Liv Torill Halvorsrud

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608758
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Sykepleie til kronisk syke voksne/eldre, Livskvalitet, Velferdsteknologi, Brukermedvirkning, Innovasjon, Kommunehelsetjenste.

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/mavspl-masterstudium-i-avansert-sykepleie-ved-kronisk-sykdom/index.html

https://www.hiof.no/studier/programmer/spl-bachelorstudium-i-sykepleie-heltid/index.html

https://www.hiof.no/studier/programmer/s421o-brukermedvirkning-innovasjon-og-velferdsteknologi/index.html

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

 

Samarbeid

 

Emneord: Livskvalitet, kronisk syke, sykepleie, velferdsteknologi

Publikasjoner

 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill & Lund, Anne (2020). A critical occupational perspective on user engagement of older adults in an assisted living facility in technology research over three years. Journal of Occupational Science (JOS).  ISSN 1442-7591. . doi: 10.1080/14427591.2020.1758200
 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Thorstensen, Erik; Karterud, Dag; Laliberte Rudman, Debbie & Lund, Anne (2020). Community Health Care Workers’ Experiences on Enacting Policy on Technology with Citizens with Mild Cognitive Impairment and Dementia. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  13, s 447- 458 . doi: 10.2147/JMDH.S246180
 • Sletner, Anita & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Opplæring i systematisk observasjon (ALERT) i kommunehelse­tjenesten og betydningen for jobbtilfredshet. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.80410
 • Thorstensen, Erik; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2020). Technological Care. Health Professionals’ Discourses on Technology in Home-Based Services Seen Through a Capability Approach. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  (12208), s 177- 195 . doi: 10.1007/978-3-030-50249-2_14
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug & Helseth, Sølvi (2019). A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  28(10), s 2641- 2650 . doi: 10.1007/s11136-019-02214-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nygaard, Agnete; Halvorsrud, Liv Torill; Linnerud, Siv; Grov, Ellen Karine & Bergland, Astrid (2019). The James Lind Alliance process approach: Scoping review. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9(8) . doi: 10.1136/bmjopen-2018-027473
 • Rostad, Hanne Marie; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Kjennetegn ved sykehjemsbeboere med langtkommen demens og smerter. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. . doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.79184 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsrud, Liv; Ollivier, Marianne & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2018). Fontenehusets betydning for unge medlemmer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  15(4), s 285- 295 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-04-03
 • Holthe, Torhild; Casagrande, Flavia Dias; Halvorsrud, Liv & Lund, Anne (2018). The assisted living project: a process evaluation of implementation of sensor technology in community assisted living. A feasibility study. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology.  ISSN 1748-3107. . doi: 10.1080/17483107.2018.1513572
 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Hoel, Kari Anne & Lund, Anne (2018). Usability and acceptability of technology for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia: A systematic literature review. Clinical Interventions in Aging.  ISSN 1176-9092.  13, s 863- 886 . doi: 10.2147/CIA.S154717
 • Kalfoss, Mary; Low, Gail & Halvorsrud, Liv (2018). Identity Processes Among Older Norwegians Living in Urban and Rural Areas. Western Journal of Nursing Research.  ISSN 0193-9459.  40(5), s 701- 724 . doi: 10.1177/0193945916687514
 • Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Småstuen, Milada C; Puts, Martine & Halvorsrud, Liv (2018). The impact of a pain assessment intervention on pain score and analgesic use in older nursing home residents with severe dementia: A cluster randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies.  ISSN 0020-7489.  84, s 52- 60 . doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.04.017
 • Grasbekk, Karina; Halvorsrud, Liv & Debesay, Jonas (2017). Mer kompetanse og bedre rutiner. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  1, s 18- 25
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2017). Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring?. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  2, s 8- 15
 • Halvorsrud, Liv; Kuburovic, Jelena & Andenæs, Randi (2017). Jobbtilfredshet og livskvalitet blant norske hjemmesykepleiere :. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  13(1), s 15 . doi: 10.7557/14.4119
