Liv Berit Fagerli

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608696
+4790993058
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
N-322

Faglige interesser

Temaer knyttet til kommunehelsetjenesten.

Forskning relatert til personsentrert omsorg.

Utvikling av pedagogiske metoder, med spesielt fokus på simulering i læring av praktiske ferdigheter.

Undervisning

Bachelorstudium i sykepleie https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleie-heltid/index.html

 

Bakgrunn

Utdannet ved Østfold sykepleierhøgskole i 1987 og arbeidet så som sykepleier i kommunhelsetjenesten. Embedseksamen i sykepleievitenskap (hovedfag) i 1997. Etterutdanning i Rehabilitering og individuell planlegging i 2004. Opprykk til førstelektor i 2007.

Priser

Utdanningskvalitetspris 2013
...

Verv

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger t.o.m. 31.12.2018 (20%stilling)
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  s 1- 9 . doi: 10.1177/0969733019857775
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2019). Sykepleieres erfaringer med å informere beboere i sykehjem om deres juridiske rettigheter og endringer i deres medisinering.. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (02) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2017). Nursing home care quality: a cluster analysis. International Journal of Health Care Quality Assurance.  ISSN 0952-6862.  30(1), s 25- 36 . doi: 10.1108/IJHCQA-12-2015-0145 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Karlsen, Heidi Marie; Rosseland Hansen, Ellen; Johansson, Helena; Mathisen, Anne Gerd & Helgesen, Ann Karin (2017). Impact of Person-Centered Care on Residents' Perceptions of Care Quality in Nursing Homes: An Intervention Study. The International Journal of Person Centered Medicine.  ISSN 2043-7730.  7(2), s 118- 124
 • Karabatic, Anna & Fagerli, Liv Berit (2008). Tiltaksplaner i Gerica, I:  Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 11 - 31 Vis sammendrag
 • Fagerli, Liv Berit (2007). Innsyn i sykepleiedokumentasjon : uavklart praksis?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 84- 92 Vis sammendrag
 • Fagerli, Liv Berit; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg & Terjesen, Solbjørg (2007). Dokumentasjon av sykepleie i den elektroniske pasientjournalen, I:  Medvirkning, samhandling, sikkerhet : IKT i helsetjenesten.  Conflux.  faglig_bok_forlag.  s 174 - 199
 • Fagerli, Liv Berit & Fyhn, Per-Gunnar (2005). Behov for IT-kunnskap, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 171 - 178 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Nilsen, Anniken (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside.
 • Fagerli, Liv Berit & Femdal, Ingrid (2019). Dilemmaer for praksisveiledere ved varsel om fare for ikke bestått praksis.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Johansen, Håkon & Bååth, Carina Barbro (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Johansen, Håkon (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Luthen, Geir Sverre; Femdal, Ingrid & Fagerli, Liv Berit (2019). Dilemmaer for praksislærere ved varsel om fare for ikke bestått praksis.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2019). Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2017). 'It is the patients' legal right, but it's seldom done'. Nurses experiences of giving information about the patients' legal rights and changes in medication..
 • Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). The impact of person-centered care on older people's perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Ghebrehiwet, Tesfa; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). Establishing an ICPCM nursing network on person- centred care.
 • Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2017). Personsentrert omsorg i sykehjem.
 • Hjelmeland, Inger & Fagerli, Liv Berit (2017). Modeller for simulering som pedagogisk metode ved Høgskolen i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2017). Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit & Helgesen, Ann Karin (2016). Omsorgsprosjekt har gitt mer fornøyde sykehjemsbeboere. Fredriksstad Blad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit & Helgesen, Ann Karin (2016). The impact of person-centered care on residents' perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Mathisen, Anne Gerd & Johansson, Helena (2016). Jo mere vi er sammen, jo gladere vi blir?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). DET NYTTER! En til en kontakt mellom pleier og beboer – personsentrert omsorg i praksis.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016, 10. mars). De får nesten maksimal score av pasientene..  Halden Arbeiderblad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2016). Personsentrert omsorg - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). Betydelsen av personcentrerad vård på vårdboenden för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten – en interventionsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). 'En til en kontakt' er viktig for meg. Presentasjon av en intervensjonsstudie med personsentrert omsorg i fokus..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Johansson, Helena & Mathisen, Anne Gerd (2016). Person-sentrert omsorg i sykehjem har betydning for pasientenes opplevelse av helsetjenestekvalitet - en intervensjonsstudie.
 • Fagerli, Liv Berit; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum & Hagen, Laila Garberg (2015). Simulering: Å lære bort via pasientdukker. Fontene.  ISSN 0805-5432.  (4), s 50- 55
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2015). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv ved Enhet sykehjem Halden kommune..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2015). Helsetjenestekvalitet i sykehjem. Hva er viktig for pasientene?Presentasjon av funn ved NSF Østfolds fylkesmøte 26. mars 2015.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2015). The voice of older people residing in nursing homes: 'This is what's important to me!'.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2015). Jobbtilfredshet i sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin & Fagerli, Liv Berit (2015). Personsentrert omsorg i sykehjem - en intervensjonsstudie.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet i sykehjem. Hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv Avdeling 4 Halden sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv Avdeling 5 Halden sykehjem.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv Halden sykehjem avd. 3 – Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv Iddebo sykehjem korttid..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv Iddebo sykehjem langtid..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv Karrestad eldresenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv Karrestad sykehjem..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv Solheim senter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Helsetjenestekvalitet ut fra pasientens perspektiv ved fem organisatoriske enheter ved Enhet sykehjem – Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Hva er viktig for pasienter i sykehjem?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Jeg vil gjerne at de ansatte hilser på meg når de kommer på jobb. Hva er viktig for pasienter i sykehjem?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Jeg vil vite hva tablettene mine inneholder. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Fagerli, Liv Berit (2014). Ukjente tabletter skaper angst og uro. Fredrikstad Blad.
 • Fagerli, Liv Berit & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2013). Å komme ut i lufta.
 • Hagen, Laila Garberg & Fagerli, Liv Berit (2013). Hva tenker lærerne? – om å ta i bruk simulering i undervisning.
 • Hagen, Laila & Fagerli, Liv Berit (2009). Implementation of student active teaching and learning methods in the nursing education.
 • Hagen, Laila & Fagerli, Liv Berit (2009). Introduction to Problem Based Learning : problem scenarios and group reflection.
 • Fagerli, Liv Berit (2007). "Å få det svart på hvitt" : om innsyn i pasientjournalen. Vis sammendrag
 • Fagerli, Liv Berit (2005). Pasientjournalen.
 • Fagerli, Liv Berit (2005). Pasientjournalen i et faglig, etisk og juridisk perspektiv.
 • Fagerli, Liv Berit (2005). Sykepleiedokumentasjon.
 • Fagerli, Liv Berit & Fyhn, Per-Gunnar (2005). Sykepleieres IT-kunnskap: en intervjuundersøkelse av sykepleiere i hjemmesykepleien. Vis sammendrag
 • Fagerli, Liv Berit & Fyhn, Per-Gunnar (2004). Sykepleieres IT-kunnskap. Vis sammendrag
 • Fagerli, Liv Berit (2001). Elektronikk er ikke nok. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  89(9), s 60- 62
 • Fagerli, Liv Berit & Gustavsen, Vigdis (1998). Databasert sykepleiedokumentasjon og klassifikasjonssystemer. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  86(17), s 8
 • Gustavsen, Vigdis & Fagerli, Liv Berit (1998). Databasert sykepleiedokumentasjon og klassifikasjonssystemer. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  86(17), s 8

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 12. sep. 2018 15:28