hjelmeland, Inger (2007). Miljøterapi i forvaringsanstalter : en kvalitattiv empirisk analyse av miljøterapeuters erfaringer med miljøterapi i forvaringsanstalter. Vis sammendrag
 • Hjelmeland, Inger (2007). Sosialtjenestelovens kap. 4A Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 16. okt. 2019 10:03