Kari Aarøen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608895
+4790933976
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A229

Faglige interesser

Mine faglige hovedinteresseområder er betydningen av pedagogiske begrunnelser for oppbyggingen av undervisningsplaner, emner og studieplaner, og nettbasert utdanning.

Jeg er opptatt av fleksibel og nettbasert utdanning, og livslang læring. Har tatt utdanning innenfor IKT-baserte verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning ved høgskolen i Østfold, er også tilknyttet ettbaserte utdanninger som konsulent.

Jeg er deltagende i forskning i fht personsentrert omsorg

Kommunikasjon, læring, undervisning og veiledning er også temaer jeg er opptatt av

Undervisning

Programansvarlig Bachelor Sykepleie
Master i avansert sykepleie til mennesker med kronisk sykdom
 

Bakgrunn

Jeg er psykiatrisk sykepleier, med fartstid innenfor psykisk helsearbeid/psykiatri siden 1988. Hovedsaklig har jeg arbeidet som spesialsykepleier og fagutviklingsrådgiver innenfor spesialisthelsetjenesten.

Jeg har videreutdanning i Praktisk pedagogikk fra Høgskolen i Østfold(2005), og Hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo (2007).

I mitt arbeid som høgskolelektor har jeg mye veiledning av studenter individuelt og i grupper, både i fht.teori og praksis innenfor flere av sykepleiens områder.

Verv

 •  4 år i Høgskolens klagenemd(avsluttet 2013)
 • 4 år som leder for Valgkomiteen ved avd.HS(2014)
 • 4 år som Leder for Likestillings- og diskrimineringsutvalget (utvalget ble lagt ned i 2015)
 • Velferdskomiteen ved campus Kråkerøy  (pågår 2018)
 • 4 år i Fagråd psykisk helse Helse-Sør-Øst, som representant for Høgskolesektoren i syekhusområdet(pågår 2014)
 • Vara verneombud (2014-2018)
 • Valgkomiteen Høgskolen i Østfold (fra 2018)

 

 

 

Publikasjoner

 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2019). Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Samuelsen, Finn; Hansen, Gunnar Vold; Gregersen, Anne-Grethe; Løken, Therese Dwyer; Tjøstolvsen, Inger Marie; Aarøen, Kari & Hansen, Mette Tindvik (2018). Samarbeid om rehabilitering 2.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn & Tjøstolvsen, Inger Marie (2017). Samarbeid om rehabilitering. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2017;1. Vis sammendrag
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2017). Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus.
 • Ness, Ewa; Antonsen, Bjørg; Grøvli, Morten; Hymer, Knut-Erik; Lindkvist, Kari-Venke; Lien, Lars; Skåden, Helga; Thomassen, Arne; Torper, Johan; Vethe, Torgeir & Aarøen, Kari (2016). Færre tvangsinnleggelser – dilemmaer og utfordringer :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(7), s 598- 599 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1031
 • Aarøen, Kari; Ness, Ewa; Fixdal, Trude; Torper, Johan L; Jacobsen, Inger; Thomassen, Arne; Antonsen, Bjørg; Lindkvist, Kari-Venke; Skåden, Helga; Vethe, Torgeir & Hymer, Knut-Erik (2015). Alle selvmord skyldes ikke behandlingssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(15), s 1342- 1343 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0506
 • Aarøen, Kari (2013). Omsorgsboligene A-F Åsgårdområdet Tromsø kommune.
 • Aarøen, Kari (1997). Psykiatriske sykepleieres didaktiske tenkning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:09 - Sist endret 4. nov. 2018 22:02