 • Leegaard, Marit; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Torbjørnsen, Astrid Cathrine Vik; Bjørnnes, Ann Kristin; Bjørge, Heidi; Grov, Ellen Karine & Løyland, Borghild (2017). A review of self-rated generic quality of life instruments used among older patients receiving home care nursing. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  26(3), s e321- e328 . doi: 10.1111/hsc.12447
 • Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Grov, Ellen Karine; Utne, Inger & Halvorsrud, Liv (2017). Associations between Pain and Quality of Life in Severe Dementia: A Norwegian Cross-Sectional Study. Dementia and geriatric cognitive disorders extra.  ISSN 1664-5464.  7(1), s 109- 121 . doi: 10.1159/000468923
 • Rostad, Hanne Marie; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Puts, Martine & Halvorsrud, Liv (2017). Measurement properties, feasibility and clinical utility of the Doloplus-2 pain scale in older adults with cognitive impairment: a systematic review. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  17(1) . doi: 10.1186/s12877-017-0643-9
 • Halvorsrud, Liv & Andenæs, Randi (2016). Ensomhet og livskvalitet hos eldre, I: Sølvi Helseth; Marit Leegaard & Finn Nortvedt (red.),  Livskvalitet og smerte - et mangfoldig forskningsfelt.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205481626.  Kapittel 8.  s 109 - 122
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2016). Exploring the quality of life of depressed and nondepressed, home-dwelling, Norwegian adults. British Journal of Community Nursing.  ISSN 1462-4753.  21(4), s 170- 177 . doi: 10.12968/bjcn.2016.21.4.170
 • Klette, Trine; Kleiven, Tormod; Kalfoss, Mary; Halvorsrud, Liv & Owe, Jenny (2016). Omsorgens innhold og mangfold. Fenomenet omsorg sett fra et flerfaglig perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(1), s 12- 23 Vis sammendrag
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  25(3-4), s 362- 371 . doi: 10.1111/jocn.13056 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Low, Gail; Kalfoss, Mary & Halvorsrud, Liv (2015). Identity processes, depression, and the aging self - a Norwegian study. Advances in Aging Research.  ISSN 2169-0502.  4(6), s 212- 224 . doi: 10.4236/aar.2015.46023
 • Glavin, Kari; Schaffer, Marjorie Ann; Halvorsrud, Liv & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). A Comparison of the Cornerstones of Public Health Nursing in Norway and in the United States. Public Health Nursing.  ISSN 0737-1209.  31(2), s 153- 166 . doi: 10.1111/phn.12082
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2014). Quality of life data in older adults: self-assessment vs interview. British Journal of Nursing.  ISSN 0966-0461.  23(13), s 712- 721 . doi: 10.12968/bjon.2014.23.13.712
 • Halvorsrud, Liv; Pahr, Ingun & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2014). Hjemmesykepleieren i møte med den nedstemte pasienten. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (3), s 244- 250 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halvorsrud, Liv (2012). Livskvalitetsmålinger - og eldre. Geriatrisk sykepleie.  ISSN 1891-1889.  (2), s 26- 30
 • Halvorsrud, Liv Torill; Kalfoss, Mary; Diseth, Åge & Kirkevold, Marit (2012). Quality of life in older Norwegian adults living at home: a cross-sectional survey. Journal of Research in Nursing.  ISSN 1744-9871.  17(1), s 12- 29 . doi: 10.1177/1744987110374273
 • Halvorsrud, Liv Torill; Kirkevold, Marit; Diseth, Åge & Kalfoss, Mary (2010). Quality of life model: predictors of quality of life among sick older adults. Research and Theory for Nursing Practice.  ISSN 1541-6577.  24(4), s 241- 259 . doi: 10.1891/1541-6577.24.4.241
 • Kalfoss, Mary Harris & Halvorsrud, Liv (2009). Norwegian older adults quality of life: importance ratings. Open Nursing Journal.  ISSN 1874-4346.  s 45- 55
 • Kalfoss, Mary & Halvorsrud, Liv (2009). Important issues to quality of life among Norwegian older adults: An exploratory study. Open Journal of Nursing.  ISSN 2162-5336. . doi: 10.2174/1874434600903010045
 • Halvorsrud, Liv; Kalfoss, Mary Harris & Dieseth, Åge (2008). Reliability and validity of the Norwegian WHOQOL-OLD module. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  22(2), s 292- 305 Vis sammendrag
 • Halvorsrud, Liv; Kalfoss, Mary & Diseth, Åge (2008). Reliability and validity of the Norwegian WHOQOL-OLD module. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  22(2), s 292- 305
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2007). The conceptualization and measurement of quality of life in older adults: a review of empirical studies published during 1994-2006. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  4(4), s 229- 246

