Liv Solveig Tvete

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608790
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-219

Faglige interesser

Mine fag- og forskningsinteresser er folkehelsearbeid, eldreomsorg, personsentrert omsorg, tverrfaglig samarbeid, kvalitetsutviklingsarbeid i kommune- og spesialisthelsetjeneste og utvikling av pedagogiske metoder og praksisstudier.

Undervisning

Jeg underviser hovedsakelig ved Bachelorprogrammet i vernepleie,
https://www.hiof.no/studier/programmer/ve3-bachelorstudium-i-vernepleie-heltid/index.html

Her er jeg ansvarlig for de helsefaglige teoriemnene og praksisstudier i kommunehelsetjenesten, 2 studieår.

Utdanning

Sykepleierutdanning, Menighetssøsterhjemmet, Oslo
Administrasjon og ledelse, Diakonhjemmet, Oslo
Helsesøsterutdanning, Statens utdanningssenter for helsepersonell, Oslo
Grunnfag i pedagogikk, Senter for lærerutanning og skoletjeneste, UiO
Hovedfag i helsefag, Det medisinske fakultet, UiO

Arbeidserfaring

Lovisenberg sykehus, Kirurgisk avdeling og Psykiatrisk avdeling, Oslo - sykepleier
Martina Hansens Hospital, Ortopedisk, Bærum - sykepleie
Lovisenberg Diakonale høgskole - høgskolelærer
Tåsen sykehjem, Oslo - avdelingssykepleier
Stovner, Oslo - helsesøster
Sørum kommune - ledende helsesøster
Hjemmebaserte tjenester, Fredrikstad kommune - vaktsykepleier
Høgskolen i Østfold, Avdeling helse og velferd - høgskolelektor

Verv

Avdelingsstyret, Avdeling helse og velferd, HiØ - nestleder
Medlem av ressursgruppe for undervisning i ferdighetslæring, HiØ
Medlem av ressursgruppe for livreddende førstehjelp, HiØ
Medlem av Fag og samarbeidsråd USH, Østfold (-2015)
 

 

Publikasjoner

 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  11 . doi: 10.2147/JMDH.S176630 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2019). Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit & Tvete, Anne Regine (2018). Personsentrert omsorg - fra ide til realitet.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2018). The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction.
 • Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard & Tvete, Liv Solveig (2018). Social support at work.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2018). Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2018). Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold.
 • Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Helgesen, Ann Karin (2018). Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie.
 • Ghebrehiwet, Tesfa; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). Establishing an ICPCM nursing network on person- centred care.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig & Helgesen, Ann Karin (2017). MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard & Helgesen, Ann Karin (2017). Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?.
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye & Helgesen, Ann Karin (2017). Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet..
 • Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye & Sørby, Lise Aagaard (2017). Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital.
 • Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne & Tvete, Liv Solveig (2017). The influence of technology and standards on professionals’ work.
 • Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine & Aarøen, Kari (2017). Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus.
 • Tvete, Liv-Solveig & Martinsen, Anne-Kristin (2012). Aktiv fritid i sykehjem - et kartleggingsinstrument for ønskede fritidsaktiviteter hos sykehjemsbeboere. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold). 2012:5.
 • Tvete, Liv- Solveig (2007). "Det skjedde bare med meg ..." : en empirisk tilnærming til fenomenet mellommenneskelig avvisning basert på fire sykepleierstudenters beskrivelser. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:11 - Sist endret 17. apr. 2019 13:48