Lars Rune Halvorsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Studieleder
Kontakt
+4769608888
+4792099490
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-126

Faglige interesser

Profesjonsutøvelse, etikk, forholdet mellom frihet og ivaretakelse, akademisk kunnskap og skriving, fleksibel utdanning, systematisk miljøarbeid og atferdsanalyse.

Bakgrunn

Bachelorgrad i Vernepleie

Mastergrad i Komplekse Systemer med fordypning i Atferdsanalyse

Førstelektor 

Publikasjoner

 • Vee, Tove Sandvoll; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2020). Fagfellevurdert undervisning og kollegarettleiing i høgare utdanning. Frå modell til gjennomføring. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  s 83- 103 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2020-02-02
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Atferdsanalyse: Når eksistens blir sirkulær bør man ta et skritt ut av sirkelen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45, s 61- 69 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne & Granmo, Sjur (2018). Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45(2), s 87- 100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Magnusdottir, Elin; Raluca Diac Karlsen, Amalia & Krosby, Anne-Lise (2018). Presisjonsopplæring og økt lesehastighet hos to barneskoleelever. En replikasjon.. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45, s 21- 34
 • Granmo, Sjur; Andresen, Mai Linda; Begdouri, Linn; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og redusert alarmringing hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(1), s 25- 29 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 87- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Seleksjon er vel og bra—men hva med variasjonen? Et bidrag for varierte undersøkelser av privat atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  43(1), s 31- 42
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Holmberg Tveter, Bente & Rølleid, Sylvia (2015). Tegnøkonomi som klasseintervensjon for å korte ned latenstiden etter friminutt. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  42, s 21- 28
 • Bertelsen, Kari Anne T; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Solvang, Marianne & Løkke, Gunn E. H. (2013). Opplæring i ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser eller FAK-analyser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40, s 147- 156
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Berge, Kristian R; Johnsrud, Lars; Larsen, Kristina & Mæhre, Line J. V (2013). En empirisk studie av forløperidentifisering og responsklasse-hierarkier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40, s 157- 169
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Vintermyr, Kristian; Andreassen, Ellen M.; Gabrielsen, Lena S. & Laugsand, Aslak (2013). Identifisering av Forløpere til Problematferd: En Systematisk Replikasjonsstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(1), s 31- 38
 • Arntzen, Erik; Galøen, Tommy & Halvorsen, Lars Rune (2007). Different retention intervals in delayed matching-to-sample. Effects of responding in accord with equivalence. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA).  ISSN 1502-1149.  8(2), s 177- 191

