Lars Rune Halvorsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608888
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-312C

Faglige interesser

Profesjonsutøvelse, etikk, forholdet mellom frihet og ivaretakelse, akademisk kunnskap og skriving, fleksibel utdanning, systematisk miljøarbeid og atferdsanalyse.

Undervisning og administrasjon

Programansvarlig for vernepleierutdanningen

Emneansvarlig for "Vernepleieprofesjon og kunnskap (20 studiepoeng)": 

https://www.hiof.no/studier/emner/hv/2018/host/hsvpl10117.html

Bakgrunn

Bachelorgrad i Vernepleie

Mastergrad i Komplekse Systemer med fordypning i Atferdsanalyse

Publikasjoner

 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Atferdsanalyse: Når eksistens blir sirkulær bør man ta et skritt ut av sirkelen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45, s 61- 69 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne & Granmo, Sjur (2018). Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45(2), s 87- 100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Magnusdottir, Elin; Raluca Diac Karlsen, Amalia & Krosby, Anne-Lise (2018). Presisjonsopplæring og økt lesehastighet hos to barneskoleelever. En replikasjon.. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  45, s 21- 34
 • Granmo, Sjur; Andresen, Mai Linda; Begdouri, Linn; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og redusert alarmringing hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(1), s 25- 29 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 87- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Seleksjon er vel og bra—men hva med variasjonen? Et bidrag for varierte undersøkelser av privat atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  43(1), s 31- 42
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Holmberg Tveter, Bente & Rølleid, Sylvia (2015). Tegnøkonomi som klasseintervensjon for å korte ned latenstiden etter friminutt. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  42, s 21- 28
 • Bertelsen, Kari Anne T; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Solvang, Marianne & Løkke, Gunn E. H. (2013). Opplæring i ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser eller FAK-analyser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40, s 147- 156
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Berge, Kristian R; Johnsrud, Lars; Larsen, Kristina & Mæhre, Line J. V (2013). En empirisk studie av forløperidentifisering og responsklasse-hierarkier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40, s 157- 169
 • Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Vintermyr, Kristian; Andreassen, Ellen M.; Gabrielsen, Lena S. & Laugsand, Aslak (2013). Identifisering av Forløpere til Problematferd: En Systematisk Replikasjonsstudie. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.  ISSN 0809-781X.  40(1), s 31- 38
 • Arntzen, Erik; Galøen, Tommy & Halvorsen, Lars Rune (2007). Different retention intervals in delayed matching-to-sample. Effects of responding in accord with equivalence. European Journal of Behavior Analysis.  ISSN 1502-1149.  8(2), s 177- 191

