Jon Arne Løkke

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608816
+4797602254
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A 216

Faglige interesser

Atferdsanalyse, høgskolepedagogikk, veiledning, miljøterapi, vitenskapsteori.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/pris-for-kvalitet-i-utdanningen.html

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  46(1), s 55- 63
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme og selvendring: Et forsømt område Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse. Autisme i dag.  ISSN 0803-530X.  (2), s 28- 33 Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  46(1), s 29- 43 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne & Granmo, Sjur (2018). Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45(2), s 87- 100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Magnusdottir, Elin; Raluca Diac Karlsen, Amalia & Krosby, Anne-Lise (2018). Presisjonsopplæring og økt lesehastighet hos to barneskoleelever. En replikasjon.. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45, s 21- 34
 • Granerud Dunvoll, Guro; Bruneberg, Pål & Løkke, Jon Arne (2017). Utfordrende atferd og DRO, regelfølging og tegnøkonomi hos en mann med autisme og moderat psykisk utviklingshemming. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 51- 61 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Andresen, Mai Linda; Begdouri, Linn; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og redusert alarmringing hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(1), s 25- 29 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 87- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løkke, Jon Arne & Salthe, Gunnar (2016). Eksperimentell kontroll, atferdspåvirkning, selvkontroll, frihet og autonomi.. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  43, s 217- 225 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Erik & Løkke, Jon Arne (2015). Visuelle analyser av data—er det greit å ikke vite alt?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  42, s 97- 105 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Holmberg Tveter, Bente & Rølleid, Sylvia (2015). Tegnøkonomi som klasseintervensjon for å korte ned latenstiden etter friminutt. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  42, s 21- 28
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Hypotetiske konstrukter er en nødvendighet, og derfor bør atferdsanalytikere være mer opptatt av begrepsvaliditet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  41(2), s 157- 170
 • Løkke, Jon Arne (2014). En alternativ omtale av funksjonelle analyser som inkluderer kausal metodologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  41(1), s 81- 87
 • Salthe, Gunnar; Løkke, Jon Arne & Arntzen, Erik (2014). Propositional Logic and Formal Codification of Behavioral Operations. Behavior and philosophy.  ISSN 1053-8348.  41, s 83- 115 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bertelsen, Kari Anne T; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Solvang, Marianne & Løkke, Gunn E. H. (2013). Opplæring i ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser eller FAK-analyser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40, s 147- 156
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Appendix til "Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid". Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(1)
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(1), s 73- 77
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Berge, Kristian R; Johnsrud, Lars; Larsen, Kristina & Mæhre, Line J. V (2013). En empirisk studie av forløperidentifisering og responsklasse-hierarkier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40, s 157- 169
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Vintermyr, Kristian; Andreassen, Ellen M.; Gabrielsen, Lena S. & Laugsand, Aslak (2013). Identifisering av Forløpere til Problematferd: En Systematisk Replikasjonsstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(1), s 31- 38
 • Løkke, Jon Arne; Andresen, Mai Linda & Løkke, Gunn E. H. (2013). Tegnøkonomi og påvirkning av oppmøte etter friminutt i en barneskoleklasse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(2), s 203- 207
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Leirvik, Siv & Lund, Pernille Andersen (2013). Tekst og vokal prompting for å bedre manding hos personer med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(2), s 189- 195
 • Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Arntzen, Erik (2013). Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(1), s 79- 85
 • Salthe, Gunnar & Løkke, Jon Arne (2013). Ombegreper: Normativt. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(2), s 209- 215
 • Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Løkke, Jon Arne (2012). Effekter og utfordringer ved hurtiglesingsøvelser for å øke lesehastighet og retensjon hos studenter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  39(2), s 231- 236 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2019). Tre steg for å se mennesket foran diagnosen. Vernepleier.no.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i diskursen om autisme og nevrodiversitet..