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Lars Rune (2020). Bør vernepleiere bli flinkere til å la folk gå til grunne?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2020/01/bor-vernepleiere-bli-flinkere-til-a-la-folk-ga-til-grunne/
 • Halvorsen, Lars Rune (2020). En interessant, men besynderlig tekst om problematiske valg av etisk teori. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2020/03/en-interessant-men-besynderlig-tekst-om-problematiske-valg-av-etisk-teori/
 • Halvorsen, Lars Rune (2020). Får vi nye vernepleiere under pandemien, og hva skjer med høsten?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2020/04/far-vi-nye-vernepleiere-under-pandemien-og-hva-skjer-med-hosten/
 • Halvorsen, Lars Rune (2020). Ikke faglig tilrådelig med ett stort avlastningssenter. Fredrikstad Blad. . doi: https://www.f-b.no/debatt/ikke-faglig-tilradelig-med-ett-stort-avlastningssenter/o/5-59-1838447
 • Halvorsen, Lars Rune (2020). Noen refleksjoner rundt digitalisering i pandemitider. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2020/03/noen-refleksjoner-rundt-digitalisering-i-pandemitider/
 • Halvorsen, Lars Rune (2020). Trenger vi egentlig eksamen i profesjonsutdanninger?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2020/02/trenger-vi-egentlig-eksamen-i-profesjonsutdanninger/
 • Halvorsen, Lars Rune & Jarsletta-Halvorsen, Janne (2020). Furutun: Et kasuseksempel på en historieløs og diskriminerende tilnærming. Fredrikstad Blad. . doi: https://www.f-b.no/debatt/furutun-et-kasuseksempel-pa-en-historielos-og-diskriminerende-tilnarming/o/5-59-1847044
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Autonomi krever god tenkning og sjølkontroll; men uvaner utfordrer oss. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/02/autonomi-krever-god-tenkning-og-sjolkontroll-men-uvaner-utfordrer-oss/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Det gode liv: noe å tenke på når vi skal hjelpe andre.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Er institusjonens omdømme viktigere enn offentlig uenighet og kritikk?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/02/er-institusjonens-omdomme-viktigere-enn-offentlig-uenighet-og-kritikk/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Er vernepleierutdanningen i ferd med å bli akterutseilt?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/04/er-vernepleierutdanningen-i-ferd-med-a-bli-akterutseilt/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019, 13. november). Hva trengs for at vi skal få til målrettet miljøarbeid overfor eldre personer med utviklingshemning?. [Internett].  Aldring og helse.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Kunnskapsbasert praksis: et fint ideal, men underkommuniseres utfordringene?.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Målrettet miljøaarbeid.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Noen uformelle betraktninger om «tverr», i tverrfaglighetsbegrepet. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/01/noen-uformelle-betraktninger-om-tverr-i-tverrfaglighetsbegrepet/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Normative vurderinger ved tiltaksarbeid.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Praksisperioder: mangfoldighet i vernepleierens erfaringsbakgrunn. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/09/praksisperioder-mangfoldighet-i-vernepleierens-erfaringsbakgrunn/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Profesjonsutøvere trenger et indikatorfritt rom; et friområde for tenking, utvikling og kritikk. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/03/profesjonsutovere-trenger-et-indikatorfritt-rom-et-friomrade-for-tenking-utvikling-og-kritikk/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). På tide med en integrert mastergrad i vernepleie. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/10/pa-tide-med-en-integrert-mastergrad-i-vernepleie/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019, 31. oktober). Tema: Pårørendesamarbeid. Slik håndterer du profesjonsutøverrollen.. [Fagblad].  Fagtidsskrift for vernepleiere i Delta.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Ubehag ved ledelse; et vedvarende og altomfattende krysspress. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/08/ubehag-ved-ledelse-et-vedvarende-og-altomfattende-krysspress/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Varsko her: er det risikosport å varsle?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/12/varsko-her-er-det-risikosport-a-varsle/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Vernepleiere: Skolesystemet virker ekskluderende..
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Vernepleiere: det å forholde seg til umusikalske normbrudd. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/11/vernepleiere-det-a-forholde-seg-til-umusikalske-normbrudd/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Vernepleierens helsekompetanse: viktig sier «alle», men følges det opp med ressurser?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/05/vernepleierens-helsekompetanse-viktig-sier-alle-men-folges-det-opp-med-ressurser/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Vernepleiernes utfordringer..
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2019). Nye læringsutbytter: Det er tid for U’en i FoU. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/halvorsen-hiof-laeringsutbytte/nye-laeringsutbytter-det-er-tid-for-uen-i-fou/399495