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Autonomi krever god tenkning og sjølkontroll; men uvaner utfordrer oss. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/02/autonomi-krever-god-tenkning-og-sjolkontroll-men-uvaner-utfordrer-oss/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Det gode liv: noe å tenke på når vi skal hjelpe andre.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Er institusjonens omdømme viktigere enn offentlig uenighet og kritikk?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/02/er-institusjonens-omdomme-viktigere-enn-offentlig-uenighet-og-kritikk/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Er vernepleierutdanningen i ferd med å bli akterutseilt?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/04/er-vernepleierutdanningen-i-ferd-med-a-bli-akterutseilt/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Kunnskapsbasert praksis: et fint ideal, men underkommuniseres utfordringene?.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Noen uformelle betraktninger om «tverr», i tverrfaglighetsbegrepet. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/01/noen-uformelle-betraktninger-om-tverr-i-tverrfaglighetsbegrepet/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Normative vurderinger ved tiltaksarbeid.
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Profesjonsutøvere trenger et indikatorfritt rom; et friområde for tenking, utvikling og kritikk. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/03/profesjonsutovere-trenger-et-indikatorfritt-rom-et-friomrade-for-tenking-utvikling-og-kritikk/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Vernepleiere: Skolesystemet virker ekskluderende..
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Vernepleierens helsekompetanse: viktig sier «alle», men følges det opp med ressurser?. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2019/05/vernepleierens-helsekompetanse-viktig-sier-alle-men-folges-det-opp-med-ressurser/
 • Halvorsen, Lars Rune (2019). Vernepleiernes utfordringer..
 • Grung, Rolf Magnus; Westergård, Britt-Evy; Halvorsen, Lars Rune; Isaksen, Marit Selfors; Hatlestad, Kjersti & Stokke, Nina (2018). Paneldebatt om vernepleierutdanningen og vernepleierfaglig arbeid.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Det gode liv - profesjonsetikk.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Det gode liv: frihet som gir mening.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Første-, andre- og tredjeordensønsker: et bidrag i arbeidet med å forstå selvbestemmelse og autonomi. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Mindfulness: Noen problematiske sider.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Om hvorfor atferdsanalyse kan være viktig for mange vernepleiere. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Profesjonens fragmenterte kunnskapsbase: Forvirrende, men nødvendig. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Profesjonsutøvernes engasjement for begrepsbruk: Et vanskelig landskap å manøvrere i. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Skriv kortere og bedre. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Utfordringer i forholdet mellom selvbestemmelse og ivaretakelse.
 • Halvorsen, Lars Rune (2018). Vernepleierprofesjonen og profesjonsetikk.
 • Halvorsen, Lars Rune & Brunvand Ellingsen, Cato (2018). Permanent leietager i eget liv. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Dårlige tjenester og detronisert profesjon for vernepleiere. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/helse-og-sosialfag-hogskolen-i-ostfold-rethos/darlige-tjenester-og-detronisert-profesjon-for-vernepleiere/242726
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Nytt styringsverktøy for sosial- og helsefagene. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2018). Taushet er et demokratisk problem. Khrono.no.
 • Herikstad, Yngve & Halvorsen, Lars Rune (2018). Et lite valg til besvær? En betraktning om alt fra rus og romantikk til kaloriinntak. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2018/12/et-lite-valg-til-besvaer-en-betraktning-om-alt-fra-rus-og-romantikk-til-kaloriinntak/
 • Jarsletta-Halvorsen, Janne & Halvorsen, Lars Rune (2018). Sensitive barn og vernepleiere. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2018/11/sensitive-barn-og-vernepleiere-i-barnehagen/?fbclid=IwAR1CkvavONOHdQUgCYZOn4efbsnVDAQFoRNo7Z0i5OHQrjjLylG_Zlw3PtQ
 • Jarsletta-Halvorsen, Janne & Halvorsen, Lars Rune (2018). Sensitive barn: Tilsvar på en kommentar som slår hardt, men i løse lufta. Vernepleier.no. . doi: https://vernepleier.no/2018/11/sensitive-barn-tilsvar-pa-en-kommentar-som-slar-hardt-men-i-lose-lufta/?fbclid=IwAR0SeHSasWDW_hwxAkjnjMa_u6F9MDW7nmPRa-5D8bu3TObxpli2PLE7Cy4