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2019). PDA: Et læringsfenomen hos personer med autisme omdannet til personlighetssvikt.. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier. Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme, atferdsanalyse og selvendring.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Erfaringer: Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological demand avoidance (PDA) og autisme; en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Dårlige tjenester og detronisert profesjon for vernepleiere. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/helse-og-sosialfag-hogskolen-i-ostfold-rethos/darlige-tjenester-og-detronisert-profesjon-for-vernepleiere/242726
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Nytt styringsverktøy for sosial- og helsefagene. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Taushet er et demokratisk problem. Khrono.no.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2018). Er begrepet «særlig sensitive barn» et godt valgt begrep og trenger disse barna vernepleiere?. Vernepleier.no.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2018). Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Storø, Jan & Løkke, Jon Arne (2018). Varsku mot ukritisk digitalisering. Khrono.no.
 • Storø, Jan & Løkke, Jon Arne (2018). Vi er ikke redde for, men vil diskutere digitalisering. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Hansen, Gjertrud; Heidenberg, Tone; Sannerød, Frank Øyvind; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Vold, Jørn Arve (2017). Funksjonelle analyser og tidsbasert presentasjon av forsterkere i demensomsorgen.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Sånn bør du debattere. KHRONOS.  ISSN 0259-0190.
 • Løkkevik, Ina Madelen; Møller Nilsen, Anette; Thomassen, Linn Adriana; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Auditorisk-visuell matching-to-sample hos kvinne med forsinket utvikling og autisme.
 • Myrvin, Steffen; Ruud, Regina; Straith, Sven Terje; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Opplæring i bildekommunikasjon hos en voksen mann med autismespekterforstyrrelse og komorbide lidelser.
 • Rønneberg Hansen, Sebastian; Johannessen, Siri; Lorentzen, Karoline R.; Pedersen, Emilie; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Selvendring: Vektreduksjon og utviklingshemming.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
 • Fredriksen, Marius; Bredholt, Espen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Begdouri, Linn & Andresen, Mai Linda (2016). Non-contingent attention (NCA) in reducing alarm ringing in a person with dementia.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen & Fredriksen, Marius (2016). Reading comprehension with common naming training.
 • Gustavsen, Christer; Thorsen, Amund Kennedy; Wisur, Per; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Many to One og stimulusekvivalenstest.
 • Haukåssveen, Thomas; Lindebakk, Camilla; Aaberg, Trine; Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon; Granmo, Sjur & Halvorsen, Lars Rune (2016). Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem.
 • Kimmel, Alexandra; Lindhjem, Beate; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?.
 • Løkke, Jon; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Student-active lab group in Østfold University College.
 • Pfister, Linn; Eriksen, Madelen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole.
 • Ro, Malin; Bjølseth, Kamilla; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?.
 • Amundsveen, Gry-Marit; Sagsveen, Jenny; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2015). Risiko for tap av arbeidsevne grunnet overvekt.
 • Brandt, Tor Anders; Lundstad Høier, Birthe; De Oliveira, Victoria; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Øking av akademiske ferdigheter ved bruk av atferdsavtaler med endring av kriterier.
 • Bøckmann, Sissel & Løkke, Jon Arne (2015). Testing of a learning tool for drug calculation in nursing education- A Norwegian study.
 • Karlsen, Amalia Raluca D; Krosby, Anne-Lise; Magnusdottir, Elin; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Presisjonsopplæring og lesing i barneskolen.
 • Kirchner, Line Marie; Eltvik Mjørud, Ramona Helen; Saastad, Natalie; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2015). Kartlegging av prefererte aktivitetsstimuli hos eldre personer med demens ved hjelp av parvis preferansekartlegging og observasjon.
 • Kirkbak, Thomas; Vrangen, Malin; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Renslighetstrening med bruk av fysisk prompt og sosial positiv forsterkning for å få en barneskoleelev uhellsfri.
 • Løkke, Jon Arne (2015). Synsing om livsstilsendring.. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  (3), s 49
 • Ghavidel, Shahrzad; Sveen, Frida Margrethe; Tu, Thien; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Vold, Jørn Arve (2014). Preferansekartlegging for personer med ulik grad av demens.
 • Glomsrød, Thomas; Aas, Leik Simon; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Autisme, forløpere, samvariasjon, funksjonelle analyser og utfordrende atferd.
 • Hansen, Elin; Undrum, Christine; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Indirekte og deskriptive analyser av problematferd hos elever i ungdomsskole og videregående skole; En pilotstudie.
