Jon Arne Løkke

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Dosent
Kontakt
+4769608816
+4797602254
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A 216

Faglige interesser

Atferdsanalyse, høgskolepedagogikk, veiledning, miljøterapi, vitenskapsteori.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/pris-for-kvalitet-i-utdanningen.html

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Strømgren, Børge (2020). Kort rapport: Måling av sosial validitet i studier publisert i Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  47(1), s 1- 4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Kan aksept- og forpliktelsesterapi øke psykologisk fleksibilitet hos personer med autismespekterforstyrrelser?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  47(1), s 17- 31 Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Haagensen, Gunn Elisabeth; Sletbakk, Elisabeth & Orm, Cathrine (2020). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(6), s 192- 201 Vis sammendrag
 • Vee, Tove Sandvoll; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2020). Fagfellevurdert undervisning og kollegarettleiing i høgare utdanning. Frå modell til gjennomføring. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  s 83- 103 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-02-02
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  46(1), s 55- 63 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  46(1), s 29- 43 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne & Granmo, Sjur (2018). Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45(2), s 87- 100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Magnusdottir, Elin; Raluca Diac Karlsen, Amalia & Krosby, Anne-Lise (2018). Presisjonsopplæring og økt lesehastighet hos to barneskoleelever. En replikasjon.. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45, s 21- 34
 • Granerud Dunvoll, Guro; Bruneberg, Pål & Løkke, Jon Arne (2017). Utfordrende atferd og DRO, regelfølging og tegnøkonomi hos en mann med autisme og moderat psykisk utviklingshemming. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 51- 61 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Andresen, Mai Linda; Begdouri, Linn; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og redusert alarmringing hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(1), s 25- 29 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 87- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løkke, Jon Arne & Salthe, Gunnar (2016). Eksperimentell kontroll, atferdspåvirkning, selvkontroll, frihet og autonomi.. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  43, s 217- 225 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arntzen, Erik & Løkke, Jon Arne (2015). Visuelle analyser av data—er det greit å ikke vite alt?. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  42, s 97- 105 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Holmberg Tveter, Bente & Rølleid, Sylvia (2015). Tegnøkonomi som klasseintervensjon for å korte ned latenstiden etter friminutt. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  42, s 21- 28
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Hypotetiske konstrukter er en nødvendighet, og derfor bør atferdsanalytikere være mer opptatt av begrepsvaliditet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  41(2), s 157- 170
 • Løkke, Jon Arne (2014). En alternativ omtale av funksjonelle analyser som inkluderer kausal metodologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  41(1), s 81- 87