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). 3. Hvordan skal jeg rekke alt? Tidsplanlegging er løsningen. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). 4. Derfor skal du ta pauser. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). 5. Slik leser du mer effektivt. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). 7. Slik blir det lettere å skrive oppgave – skriveprosessen. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn & Pedersen, Tor Henning Valnes (2018). Podkasten om akademisk skriving. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Blåsternes, Terje (2018). 9. Slik unngår du plagiering. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Husebø, Dag (2018). 1. Hjelp, jeg er blitt student!. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Husebø, Dag (2018). 2. Akademiske ord og begreper for dummies. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Røislien, Jo (2018). 10. Slik får du bedre språk i oppgaven. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Røislien, Jo (2018). 11. Fra kaos til struktur – slik bygger du opp en akademisk oppgave. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes & Røislien, Jo (2018). 6. Les noe gøy for å lære!. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Choi-Natvik, Miriam Emilie; Eng, Anne-Lise; Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Valan, Ingunn; Pedersen, Tor Henning Valnes; Røislien, Jo & Nielsen, Ingrid (2018). 8. Er det lov å skrive “jeg”?. [www ]. Vis sammendrag
 • Jensen, Ingeborg Marie; Halvorsen, Lars Rune; Ingunn, Valan; Anne-Lise, Eng; Tor Henning, Valnes Pedersen; Løkkeberg, Stine Eileen Torp & Choi Natvik, Emilie (2018). Fra frontalundervisning til Podcast - en presentasjon av et Podcastprosjekt i akademisk skriving..
 • Jensen, Ingeborg Marie; Halvorsen, Lars Rune & Valan, Ingunn (2018). Presentasjon av podcaster om akademisk skriving.
 • Lile, Hadi Strømmen & Halvorsen, Lars Rune (2018). Digital society and inclusion for people with learning difficulties: gains and detriments.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Forelesninger til nytte og glede.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Høyere utdanning: Institusjonenes autonomi og standardisering – noen betraktninger fra sidelinjen om arbeidet med RETHOS. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Normative vurderinger i klinisk atferdsanalyse –eksempler på diskusjonsmomenter i egne prosjekter.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk. Vernepleier.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Scientific goals of behavior analysis.
 • Halvorsen, Lars Rune (2017). Velbegrunnet miljøarbeid.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt.
 • Halvorsen, Lars Rune & Thomassen, Linn Adriana (2017). Når privat atferd kommer i veien for hensiktsmessig fungering i hverdagen/studier.
 • Hansen, Gjertrud; Heidenberg, Tone; Sannerød, Frank Øyvind; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Vold, Jørn Arve (2017). Funksjonelle analyser og tidsbasert presentasjon av forsterkere i demensomsorgen.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2017). Sånn bør du debattere. KHRONOS.  ISSN 0259-0190.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Halvorsen, Lars Rune; Eng, Anne-Lise & Korseberg, Karl-Arne Næss (2017). Akademisk dannelse og førsteårsstudenten https://khrono.no/debatt/akademisk-dannelse-og-forstearsstudenten-i-hoyere-utdanning?nav=forside. Khrono.no.  ISSN 1894-8995. . doi: https://khrono.no/debatt/akademisk-dannelse-og-forstearsstudenten-i-hoyere-utdanning?nav=forside
 • Løkkevik, Ina Madelen; Møller Nilsen, Anette; Thomassen, Linn Adriana; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2017). Auditorisk-visuell matching-to-sample hos kvinne med forsinket utvikling og autisme.
 • Myrvin, Steffen; Ruud, Regina; Straith, Sven Terje; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Opplæring i bildekommunikasjon hos en voksen mann med autismespekterforstyrrelse og komorbide lidelser.
 • Rønneberg Hansen, Sebastian; Johannessen, Siri; Lorentzen, Karoline R.; Pedersen, Emilie; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2017). Selvendring: Vektreduksjon og utviklingshemming.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
 • Fredriksen, Marius; Bredholt, Espen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest.
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen & Fredriksen, Marius (2016). Reading comprehension with common naming training.
 • Gustavsen, Christer; Thorsen, Amund Kennedy; Wisur, Per; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Many to One og stimulusekvivalenstest.
 • Halvorsen, Lars Rune (2016). 10 forklaringer på ulik sensur. Khrono.no.
 • Halvorsen, Lars Rune (2016). Problematiske valg av etisk teori. Khrono.no.
 • Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt.
 • Haukåssveen, Thomas; Lindebakk, Camilla; Aaberg, Trine; Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon; Granmo, Sjur & Halvorsen, Lars Rune (2016). Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem.
 • Jarsletta, Janne & Halvorsen, Lars Rune (2016). Forargelsens glede. Khrono.no. . doi: http://www.khrono.no/debatt/forargelsens-glede
 • Kimmel, Alexandra; Lindhjem, Beate; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?.
 • Løkke, Jon; Halvorsen, Lars Rune & Granmo, Sjur (2016). Student-active lab group in Østfold University College.
 • Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Eng, Anne-Lise & Halvorsen, Lars Rune (2016). Akademisk skriving som en gave http://khrono.no/debatt/akademisk-skriving-som-en-gave. Khrono.no.
 • Pfister, Linn; Eriksen, Madelen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Løkke, Jon (2016). Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole.
 • Ro, Malin; Bjølseth, Kamilla; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?.
 • Amundsveen, Gry-Marit; Sagsveen, Jenny; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2015). Risiko for tap av arbeidsevne grunnet overvekt.
 • Brandt, Tor Anders; Lundstad Høier, Birthe; De Oliveira, Victoria; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Øking av akademiske ferdigheter ved bruk av atferdsavtaler med endring av kriterier.
 • Halvorsen, Lars Rune (2015). Symposium: Fleksibel lesing og skriving.
 • Karlsen, Amalia Raluca D; Krosby, Anne-Lise; Magnusdottir, Elin; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Presisjonsopplæring og lesing i barneskolen.
 • Kirchner, Line Marie; Eltvik Mjørud, Ramona Helen; Saastad, Natalie; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2015). Kartlegging av prefererte aktivitetsstimuli hos eldre personer med demens ved hjelp av parvis preferansekartlegging og observasjon.
 • Kirkbak, Thomas; Vrangen, Malin; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2015). Renslighetstrening med bruk av fysisk prompt og sosial positiv forsterkning for å få en barneskoleelev uhellsfri.
 • Ghavidel, Shahrzad; Sveen, Frida Margrethe; Tu, Thien; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Vold, Jørn Arve (2014). Preferansekartlegging for personer med ulik grad av demens.
 • Glomsrød, Thomas; Aas, Leik Simon; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Autisme, forløpere, samvariasjon, funksjonelle analyser og utfordrende atferd.
 • Halvorsen, Lars Rune (2014). Deskriptive funksjonelle analyser: Dimensjoner ved FAK-analyser.
 • Halvorsen, Lars Rune (2014). «Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse»Mer trening – mindre snusing.
 • Halvorsen, Lars Rune (2014). Skoleintervensjoner.
 • Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur & Undrum, Christine (2014). Student active lab with undergraduates and clinical professionals.
 • Hansen, Elin; Undrum, Christine; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Indirekte og deskriptive analyser av problematferd hos elever i ungdomsskole og videregående skole; En pilotstudie.
 • Henanger, Charlotte; Paulsen, Eline; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Identifisering av forløpere til utfordrende atferd hos en gutt med autisme og ADHD.
 • Lind, Thor Henrik; Friis Orre, Mie; Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2014). Kartlegging av motivasjonelle operasjoner ved selektiv mutisme.
 • Rølleid, Sylvia; Holmberg Tveter, Bente; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon Arne (2014). Bruk av tegnøkonomi som klasseintervensjon for kortere latenstid inn etter friminutt.
 • Skjelin Haugland, Rose-Mari; Hansen, Henning Andre; Lebesby, Andreas; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune & Vold, Jørn Arve (2014). Scatter Plot og kartlegging av problematferd; et litteratursøk.
 • Berge, Kristian R; Johnsrud, Lars; Larsen, Kristina; Mæhre, Line V & Halvorsen, Lars Rune (2013). Identifisering av forløpere og samvariasjonssjekk hos deltakere med utagerende atferd.
 • Halvorsen, Lars Rune (2013). Forløperanalyse: En konseptuell analyse av begrepet, og en gjennomgang av fremgangsmåter for gjennomføring av analysene.
 • Halvorsen, Lars Rune (2013). Prosedyre for identifisering av forløpere til utfordrende atferd.
 • Arntzen, Erik; Eilifsen, Christoffer; Halvorsen, Lars Rune & Nygård, Andreas (2012). Overtraining in Formation of Equivalence classes.
 • Arntzen, Erik & Halvorsen, Lars Rune (2011). The role of overtraining in formation of equivalence classes.
 • Arntzen, Erik; Lian, Torunn; Eilifsen, Christoffer & Halvorsen, Lars Rune (2010). Studier av kompleks menneskelig atferd.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2010). Enighet og presisjon i registrering av data fra eksperimentelle funksjonelle analyser.
 • Løkke, Jon Arne & Halvorsen, Lars Rune (2010). Functional Assessment Interview (FAI): En bedømming av intervjuets styrker og svakheter.
 • Halvorsen, Lars Rune & Arntzen, Erik (2009). Number of training trials and the effect on emergent relations indicative of equivalence classes.
 • Halvorsen, Lars Rune & Arntzen, Erik (2009). Number of training trials and the effect on emergent relations indicative of equivalence classes.
 • Arntzen, Erik; Galåen, Tommy & Halvorsen, Lars Rune (2007). Matching to sample performances: Some effects of extended retention intervals.
 • Arntzen, Erik; Galøen, Tommy & Halvorsen, Lars Rune (2007). Delayed matching-to-sample and responding in accord with equivalence : effects of different delays.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 13. des. 2018 17:01