Kristin Myhre

Avdeling for helse og velferd
Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608883
+4798433848
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Sykepleie til barn, pasientsikkerhet,utvikling av praksisstudier, tverrfaglig samarbeid (TPS), internasjonalisering av høyere utdanning, språk og kultur

Undervisning

Jeg er tilknyttet bachelorprogrammet i sykepleie og underviser, veileder og følger opp i praksis for 2. og 3.års studenter.

https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleie-heltid/index.html

Bakgrunn

Utdannet sykepleier ved Haukeland Sykepleierhøgskole i Bergen. Hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet i 1999.

Tittel på hovedoppgave: Omsorg på den nyfødtes premisser- hvilke erfaringer har norske sykepleiere med å legge NIDCAP til grunn for sin sykepleieutøvelse?

Førstelektor i 2010 med fokus på sykepleie til syke og for tidlig fødte barn samt internasjonalisering av høyere utdanning .

Tidligere jobbet som autorisert sykepleier og avdelingssykepleier ved nyfødtintensivavdelingen ved barneklinikken på Rikshospitalet og ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad.

Verv

2017-  2021  Faglig medlem avdelingsstyret HIØ, avd. For helse- velferd

Samarbeid

https://slipps.eu

 

 

Publikasjoner

 • Steven, Alison; Tella, Susanna; Turunen, Hannele; Vizcaya-Moreno, Flores; Perez- Canaveras, Rosa; Porras, Jari; Bagnasco, Annamaria; Sasso, Loredana; Myhre, Kristin; Sara-aho, Arja; Ringstad, Øystein & Pearson, Pauline (2019). Shared learning from national to international contexts: a research and innovation collaboration to enhance education for patient safety. Journal of Research in Nursing.  ISSN 1744-9871.  24((3-4)), s 149- 164 . doi: 10.1177/1744987118824628 Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Tove Anita; Myhre, Kristin; Asmyhr, Morten & Bjørknes, Gerd (2018). Seksjonslederes vurdering av praksisstudier for bachelor- og videreutdanningsstudenter i sykepleie: tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudier med god kvalitet - en utfordring for seksjonsledere ved et somatisk sykehus. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  8(1), s 75- 84 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-01-07
 • Myhre, Kristin (2011). Exchange students crossing language boundaries in clinical nursing practice. International Nursing Review.  ISSN 0020-8132.  58(4), s 428- 433 . doi: 10.1111/j.1466-7657.2011.00904.x
 • Myhre, Kristin; Hagen, Laila & Munkhondya, Berlington (2009). Similarities and mutual understanding: exchange experiences in Malawi for host and guest students. International Nursing Review.  ISSN 0020-8132.  56(4), s 476- 482 Vis sammendrag
 • Myhre, Kristin (2007). Utviklingstilpasset nyfødtomsorg på en norsk nyfødtavdeling - hva skjer?. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  27(2), s 41- 43 Vis sammendrag
 • Myhre, Kristin (2005). Ut i verden som sykepleierstudent - verden inn i sykepleierutdanningen : perspektiver på internasjonalisering av bachelorstudier i sykepleie ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 27 - 36