 • Henanger, Charlotte; Paulsen, Eline; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Identifisering av forløpere til utfordrende atferd hos en gutt med autisme og ADHD.
 • Lind, Thor Henrik; Friis Orre, Mie; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2014). Kartlegging av motivasjonelle operasjoner ved selektiv mutisme.
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Flere tellekanter trengs i det norske skapet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (4), s 26- 26
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Pedagogikkfeltet bør ikke tyranniseres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 9- 9
 • Løkke, Jon Arne (2014). Atferdsanalysen i demensomsorgen.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Designproblematikk ved tidligintervensjon.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Eksperimentelle funksjonelle analyser.
 • Løkke, Jon Arne (2014). En sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Forskningsmetode, aseptikk og kritikk. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (6), s 21- 21
 • Løkke, Jon Arne (2014). Fra statistisk konklusjonsvaliditet til dataevalueringsvaliditet og troen på at tiltak har effekt.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Funksjonelle analyser og kausal metodologi.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Selvendring, selveksperimentering og atferdsanalyse III.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Sjekkliste inkludert kasusformuleringer som støtte ved faglig skjønn i målrettet miljøarbeid, I: Karl Elling Ellingsen (red.),  Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02202-4.  6.  s 119 - 138
 • Rølleid, Sylvia; Holmberg Tveter, Bente; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Bruk av tegnøkonomi som klasseintervensjon for kortere latenstid inn etter friminutt.
 • Skjelin Haugland, Rose-Mari; Hansen, Henning Andre; Lebesby, Andreas; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Vold, Jørn Arve (2014). Scatter Plot og kartlegging av problematferd; et litteratursøk.
 • Andresen, Mai Linda & Løkke, Jon Arne (2013). Tegnøkonomi og forsterkning av oppmøte etter friminutt i en barneskole.
 • Granmo, Sjur; Leirvik, Siv; Lund, Pernille Andersen; Løkke, Jon Arne & Vold, Jørn Arve (2013). Forekomst av mands ved to stimulusbetingelser hos to personer med Alzheimer sykdom.
 • Jacobsen, Vibeke; Nygaard, Andreas; Løkke, Jon Arne & Vold, Jørn Arve (2013). Omfanget og funksjonen til to problematferder hos en person med demens.
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2013). Presisjonsopplæring og motivasjon hos elever i videregående skole.
 • Løkke, Jon Arne (2013). En kort presentasjon av etikkrådet i NAFO. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(2), s 225- 227
 • Løkke, Jon Arne (2013). Metodologi for atferdsanalytikere; en introduksjon til Cook & Campbells validitetssystem.
 • Løkke, Jon Arne (2013). Nyttig om atferdsanalyse. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (10), s 61- 62
 • Løkke, Jon Arne (2013). Selvendringens ABC; en innføring i selvendring for nybegynnere.
 • Løkke, Jon Arne (2013). Sjekkliste for målrettet miljøarbeid.
 • Løkke, Jon Arne (2013). Språk som atferd. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (6), s 21- 21
 • Løkke, Jon Arne (2013). Symposium "Seleveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon II".
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). "Beyond behaviorism"; noen argumenter for at atferd er av liten interesse for atferdsanalytikere.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Trengs det en ny arbeidsmodell i profesjonsfaget vernepleie?.
 • Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2013). Trengs det en opplysningstid i vernepleierfaget?.
 • Gundhus, Terje; Løkke, Jon Arne & Arntzen, Erik (2012). Norwegian ABA.
 • Gundhus, Terje; Løkke, Jon Arne & Arntzen, Erik (2012). The Norwegian Association for Behaviour Analysis.
 • Larsen, Siv; Sigurbjørnsdottir, Solveig; Nkongolo, Tina; Granmo, Sjur; Løkke, Jon & Vold, Jørn Arve (2012). Kartlegging av agitasjon og aggresjon med Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) hos pasienter med demens.
 • Lund, Anya; Ormestad, Stian; Seppola, Charlotte; Granmo, Sjur; Løkke, Jon & Vold, Jørn Arve (2012). Observasjon av vandring på sykehjem.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 21. mars 2019 08:46