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Roar Charles & Løkke, Jon Arne (2019). Veiledning i praksis - grunnleggende ferdigheter. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03207-8.  211 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Fredrik & Løkke, Jon Arne (2020). Hører humor hjemme i akademia?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Herikstad, Yngve; Tøfte, Håkon; Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2020). Her er tips til hvordan du kan snakke om selvmord. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Autisme, avvik, atferdsanalyse og ACT.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Kan fagfellevurderingene bli litt mer dannet?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020, 03. januar). Mest lest i 2019. [Internett].  https://blogg.hiof.no/rektorat/.
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2020). Third Generation Cognitive Behavioral Therapy for Individuals with Autism: A Systematic Review. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2020). Misconceptions About Behavior Analysis Among Neurodiversity Proponents. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Vee, Tove Sandvoll (2020). Fake news. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Løkke, Jon Arne & Vee, Tove Sandvoll (2020). Det er som om motstand mot endringer sitter i veggene. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Orm, Stian; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen & Løkke, Jon Arne (2020). Pathological Demand Avoidance (PDA) hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  84(1), s 24- 35 Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020, 01. januar). Ny rekord for Khrono 2019. Her er de mest leste sakene..  Khrono.no.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2020). Self-Management to Increase Social Skills in a Student With Autism. Vis sammendrag
 • Storø, Jan & Løkke, Jon Arne (2020). Død over den klassiske forelesningen, leve forelesningen!. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2019). Tre steg for å se mennesket foran diagnosen. Vernepleier.no.
 • Løkke, Jon Arne (2019). Det bør bli mindre utdanningsledelse. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2019). Nye læringsutbytter: Det er tid for U’en i FoU. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/halvorsen-hiof-laeringsutbytte/nye-laeringsutbytter-det-er-tid-for-uen-i-fou/399495
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i diskursen om autisme og nevrodiversitet.. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne & Orm, Stian (2019). PDA: Et læringsfenomen hos personer med autisme omdannet til personlighetssvikt.. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier. Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme og psykisk helse i skolen - angstbehandling og trening i emosjonelle ferdigheter.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme og selvendring: Et forsømt område Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse. Autisme i dag.  ISSN 0803-530X.  (2), s 28- 33 Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Autisme, atferdsanalyse og selvendring.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Behandling/tiltak for voksne med autisme.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Ekstrem Kravunngåelse og Flukt (EKUF): Kunnskapsstatus og perspektiver på veien videre.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Erfaringer: Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Fra sosial eksklusjon til inklusjon: Autisme og selvendring.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Self-management: from social exclusion to inclusion in an educational setting. Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Self-management: from social exclusion to inclusion in an educational setting. 12th Autism-Europe International Congress ABSTRACTBOOK.  s 599- 599 Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019, 28. mai). Stian Oms livsreise fra barneautisme til psykologistudier.  Panorama.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2019). Stian og Jon - sammen: Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Dechsling, Anders (2019, 14. august). Stian Orm og Jon Arne Løkke for NAFO Østfold 2018. [Internett].  Vimeo.com.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Ellingsen, Cato Brunvand (2019, 13. januar). Stian & Jon – sammen. [Internett].  vernepleieren.com.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Lie, Tove (2019, 24. desember). Stian (23) og Jon (57) er fagfeller: På vei fra utagerende autisme til doktorgrad.  Khrono.no. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological demand avoidance (PDA) og autisme; en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. Vis sammendrag
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi*. Autisme i dag.  ISSN 0803-530X.  BD46(3), s 16- 30
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine & Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (2019). Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. Vis sammendrag
 • Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon Arne & Thøgersen, Malin (2019). Preferred Priming Activities to increase Soscial Interaction Among Patients in a Nursing Home.
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Dårlige tjenester og detronisert profesjon for vernepleiere. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/helse-og-sosialfag-hogskolen-i-ostfold-rethos/darlige-tjenester-og-detronisert-profesjon-for-vernepleiere/242726
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Nytt styringsverktøy for sosial- og helsefagene. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Taushet er et demokratisk problem. Khrono.no.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2018). Er begrepet «særlig sensitive barn» et godt valgt begrep og trenger disse barna vernepleiere?. Vernepleier.no.