Se alle arbeider i Cristin

 • Myhre, Kristin (2018). Pasientsikkerhet sett med studentens briller gjennom EU- prosjektet SLIPPS.
 • Myhre, Kristin & Johnsen, Lasse (2017). Research focus on Collaborative Practice and Interprofessional education.
 • Myhre, Kristin & Tvete, Anne Regine (2017). The lived experiences of nurses facing challenging situations- and care for the caregiver.
 • Myhre, Kristin & Tvete, Anne Regine (2017). Work shop care for the caregiver.
 • Myhre, Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Tjøstolvsen, Inger Marie & Kvilhaugsvik, Bente (2016). Erfaringer fra videreutdanning om tverrprofesjonell samhandling: hva lærte vi om TPS og hva erfarte vi om bruken av nettet?.
 • Myhre, Kristin & Tvete, Anne Regine (2016). Challenging situations and care for the caregiver.
 • Myhre, Kristin (2015). Care for the caregiver.
 • Myhre, Kristin (2015). The lived experiences of nurses facing challenging situations and care for the caregiver..
 • Myhre, Kristin (2015). The lived experiences of nursing facing challenging situations- and care for the caregiver..
 • Myhre, Kristin & Gjellebæk, Camilla (2015). Hvordan kan bruk av bilveileder med annen yrkesbakgrunn bidra til å skape tverrprofesjonelle læringsarenaer?.
 • Myhre, Kristin; Tjøstolvsen, Inger Marie & Brynhildsen, Siri (2015). Samhandling mot felles mål. Sykepleierstudenters læring i praksis med fokus på TPS..
 • Tjøstolvsen, Inger Marie; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide & Myhre, Kristin (2015). Samhandling om felles mål ...Sykepleiestudenters læring i praksis med fokus på TPS.
 • Tvete, Anne Regine & Myhre, Kristin (2014). Care for the caregiver.
 • Tvete, Anne Regine & Myhre, Kristin (2014). Care for the caregiver. Erasmus Intensive Course "End of life care- a Challenge for Young European nurses".
 • Myhre, Kristin & Hagen, Laila Garberg (2012). TITLE: STUDENT EXCHANGE; A study made amongst Malawian and Norwegian students. Vis sammendrag
 • Myhre, Kristin & Hagen, Laila Garberg (2011). Student Exchange: Similarities and Mutual Understanding.
 • Myhre, Kristin (2010). Utveksling gir uttelling Sykepleiere opplever at den erfaringen og kunnskapen de får gjennom studieopphold i utlandet kommer til nytte i arbeislivet. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  98(9), s 46- 48
 • Myhre, Kristin (2008). Nødvendige forutsetninger for å ta imot utenlandske studenter Hvordan sikre god kvalitet i praksisstudier for utvekslingsstudenter som skal veiledes på et annet språk enn ditt eget ?.
 • Myhre, Kristin (2008). Utvekslingsstudenter i norsk sykepleierutdanning Prosjekt internasjonale praksisplasser har gjort det lettere å være utvekslingsstudent ved Høgskolen i Østfold. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  96(5), s 62- 66
 • Myhre, Kristin (2007). Internasjonalisering - ute i verden eller "bare" hjemme : påvirkes utvikling av kulturell kompetanse hos sykepleierstudenter av ulike tiltak for å internasjonalisere utdanningen?. Vis sammendrag
 • Myhre, Kristin (2007). Internasjonalisering av høyere utdanning - utfordringer for praksisstudier i BSV- utdanning Internasjonalisering av læreplan. Alle studenter skal ha en internasjonal og interkulturell dimensjon i sitt studium. Praksisstudier fritar oss i stor grad for den praktiske gjennomføring/ oppfølging. Hvordan integrere en internasjonal, interkulturell og global dimensjon i mål, organisasjon og handling ?.
 • Myhre, Kristin & Hagen, Laila (2007). En uke for mangfoldet Sykepleierutdanningen skal fremme flerkulturell forståelse. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  95(7), s 60- 61
 • Myhre, Kristin (2002). Hvordan få til en vellykket endring av sykepleiepraksis? Innføring av NIDCAP på nyfødtavdelingen.
 • Myhre, Kristin (2002). Sykepleie til barn på sykehus med fokus på innleggelse av barn under ett år : NIDCAP- modellen.
 • Myhre, Kristin (2001). Omsorg på den nyfødtes premisser : hvilke erfaringer har sykepleiere med å legge NIDCAP (Newborn Individualized Care and Assessment Program) til grunn for sin sykepleieutøvelse?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. aug. 2019 13:47 - Sist endret 30. aug. 2019 09:15