Kjell Arne Dybvik

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608856
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Dybvik, Kjell-Arne (2008). En menig lærers bekjennelse, I:  Undervisning basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk virksomhet og erfaringsbasert kunnskap ved Høgskolen i Østfold : rapport fra fagdagen, desember 2006.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 51 - 57 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Dybvik, Kjell Arne (2016). Derfor er det frafall i den videregående skolen. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Dybvik, Kjell-Arne (2016). Forklaringer på skolefrafall Høyere frafall i den videregående skolen i Østfold enn resten av landet. Moss Avis.  s 10- 11
 • Dybvik, Kjell-Arne (2016). Inkludering for dem som trenger det minst. Fredrikstad Blad.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2015). Kosthold som viktig innsatsområde. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Dybvik, Kjell-Arne (2015). "Offentlig versus frivillig hjelp".
 • Dybvik, Kjell-Arne (2015). Samspill gir mer frivillighet. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2015). Ungdom er ikke på NAV fordi de er late. Fredrikstad Blad.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2014). Enkeltmennesker i sentrum i samhandling mellom NAV og Frivilligsentralen.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2014). Frivillighet versus offentlighet.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2014). Hva har skjedd med utviklinga i arbeidslivet?. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2014). Kasteballer i Nav-systemet. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Dybvik, Kjell-Arne & Heitmann, Trond (2014). Hva er det de frivillige organisasjoner kan bidra med (tilby) som det offentlige ikke kan? Hvordan bør profesjonsidentiteten og utdanningene respondere på problemer som oppstår i møte mellom frivillig og offentlig sektor?.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2013). Der NAV kommer til kort mot frivilligheten. Halden Arbeiderblad.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2013). Fortsatt kasteballer i NAV-systemet. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2013). Frivillige organisasjoner som viktig tillegg til NAV. Fredriksstad Blad.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2013). Nye kasteballer i NAV-systemet. Fredriksstad Blad.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2012). NAV-loser hjelper mange med psykiske problemer. Fredrikstad Blad.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2012). Åpenhet-nøkkel til å få arbeid. Fredrikstad Blad.
 • Dybvik, Kjell-Arne & Fugletveit, Ragnhild (2012). Hvilke erfaringer har 10 bedriftsledere med ansettelse av personer med psykiske problemer i deres bedrift?.
 • Dybvik, Kjell-Arne; Pettersen, Kaare Torgny & Antonsen, Eva Bjørg (2012). Work for all? A study of how persons with mental health problems evaluate the Norwegian Labor and Welfare Administration.
 • Dybvik, Kjell-Arne & Klevmoen, Ragnhild (2011). Arbeid og inkludering. Vis sammendrag
 • Dybvik, Kjell-Arne & Pettersen, Kaare Torgny (2011). Arbeid for alle? En studie av inkludering i arbeidsmarkedet i Norge for personer med mentale helseproblemer. Vis sammendrag
 • Antonsen, Eva Bjørg & Dybvik, Kjell-Arne (2010). Tilrettelegging i arbeidslivet Hvordan kan arbeid tilrettelegges slik at personer med psykiske problemer/rusproblemer kan inkluderes bedre i arbeidslivet.
 • Antonsen, Eva Bjørg; Dybvik, Kjell-Arne & Klevmoen, Ragnhild (2010). Arbeid og inkludering for personer med psykiske problemer/rusproblemer og nedsatt funksjonsevne.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2010). Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livsområder og tiltak som er satt i gang i Norge for å inkludere funksjonshemmede bedre i arbeidslivet. Vis sammendrag
 • Dybvik, Kjell-Arne (2009). Arbeidets (lønnsarbeid)betydning for brukeres sosiale nettverk.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2009). Arbeidets innflytelse for funksjonshemmedes(ikke puh)tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livskvslitetsområder.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2009). Lønnsarbeid - veien til bedre livskvalitet for funksjonshemmede?. Vis sammendrag
 • Dybvik, Kjell-Arne & Hansen, Gunnar Vold (2009). Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  55(2), s 8- 25 Vis sammendrag
 • Dybvik, Kjell-Arne (2008). Arbeid og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2008). En faglærers bekjennelse. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  54(2), s 26- 31
 • Dybvik, Kjell-Arne (2008, 01. oktober). Jobb gir lykke.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2008). Livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2008). Livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vis sammendrag
 • Dybvik, Kjell-Arne (2007). Livskvalitet, funksjonshemming og arbeid. Vis sammendrag
 • Dybvik, Kjell-Arne (2007). Livskvalitet, funksjonshemming og arbeid. Vis sammendrag
 • Dybvik, Kjell-Arne (2006). Egne erfaringer med kommisjonsvurderinger for opprykk til førstelektor.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2006). Varig tilrettelagt arbeid og brukeres nettverk.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2005). Utviklingshemming og sysselsetting.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2005). Varig tilrettelagt arbeid og brukeres nettverk. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  51(3), s 24- 34
 • Dybvik, Kjell-Arne (2004). Nettverksteori og metode for studenter og praksisveiledere med særlig henblikk på Bronfenbrenners sosialøkologiske modell.
 • Dybvik, Kjell-Arne (2003). Nettverksteori som grunnlag for praktisk nettverksarbeid : presentasjon av to nettverksmodeller - prosessmodell og miljøarbeid. Vis sammendrag
 • Dybvik, Kjell-Arne (1998). Livskvalitet for mennesker med psykisk utviklingshemming. En sammenligning mellom fire kommuner i forhold til brukernes sosiale relasjoner, bosituasjon og fritidsaktiviteter. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:07 - Sist endret 12. juni 2018 16:07