 • Grung, Rolf Magnus; Westergård, Britt-Evy; Halvorsen, Lars Rune; Isaksen, Marit Selfors; Hatlestad, Kjersti & Stokke, Nina (2018). Paneldebatt om vernepleierutdanningen og vernepleierfaglig arbeid.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Det gode liv - profesjonsetikk.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Det gode liv: frihet som gir mening.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Første-, andre- og tredjeordensønsker: et bidrag i arbeidet med å forstå selvbestemmelse og autonomi. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Mindfulness: Noen problematiske sider.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Om hvorfor atferdsanalyse kan være viktig for mange vernepleiere. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Profesjonens fragmenterte kunnskapsbase: Forvirrende, men nødvendig. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Profesjonsutøvernes engasjement for begrepsbruk: Et vanskelig landskap å manøvrere i. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Skriv kortere og bedre. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Utfordringer i forholdet mellom selvbestemmelse og ivaretakelse.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Vernepleierprofesjonen og profesjonsetikk.
 • Halvorsen, Lars Rune & Brunvand Ellingsen, Cato (2018). Permanent leietager i eget liv. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Dårlige tjenester og detronisert profesjon for vernepleiere. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/helse-og-sosialfag-hogskolen-i-ostfold-rethos/darlige-tjenester-og-detronisert-profesjon-for-vernepleiere/242726
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Nytt styringsverktøy for sosial- og helsefagene. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Taushet er et demokratisk problem. Khrono.no.
 • Herikstad, Yngve & Halvorsen, Lars Rune (2018). Et lite valg til besvær? En betraktning om alt fra rus og romantikk til kaloriinntak. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2018/12/et-lite-valg-til-besvaer-en-betraktning-om-alt-fra-rus-og-romantikk-til-kaloriinntak/
 • Jarsletta-Halvorsen, Janne & Halvorsen, Lars Rune (2018). Sensitive barn og vernepleiere. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2018/11/sensitive-barn-og-vernepleiere-i-barnehagen/?fbclid=IwAR1CkvavONOHdQUgCYZOn4efbsnVDAQFoRNo7Z0i5OHQrjjLylG_Zlw3PtQ
 • Jarsletta-Halvorsen, Janne & Halvorsen, Lars Rune (2018). Sensitive barn: Tilsvar på en kommentar som slår hardt, men i løse lufta. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2018/11/sensitive-barn-tilsvar-pa-en-kommentar-som-slar-hardt-men-i-lose-lufta/?fbclid=IwAR0SeHSasWDW_hwxAkjnjMa_u6F9MDW7nmPRa-5D8bu3TObxpli2PLE7Cy4
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). 3. Hvordan skal jeg rekke alt? Tidsplanlegging er løsningen. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). 4. Derfor skal du ta pauser. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). 5. Slik leser du mer effektivt. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). 7. Slik blir det lettere å skrive oppgave – skriveprosessen. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). Podkasten om akademisk skriving. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Blåsternes, Terje (2018). 9. Slik unngår du plagiering. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Husebø, Dag (2018). 1. Hjelp, jeg er blitt student!. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Husebø, Dag (2018). 2. Akademiske ord og begreper for dummies. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Røislien, Jo (2018). 10. Slik får du bedre språk i oppgaven. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Røislien, Jo (2018). 11. Fra kaos til struktur – slik bygger du opp en akademisk oppgave. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Røislien, Jo (2018). 6. Les noe gøy for å lære!. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Røislien, Jo & Nielsen, Ingrid (2018). 8. Er det lov å skrive “jeg”?. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Halvorsen, Lars Rune; Ingunn, Valan; Anne-Lise, Eng; Tor Henning, Valnes Pedersen; Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Choi Natvik, Emilie (2018). Fra frontalundervisning til Podcast - en presentasjon av et Podcastprosjekt i akademisk skriving..
 • Jensen, Ingeborg Marie; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn (2018). Presentasjon av podcaster om akademisk skriving.
 • Lile, Hadi Strømmen & Halvorsen, Lars Rune (2018). Digital society and inclusion for people with learning difficulties: gains and detriments.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Forelesninger til nytte og glede.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Høyere utdanning: Institusjonenes autonomi og standardisering – noen betraktninger fra sidelinjen om arbeidet med RETHOS. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Normative vurderinger i klinisk atferdsanalyse –eksempler på diskusjonsmomenter i egne prosjekter.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Scientific goals of behavior analysis.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Velbegrunnet miljøarbeid.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt.
 • Halvorsen, Lars Rune & Thomassen, Linn Adriana (2017). Når privat atferd kommer i veien for hensiktsmessig fungering i hverdagen/studier.
 • Hansen, Gjertrud; Heidenberg, Tone; Sannerød, Frank Øyvind; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Vold, Jørn Arve (2017). Funksjonelle analyser og tidsbasert presentasjon av forsterkere i demensomsorgen.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Sånn bør du debattere. KHRONOS.  ISSN 0259-0190.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Eng, Anne-Lise & Korseberg, Karl-Arne Næss (2017). Akademisk dannelse og førsteårsstudenten https://khrono.no/debatt/akademisk-dannelse-og-forstearsstudenten-i-hoyere-utdanning?nav=forside. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/debatt/akademisk-dannelse-og-forstearsstudenten-i-hoyere-utdanning?nav=forside
 • Løkkevik, Ina Madelen; Møller Nilsen, Anette; Thomassen, Linn Adriana; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Auditorisk-visuell matching-to-sample hos kvinne med forsinket utvikling og autisme.
 • Myrvin, Steffen; Ruud, Regina; Straith, Sven Terje; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Opplæring i bildekommunikasjon hos en voksen mann med autismespekterforstyrrelse og komorbide lidelser.
 • Rønneberg Hansen, Sebastian; Johannessen, Siri; Lorentzen, Karoline R.; Pedersen, Emilie; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Selvendring: Vektreduksjon og utviklingshemming.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
