Marian Bringa Arntsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4769608669
+4795277112
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
220B

Faglige interesser

sykepleie

tverrfaglig samarbeid

simulering

Undervisning

Arbeider som Fasilitator/Rådgiver ved Senter for Simulering og Innovasjon avd. Helse og Velferd - Fredrikstad.

- Tilrettelegging og deltagelse i simuleringsundervisning

- Bearbeiding og vidreutvikling av simulering som pedagogisk metode

https://vimeo.com/151430035

Bakgrunn

Arbeidet som sykepleier fra 2007. Det meste av min erfaring som sykepleier er fra medisinsk overvåkning - Tønsberg - Fredrikstad og Kalnes.

Har tatt en Master i Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialtjenesten nå kalt samordning av helse- og omsorgstjenester ved Høgskolen i Østfold

Samarbeid

Samarbeider med interne og eksterne aktører i relasjon til simulerinigssenteret

Medlem i Prosjektgruppe vedrørende nytt Ferdighet og simuleringssenter - Dreieværste

Publisert 30. juli 2018 13:55 - Sist endret 16. okt. 2019 10:04