 • Orm, Stian & Løkke, Jon Arne (2018). Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse.
 • Storø, Jan & Løkke, Jon Arne (2018). Varsku mot ukritisk digitalisering. Khrono.no.
 • Storø, Jan & Løkke, Jon Arne (2018). Vi er ikke redde for, men vil diskutere digitalisering. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Hansen, Gjertrud; Heidenberg, Tone; Sannerød, Frank Øyvind; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Vold, Jørn Arve (2017). Funksjonelle analyser og tidsbasert presentasjon av forsterkere i demensomsorgen.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Sånn bør du debattere. KHRONOS.  ISSN 0259-0190.
 • Løkkevik, Ina Madelen; Møller Nilsen, Anette; Thomassen, Linn Adriana; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Auditorisk-visuell matching-to-sample hos kvinne med forsinket utvikling og autisme.
 • Myrvin, Steffen; Ruud, Regina; Straith, Sven Terje; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Opplæring i bildekommunikasjon hos en voksen mann med autismespekterforstyrrelse og komorbide lidelser.
 • Rønneberg Hansen, Sebastian; Johannessen, Siri; Lorentzen, Karoline R.; Pedersen, Emilie; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Selvendring: Vektreduksjon og utviklingshemming.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
 • Fredriksen, Marius; Bredholt, Espen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Begdouri, Linn & Andresen, Mai Linda (2016). Non-contingent attention (NCA) in reducing alarm ringing in a person with dementia.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen & Fredriksen, Marius (2016). Reading comprehension with common naming training.
 • Gustavsen, Christer; Thorsen, Amund Kennedy; Wisur, Per; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Many to One og stimulusekvivalenstest.
 • Haukåssveen, Thomas; Lindebakk, Camilla; Aaberg, Trine; Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon; Granmo, Sjur & Halvorsen, Lars Rune (2016). Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem.
 • Kimmel, Alexandra; Lindhjem, Beate; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?.
 • Løkke, Jon; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Student-active lab group in Østfold University College.
 • Pfister, Linn; Eriksen, Madelen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole.
 • Ro, Malin; Bjølseth, Kamilla; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?.
 • Amundsveen, Gry-Marit; Sagsveen, Jenny; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2015). Risiko for tap av arbeidsevne grunnet overvekt.
 • Brandt, Tor Anders; Lundstad Høier, Birthe; De Oliveira, Victoria; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Øking av akademiske ferdigheter ved bruk av atferdsavtaler med endring av kriterier.
 • Bøckmann, Sissel & Løkke, Jon Arne (2015). Testing of a learning tool for drug calculation in nursing education- A Norwegian study.
 • Karlsen, Amalia Raluca D; Krosby, Anne-Lise; Magnusdottir, Elin; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Presisjonsopplæring og lesing i barneskolen.
 • Kirchner, Line Marie; Eltvik Mjørud, Ramona Helen; Saastad, Natalie; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2015). Kartlegging av prefererte aktivitetsstimuli hos eldre personer med demens ved hjelp av parvis preferansekartlegging og observasjon.
 • Kirkbak, Thomas; Vrangen, Malin; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Renslighetstrening med bruk av fysisk prompt og sosial positiv forsterkning for å få en barneskoleelev uhellsfri.
 • Løkke, Jon Arne (2015). Synsing om livsstilsendring.. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  (3), s 49
 • Ghavidel, Shahrzad; Sveen, Frida Margrethe; Tu, Thien; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Vold, Jørn Arve (2014). Preferansekartlegging for personer med ulik grad av demens.
 • Glomsrød, Thomas; Aas, Leik Simon; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Autisme, forløpere, samvariasjon, funksjonelle analyser og utfordrende atferd.
 • Hansen, Elin; Undrum, Christine; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Indirekte og deskriptive analyser av problematferd hos elever i ungdomsskole og videregående skole; En pilotstudie.
 • Henanger, Charlotte; Paulsen, Eline; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Identifisering av forløpere til utfordrende atferd hos en gutt med autisme og ADHD.
 • Lind, Thor Henrik; Friis Orre, Mie; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2014). Kartlegging av motivasjonelle operasjoner ved selektiv mutisme.
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Flere tellekanter trengs i det norske skapet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (4), s 26- 26
 • Løkke, Gunn E. H. & Løkke, Jon Arne (2014). Pedagogikkfeltet bør ikke tyranniseres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 9- 9
 • Løkke, Jon Arne (2014). Atferdsanalysen i demensomsorgen.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Designproblematikk ved tidligintervensjon.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Eksperimentelle funksjonelle analyser.
 • Løkke, Jon Arne (2014). En sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Forskningsmetode, aseptikk og kritikk. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (6), s 21- 21
 • Løkke, Jon Arne (2014). Fra statistisk konklusjonsvaliditet til dataevalueringsvaliditet og troen på at tiltak har effekt.
 • Løkke, Jon Arne (2014). Funksjonelle analyser og kausal metodologi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:12 - Sist endret 21. mars 2019 08:46