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Helgesen, Ann Karin (2020). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, ansatte og studenter.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro & Halvorsrud, Liv Torill (2020). Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill & Nilsen, Anniken (2020). Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside.
 • Thorstensen, Erik; Casagrande, Flavia Dias; Halvorsrud, Liv Torill; Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke; Karterud, Dag; Lovett, Hilde; Lund, Anne; Mørk, Sindre Kjeang; Zouganeli, Evi; Hahn, Julia; Ladikas, Miltos; Ter Meulen, Ruud; Owen, Richard; Pansera, Mario; Forsberg, Ellen-Marie & Norvoll, Reidun (2020). Assisted Living prosjektet. OsloMet Skriftserie. 4.
 • Thorstensen, Erik; Casagrande., Flàvia Dias; Halvorsrud, Liv Torill; Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke; Karterud, Dag; Lovett, Hilde; Lund, Anne; Mørk, Sindre Kjeang; Zouganeli, Evi; Hahn, Julia; Ladikas, Miltos; Ter Meulen, Ruud; Owen, Richard; Pansera, Mario; Forsberg, Ellen-Marie & Norvoll, Reidun (2020). The Assisted Living Project. OsloMet Skriftserie. 3.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Johansen, Håkon & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem..
 • Halvorsrud, Liv Torill; Bye, Asta; Brekke, Liv Anita & Bergland, Astrid (2019). Impact of volunteer peer support service on caregiver`s health and wellbeing..
 • Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2019). Teknologi for eldre: Hvordan er landskapet?.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Lund, Anne; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Flakke-Johannessen, Adele; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun & Forsberg, Ellen Marie (2019). Dialogue cafés with older adults as method for appraising prioritization of technological solutions.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Ollivier, Marianne & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2019). Young people with mental challenges experience being a member at Clubhouse and impact on health and wellbeing.
 • Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2019). Teknologiforskning og utvikling for og med eldre, hvorfor og hvordan? Erfaringer fra Assisted Living prosjektet.
 • Lund, Anne & Halvorsrud, Liv Torill (2019). Dialogkafé som metode for samskaping i en teknologiutviklingsprosess.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2018). Kan studentdeltagelse i forskning og utviklingsarbeidet være til nytte i praksis og utdanning? Erfaringer fra et prosjekt i velferdsteknologi,.
 • Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Elisabeth Grov, Beisland; Råheim Borge, Christine; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Løvereide, Lise; Larsen, Marie Hamilton; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, Philip; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Urstad, Kristin Hjorthaug; Rohde, Gudrun Elin & Helseth, Sølvi (2018). A systematic snapshot review of quality of life research in medicine and health sciences. Vis sammendrag
 • Hoel, Kari Anne; Almås, Inger Karin; Granås, Anne Gerd & Halvorsrud, Liv Torill (2018). Interdisciplinary systematic medication reviews in housing for people with intellectual disabilities in Norway.
 • Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun; Forsberg, Ellen-Marie; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2018). Dialogue cafés with older adults: A method for user participatory collaboration in technology development..
 • Holthe, Torhild; Lund, Anne; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun & Forsberg, Ellen Marie (2018). Professional caregivers’ experiences with assistive technology to care recipients with mild cognitive impairment.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Johannessen, Adele Flakke; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun & Forsberg, Ellen Marie (2018). Dialogue cafés with older adults as method for user participation in technology development.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Halvorsrud, Liv; Flakke-Johannessen, Adele; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun & Forsberg, Ellen-Marie (2018). Dialogue cafès with older adults to promote user participation in technology development.
