Lilliana Andrea Del Busso

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608826
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine forskningsområder er i hovedsak kritisk psykologi og psykososiale studier («Psychosocial studies»), og inkluderer temaer som kroppslighet, rom, følelser og kvalitative forskningsmetoder. Jeg gjør forskning innenfor barnevern, psykologisk medisin og kritisk sosial psykologi.
 

Bakgrunn

Jeg har tidligere jobbet som forsker og foreleser  ved London South Bank University (Department of Psychology), University of Brighton (School of Applied Social Sciences) og King's College London (Department of Psychological Medicine, Institute of Psychiatry).

Publikasjoner

 • Del Busso, Lilliana Andrea & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Qualitative research as reflexive process: a word limitation challenge in qualitative medical research publications?. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  3
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2018). Fenomenologi og narrativer i kvalitativ forskning, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 3.  s 46 - 55
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2018). Å bli en etisk forsker, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 9.  s 118 - 128
 • Del Busso, Lilliana Andrea; McGrath, Laura; Guest, Carly; Reavey, Paula; Kanyeredzi, Ava & Majumdar, Anamika (2018). Facing the void: Recollections of embodying fear in the space of childhood homes. Emotion, Space and Society.  ISSN 1755-4586.  28, s 24- 31 . doi: 10.1016/j.emospa.2018.06.004
 • Walle, Anette & Del Busso, Lilliana Andrea (2018). Downs syndrom: God kommunikasjon fra helsepersonellet minsker foreldres påkjenning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 18 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.70315
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Handovers in primary healthcare in Norway: A qualitative study of general practitioners' collaborative experiences. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  26(1), s e173- e178 . doi: 10.1111/hsc.12497
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). “It’s a whole human being”: A qualitative study of care experiences among patients treated in de-centralised healthcare services. European Journal for Person Centered Healthcare.  ISSN 2052-5648.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid; Barach, Paul Randall & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2016). A qualitative study of patient experiences of decentralized acute healthcare services. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  34(3), s 317- 324 . doi: 10.1080/02813432.2016.1222200 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2016). General practitioners' perspectives on referring patients to decentralized acute health care. Family Practice.  ISSN 0263-2136.  33(6), s 709- 714 . doi: 10.1093/fampra/cmw087 Vis sammendrag
 • Brooks, Samantha; Del Busso, Lilliana Andrea; Chalder, Trudie; Harvey, Samuel B.; Hatch, Stephani L.; Hotopf, Matthew; Madan, Ira & Henderson, Max (2014). 'You feel you've been bad, not ill': Sick doctors' experiences of interactions with the General Medical Council. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  4(7:e005537) . doi: 10.1136/bmjopen-2014-005537 Vis sammendrag
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2014). "Pappa hev tallerkener, så forsvant mamma": psykososialt arbeid med barn som lever med vanskelige livsopplevelser, I: Eva Skærbæk & Morten Nissen (red.),  Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46443-8.  Kapittel 3.  s 45 - 62
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2013). Barnet som person i verden: opplevelse og forståelse i barnevernet, I: Eva Skærbæk & Lillian Lillemoen (red.),  Verdi og verdighet: etikk i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  Kapittel 4.  s 59 - 72
 • Del Busso, Lilliana Andrea & Reavey, Paula (2013). Moving beyond the surface: a poststructuralist phenomenology of young women's embodied experiences in everyday life. Psychology & Sexuality.  ISSN 1941-9899.  4(1), s 46- 61
 • Henderson, Max; Brooks, Samantha; Del Busso, Lilliana Andrea; Chalder, Trudie; Samuel, Harvey; Hotopf, Matthew; Madan, Ira & Hatch, Stephani (2012). Shame! Self-stigmatisation as an obstacle to sick doctors returning to work: a qualitative study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2(5) . doi: 10.1136/bmjopen-2012-001776
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2011). Using photographs to explore the embodiment of pleasure in everyday life, In Paula Reavey (ed.),  Visual methods in psychology - using and interpreting images in qualitative research.  Routledge.  ISBN 978-0-415-48348-3.  Book Chapter.  s 43 - 54
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2007). Embodying Feminist Politics in the Research Interview: Material Bodies and Reflexivity. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  17(3), s 309- 315

Se alle arbeider i Cristin

 • Brottveit, Gudrun & Del Busso, Lilliana Andrea (2018). Å skrive akademiske oppgaver, I: Gudrun Brottveit (red.),  Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-51083-8.  Kapittel 11.  s 156 - 177
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Del Busso, Lilliana Andrea (2018). Ventesorg- utmattende, overveldende, intenst https://www.f-b.no/debatt/kreft/sorg/ventesorg-utmattende-overveldende-intenst/o/5-59-1011299. Fredrikstad Blad.
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2013). Det (u)verdige barnet - opplevelse og forståelse i barnevernet..
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2013). Young women's embodied experiences in everyday life: movement, objects and space.
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2011). Heterosexual women’s embodiment of anger in interaction with sexual partners in everyday life.
 • Del Busso, Lilliana Andrea; Henderson, Max & Brooks, Sam (2011). Obstacles to returning to work for doctors with complex needs: a report for the Royal Medical Benevolent Fund.
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2010). Embodying Feeling: exploring emotion and spatiality through women’s photograph of everyday pleasure..
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2009). Being-in-Motion: femininity, movement and space in young women's narratives of their embodied experiences in everyday life.
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2009). Book review: Inckle 'Writing on the body? Thinking through gendered embodiment and marked flesh'. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  19, s 422- 424
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2009). Book review: Shilling 'Embodying Sociology'; Riley et al 'Critical Bodies'; Saukko 'The Anorexic Self' and Malson et al 'Critical Feminist Approaches to Eating Disorders'. Journal of Community and Applied Social Psychology.  ISSN 1052-9284.  19(5), s 388- 391
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2009). Moving Beyond the Surface: young women’s embodied experiences in everyday life.
 • Adams, Eike; Del Busso, Lilliana Andrea; Foster, Nena; Majumdar, Anamika & Papadima, Maria (2007). Being Young Feminists: Discussions and (Dis)Contents. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  17(3), s 291- 294
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2007). Embodying Emotions in Heterosexual Relationships: a participant-researcher's reflections on doing memory work with a group of feminist women'. Psychology of Women Section Review.  ISSN 1466-3724.  9(2), s 35- 39
 • Del Busso, Lilliana Andrea; Adams, Eike; Majumdar, Anamika & Marzano, Lisa (2007). Remembering Feminist Beginnings: early memories of identifying as a feminist..
 • Del Busso, Lilliana Andrea & Reavey, Paula (2007). “Moving within and Beyond the Surface: Young women’s Embodied Experiences in Everyday Life”.
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2006). Young Women's Everyday Embodied Experiences..
 • Del Busso, Lilliana Andrea; Adams, Eike; Foster, Nena; Majumdar, Anamika; Marzano, Lisa & Papadima, Maria (2006). To reveal or to conceal: 'coming out' as a young feminist..
 • Del Busso, Lilliana Andrea (2004). Sharing Power in the Research Process: interviewing young people in the looked after system. Clinical Psychology.  ISSN 0969-5893.  44, s 7- 9

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 10. okt. 2019 10:07