Liv Karin Halvorsen Bastøe

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608841
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2008). Er rehabliteringsavdeling på sykehjem egnet som medisinsk praksis for studenter i bachelorutdanning i sykepleie, I:  Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 37 - 50
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen & Mathisen, Jorunn Irene (2008). An unending challenge : how official decisions have influenced the teaching of nursing in Norway. International Nursing Review.  ISSN 0020-8132.  55(4), s 387- 392
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2007). Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade, I:  Grunnleggende sykepleie.  Akribe Forlag.  laerebok.  s 27 - 54
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2007). Reaktioner og strategier i bearbejdelse af sygdom og ulykke, I:  Grundlæggende sygepleje.  Gad.  laerebok.  s 45 - 70
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2007). Søvn og studiekvalitet hos bachelorstudenter. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  9(3), s 27- 35
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen & Frantsen, Anne Marie (2005). Behovet for søvn og hvile, I:  Grunnleggende sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  laerebok.  s 302 - 336 Vis sammendrag
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2004). Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade, I:  Sykepleieboken 1, Grunnleggende sykepleie.  Akribe Forlag.  laerebok.  s 49 - 72
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2004). Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade, I:  Sykepleieboken 1, Grunnleggende sykepleie.  Akribe Forlag.  laerebok.
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2004). Reaktioner og strategier ved sygdom og ulykke, I:  Sygeplejebogen I - Grundlæggende sygepleje.  Gads Forlag.  laerebok.  s 47 - 68

Se alle arbeider i Cristin

 • Bastøe, Liv Karin H (2014). Har sykepleierutdanningen og sykehusene blitt to uforenelige kulturer.
 • Bastøe, Liv Karin H (2013). Er sygeplejerskeuddannelsen og det kliniske område blevet to uforenelige kulturer?.
 • Bastøe, Liv Karin H (2013). Have the nursing education and the practical fields become two incompatible cultures?.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Bastøe, Liv Karin Halvorsen & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2013). Helsetjenestekvalitet i hjemmebaserte tjenester – et brukerperspektiv.
 • Bastøe, Liv Karin H (2011). Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade, I: Inger Margrethe Holter & Tone Elin Mekki (red.),  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-148-0.  Kapittel.
 • Bastøe, Liv Karin H & Frantsen, Anne Marie (2011). Behovet for søvn og hvile, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Grunnleggende behov.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40007-8.  Kapittel 16.
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2009). Mind the gap.
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2008). Sykepleielærerrollens vekslende innhold og utfordring fra 1980 til vår tid.
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2007). Høgskolestudenter, søvn og studiekvalitet.
 • Bastøe, Liv Karin Halvorsen & Mathisen, Jorunn Irene (2007). In which way have political and official documents influenced nursing teachers in Norway from 1980 to 2005.
 • Mathisen, Jorunn Irene & Bastøe, Liv Karin Halvorsen (2007). In which way have political and official documents influenced nursing teachers in Norway from 1950 to 1980.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:13 - Sist endret 12. juni 2018 16:13