 • Flakke- Johannessen, Adele; Lovett, Hilde; Casagrande, Flavia; Forsberg, Ellen-Marie; Halvorsrud, Liv; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Lund, Anne; Norvoll, Reidun; Thorstensen, Erik; Zouganeli, Evi; Kennedy, Mari-Rose; Ter Meulen, Ruud & Kjeang Mørk, Sindre (2017). User participation in Assisted Living.
 • Kalfoss, Mary; Low, Gail & Halvorsrud, Liv (2017). Identity Processes Among Older Norwegians Living in Urban and Rural Areas.
 • Leegaard, Marit; Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Valeberg, Berit Taraldsen; Torbjørnsen, Astrid Cathrine Vik; Bjørnnes, Ann Kristin; Bjørge, Heidi; Grov, Ellen Karine & Løyland, Borghild (2017). Self-rated generic quality of life instruments used among old patients receiving home care nursing.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Karterud, Dag & Halvorsrud, Liv (2017). Brukermedvirkning som metode i Assisted Living-prosjektet: Hvordan involvere deltakere?. Vis sammendrag
 • Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine & Halvorsrud, Liv (2017). Pain and quality of life in severe dementia.
 • Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine & Halvorsrud, Liv (2017). Quality of Life in Severe Dementia: the Role of Pain, Depressive Symptoms and Activities of Daily Living..
 • Rostad, Hanne Marie; Puts, Martine; Småstuen, Milada C; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine & Halvorsrud, Liv (2017). The Impact of Pain on Quality of Life and the Mediating Role of Activities of Daily Living and Depressive Symptoms in Severe Dementia.
 • Zouganeli, Evi; Casagrande, Flavia; Lund, Anne; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Flakke- Johannessen, Adele; Lovett, Hilde; Mørk, Sindre Kjeang; Strøm-Gundersen, Jørgen; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun; Ter Meulen, Ruud; Kennedy, Mari- Rose; Owen, Richard; Ladikas, Miltos & Forsberg, Ellen-Marie (2017). Responsible Development of Self-learning Assisted Living Technology for Older Adults with Mild Cognitive Impairment or Dementia.
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2016). Erfaringer med tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester i Norge.
 • Halvorsrud, Liv; Hoel, Kari Anne & Granås, Anne Gerd (2016). Experiences with interdisciplinary systematic medication reviews in homecare services in Norway.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). How experience immigrant parents of children with special needs their Health and Quality of Life?.
 • Bader, Kjerstin Wolter & Halvorsrud, Liv (2015). Personal Digital Assistant (PDA) and homecare.
 • Halvorsrud, Liv; Pahr, Ingun & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2015). Hjemmesykepleier i møte med den nedstemte pasienten.
 • Low, Gail; Kalfoss, Mary & Halvorsrud, Liv (2015). Identity Processes, Depression, and the Aging Self – A Norway Study.
 • Andenæs, Randi; Misvær, Nina; Løyland, Borghild; Helseth, Sølvi; Wahl, Astrid Klopstad; Halvorsrud, Liv; ingrid helen, ravn; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Valeberg, Berit Taraldsen; Utne, Inger; Leegaard, Marit; Ribu, Lis & Schwartz, Carolyn E. (2014). Translation as a team-building effort: A cost-effective method for mass translation of quality-of-life tools.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2014). How do immigrant parent of disabled or chronically ill children experience their own health and quality of life?.
 • Tørstad, Solveig Ragnhild; Halvorsrud, Liv; Skjerve, Berit; Kongshavn, Kari & Thorstad, Margrete (2014). Samhandling i praksis. Praksismodellen gir studentene innsikt i samarbeid om pasientbehandling på ulike nivåer i helsetjenesten. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  102(3), s 50- 52 . doi: 10.4220/sykepleiens.2014.0024