 • Fredriksen, Marius; Bredholt, Espen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen & Fredriksen, Marius (2016). Reading comprehension with common naming training.
 • Gustavsen, Christer; Thorsen, Amund Kennedy; Wisur, Per; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Many to One og stimulusekvivalenstest.
 • Halvorsen, Lars Rune (2016). 10 forklaringer på ulik sensur. Khrono.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2016). Problematiske valg av etisk teori. Khrono.no.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt.
 • Haukåssveen, Thomas; Lindebakk, Camilla; Aaberg, Trine; Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon; Granmo, Sjur & Halvorsen, Lars Rune (2016). Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem.
 • Jarsletta, Janne & Halvorsen, Lars Rune (2016). Forargelsens glede. Khrono.no. . doi: http://www.khrono.no/debatt/forargelsens-glede
 • Kimmel, Alexandra; Lindhjem, Beate; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?.
 • Løkke, Jon; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Student-active lab group in Østfold University College.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Eng, Anne-Lise & Halvorsen, Lars Rune (2016). Akademisk skriving som en gave http://khrono.no/debatt/akademisk-skriving-som-en-gave. Khrono.no.
 • Pfister, Linn; Eriksen, Madelen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole.
 • Ro, Malin; Bjølseth, Kamilla; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?.
 • Amundsveen, Gry-Marit; Sagsveen, Jenny; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2015). Risiko for tap av arbeidsevne grunnet overvekt.
 • Brandt, Tor Anders; Lundstad Høier, Birthe; De Oliveira, Victoria; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Øking av akademiske ferdigheter ved bruk av atferdsavtaler med endring av kriterier.
 • Halvorsen, Lars Rune (2015). Symposium: Fleksibel lesing og skriving.
 • Karlsen, Amalia Raluca D; Krosby, Anne-Lise; Magnusdottir, Elin; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Presisjonsopplæring og lesing i barneskolen.
 • Kirchner, Line Marie; Eltvik Mjørud, Ramona Helen; Saastad, Natalie; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2015). Kartlegging av prefererte aktivitetsstimuli hos eldre personer med demens ved hjelp av parvis preferansekartlegging og observasjon.
 • Kirkbak, Thomas; Vrangen, Malin; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Renslighetstrening med bruk av fysisk prompt og sosial positiv forsterkning for å få en barneskoleelev uhellsfri.
 • Ghavidel, Shahrzad; Sveen, Frida Margrethe; Tu, Thien; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Vold, Jørn Arve (2014). Preferansekartlegging for personer med ulik grad av demens.
 • Glomsrød, Thomas; Aas, Leik Simon; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Autisme, forløpere, samvariasjon, funksjonelle analyser og utfordrende atferd.
 • Halvorsen, Lars Rune (2014). Deskriptive funksjonelle analyser: Dimensjoner ved FAK-analyser.
 • Halvorsen, Lars Rune (2014). «Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse»Mer trening – mindre snusing.
 • Halvorsen, Lars Rune (2014). Skoleintervensjoner.
 • Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Undrum, Christine (2014). Student active lab with undergraduates and clinical professionals.
 • Hansen, Elin; Undrum, Christine; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Indirekte og deskriptive analyser av problematferd hos elever i ungdomsskole og videregående skole; En pilotstudie.
 • Henanger, Charlotte; Paulsen, Eline; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Identifisering av forløpere til utfordrende atferd hos en gutt med autisme og ADHD.
 • Lind, Thor Henrik; Friis Orre, Mie; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2014). Kartlegging av motivasjonelle operasjoner ved selektiv mutisme.
 • Rølleid, Sylvia; Holmberg Tveter, Bente; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Bruk av tegnøkonomi som klasseintervensjon for kortere latenstid inn etter friminutt.
 • Skjelin Haugland, Rose-Mari; Hansen, Henning Andre; Lebesby, Andreas; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Vold, Jørn Arve (2014). Scatter Plot og kartlegging av problematferd; et litteratursøk.
 • Berge, Kristian R; Johnsrud, Lars; Larsen, Kristina; Mæhre, Line V & Halvorsen, Lars Rune (2013). Identifisering av forløpere og samvariasjonssjekk hos deltakere med utagerende atferd.
 • Halvorsen, Lars Rune (2013). Forløperanalyse: En konseptuell analyse av begrepet, og en gjennomgang av fremgangsmåter for gjennomføring av analysene.
 • Halvorsen, Lars Rune (2013). Prosedyre for identifisering av forløpere til utfordrende atferd.
 • Arntzen, Erik; Eilifsen, Christoffer; Halvorsen, Lars Rune & Nygård, Andreas (2012). Overtraining in Formation of Equivalence classes.
 • Arntzen, Erik & Halvorsen, Lars Rune (2011). The role of overtraining in formation of equivalence classes.
 • Arntzen, Erik; Lian, Torunn; Eilifsen, Christoffer & Halvorsen, Lars Rune (2010). Studier av kompleks menneskelig atferd.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2010). Enighet og presisjon i registrering av data fra eksperimentelle funksjonelle analyser.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2010). Functional Assessment Interview (FAI): En bedømming av intervjuets styrker og svakheter.
 • Halvorsen, Lars Rune & Arntzen, Erik (2009). Number of training trials and the effect on emergent relations indicative of equivalence classes.
 • Halvorsen, Lars Rune & Arntzen, Erik (2009). Number of training trials and the effect on emergent relations indicative of equivalence classes.
 • Arntzen, Erik; Galåen, Tommy & Halvorsen, Lars Rune (2007). Matching to sample performances: Some effects of extended retention intervals.
 • Arntzen, Erik; Galøen, Tommy & Halvorsen, Lars Rune (2007). Delayed matching-to-sample and responding in accord with equivalence : effects of different delays.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 3. aug. 2019 23:26