 • Utne, Inger; Halvorsrud, Liv; Andenæs, Randi & Schwartz, Carolyn E. (2014). The concept of neurological reserve in a Norway: Cultural and social differences revealed by cognitive interviewing.
 • Halvorsrud, Liv (2013). Hjemmesykepleier i møte med den nedstemte pasienten.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2013). Quality of Life Among Non-depressed and Depressed Older Adults.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2013). Quality of life in older adults: Survey data based on self-assessment versus face-to-face interview.
 • Halvorsrud, Liv & Pahr, Ingun (2013). Additional nursing efforts in meeting patients with mild depressive symptoms in home care.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2012). Quality of Life (QoL) in older adults: Survey data based on self-assessment versus face-to-face interview.
 • Halvorsrud, Liv; Kongshavn, Kari; Tørstad, Solveig Ragnhild; Thorstad, Margrete & Skjerve, Berit (2012). Samhandlingspraksis: En ny praksismodell for sykepleierstudenter.
 • Glavin, Kari; Halvorsrud, Liv; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Schaffer, Marjorie Ann (2011). Comparison of the Cornerstones of Public Health Nursing in Norway and the United States.
 • Halvorsrud, Liv (2011). Livskvalitet blant syke norske eldre som mottar kommunal hjelp - basert på en teoretisk modell.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Livskvalitet blant norske eldre som mottar kommunal hjelp.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Livskvalitet blant syke norske eldre som mottar kommunal hjelp.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Measuring Quality of Life among Older Adults.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Measuring Quality of Life among Older Adults.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Measuring Quality of Life among Older Adults. Validation of the Norwegian WHOQOL-Old.
 • Halvorsrud, Liv (2010). Prosjekt Samhandlingspraksis for 3. års bacheleor sykepleiestudenter ved Høyskolen Diakonova.
 • Halvorsrud, Liv Torill; Kirkevold, Marit; Diseth, Åge & Kalfoss, Mary (2010). Quality of life model: predictors of quality of life among sick older adults. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  19, s 32- 32
 • Halvorsrud, Liv; Kirkevold, Marit; Diseth, Åge & Kalfoss, Mary (2010). Quality of Life Model: Predictors of Quality of Life among Sick Older Adults.
 • Halvorsrud, Liv; Kirkevold, Marit; Kalfoss, Mary & Diseth, Åge (2010). Quality of Life Model: Predictors of Quality of Life among Older Adults.
 • Halvorsrud, Liv; Kalfoss, Mary; Kirkevold, Marit & Diseth, Åge (2009). Predictors of quality of life among Norwegian older adults receiving community health care.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary Harris (2007). The conceptualization and measurement of quality of life in older adults: a review of empirical studies published during 1994-2006. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  4(4), s 229- 246
 • Halvorsrud, Liv (2007). Development and Validation of the Norwegian version of the WHOQOL-Old Module.
 • Halvorsrud, Liv (2005). Some Psychometric Properties of the Norwegian WHOQOL-Old Module.
 • Halvorsrud, Liv & Kalfoss, Mary (2005). Annual Report WHOQOL-Old.
 • Halvorsrud, Liv (2004). Måling av livskvalitet hos eldre: Instrumentet WHOQOL-OLD.
 • Halvorsrud, Liv (2004). Validation of the Norwegian WHOQOL-OLD instrument - measurement of subjective quality of life amongst healthy and unhealthy elderly.
 • Kalfoss, Mary; Halvorsrud, Liv & Alve, Svein (2004). Self-ratings of health among Norwegian elderly. International Society for Quality of Life Research.
 • Kalfoss, Mary; Halvorsrud, Liv & Alve, Svein (2004). Subjective Quality of Life Among Norwegian Elderly.
 • Birkeli, Torunn Elisabeth; Kristoffersen, Margareth & Halvorsrud, Liv (1978). Å være student i møte med sykepleiere [To be a student in meeeting with nurses]. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  s 72- 74

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:02 - Sist endret 31. okt. 2018 14:31