May Østby

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608911
+4799746629
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A-308

Faglige interesser

Vernepleieren, selvbestemmelse, brukermedvirkning, brukerinvolvering, deltakelse, etisk refleksjon/anvendt etikk, inkluderende forskning, medforskning, personer med utviklingshemming.

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/ve3-bachelorstudium-i-vernepleie-heltid/index.html

 

Bakgrunn

Utdannet vernepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 1982

Hovedfag i  helsefag/sykepleievitenskap i 2006. "Miljøarbeid som balansekunst : dagligdagse utfordringer i samhandling mellom miljøarbeidere og utviklingshemmede : en kvalitativ studie". Hovedfag fra Universitetet i Bergen

Førstelektor fra 2011.

Jeg har arbeidet med utdanning av vernepleiere siden 1992, tidligere ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Molde. Fra 2017 ved Høgskolen i Østfold.

En av tre forfattere til boka "Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell", utgitt av Fagbokforlaget i 2016. (Brask, Østby og Ødegård)

Tok initiativ til etablering av nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming https://www.himolde.no/forskning/grupper/inkluderende-forskning/

Har en bistilling ved Høgskolen i Molde, der jeg bla deltar i forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering https://www.himolde.no/forskning/grupper/funksjonshemming-og-habilitering/index.html

 

Prosjekt (inkluderende forskning)

Mitt hjem - Min arbeidsplass - https://naku.no/node/5578

Slik vil jeg ha det - https://naku.no/node/7379

Jeg kan - https://naku.no/aktivitet/jeg-kan-forskning-prosjektet-er-i-gang

Verv

Medlem i skikkethetsutvalget
 

Samarbeid

Nord Universitet v. førstelektor Marit Haugenes

NTNU v. førstamanuesis Aud Elisabeth Witsø, professor Sylvia Søderstrøm og professor Karl Elling Ellingsen

HIM v. høgskolelektor Hege Bakken, høgskolelektor Guro Fiskergård Werner, professor Atle Ødegård, professor Stål Bjørkly og førstelektor Ole David Brask

VID v. stipendiat Anna Chalachanova

OsloMet v. førsteamanuesis Britt-Evy Westergård

University of Southampton v. professor Melanie Nind og Dr. Andrew Power

Open University v. Dr. Liz Tilley

Professor Jan Walmsley

Mitt-Universitetet v. professor Ove Hellzen

Publikasjoner

 • Chalachanova, Anna; Nind, Melanie; Østby, May; Power, Andrew; Tilley, Liz; Walmsley, Jan; Westergård, Britt-Evy; Heia, Torill; Gerhardsen, Alf Magne; Oterhals, Ole Magnus & King, Matthew (2020). Building Relationships in Inclusive Research in Diverse Contexts.. Scandinavian Journal of Disability Research.  ISSN 1501-7419.  22(1), s 147- 157 . doi: https://doi.org/10.16993/sjdr.681
 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2019). Inkluderende forskning i prosjektet "Jeg kan", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  16.  s 170 - 183
 • Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege & Ellingsen, Karl Elling (2019). How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self-determination of young adults with intellectual developmental disabilities. Journal of Intellectual Disabilities.  ISSN 1744-6295. . doi: 10.1177/1744629519882582 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Østby, May (2019). Recruitment of research participants with intellectual disability in a Norwegian context - a response to Williams. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  35(1), s 21- 22 . doi: 10.1080/08856257.2019.1687559 Vis sammendrag
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Arbeidsprosessen og prinsipper for inkluderende forskning, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 4.  s 55 - 62
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). "Ingenting om oss uten oss", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 2.  s 22 - 32
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 6.  s 78 - 82
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : erfaringer med forskningsprosessen og samarbeidet, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 10.  s 108 - 118
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : formidling - å fortelle videre, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 9.  s 100 - 107
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan diskutere funnene?, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 8.  s 93 - 99
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan jobbe med analyse?, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 7.  s 83 - 92
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus & Høgstøyl, Camilla (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : planlegging, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, kapittel 5.  s 68 - 77
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Asmyhr, Åse; Moe, Sissel & Hellzen, Ove (2019). Medforskning i "Mitt hjem - Min arbeidsplass", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 3.  s 38 - 54
 • Hellzèn, Per Ove; Haugenes, Marit & Østby, May (2018). ‘It’s my home and your work’ : the views of a filmed vignette describing a challenging everyday situation from the perspective of people with intellectual disabilities. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  13(1), s 1- 9 . doi: 10.1080/17482631.2018.1468198 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David & Østby, May (2013). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper : erfaringer med gruppesammensetting og samarbeid ut fra selvvalgt ambisjonsnivå. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  36(1), s 4- 25 . doi: 10.3402/uniped.v36i1.20950 Vis sammendrag
 • Østby, May & Bjørkly, Stål (2011). Vignette selection for ethical reflections : a selection procedure for vignettes to investigate staff reflections on the ethical challenges in interaction with people with intellectual disabilities. Ethics and social welfare.  ISSN 1749-6535.  5(3), s 277- 295 . doi: 10.1080/17496535.2010.550129 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Østby, May & Haugenes, Marit (red.) (2019). Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  256 s.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1671-0.  296 s. Vis sammendrag
 • Balandin, Susan; Molka-Danielsen, Judith Ann; Vee, Kristin & Østby, May (2010). Bruk av IKT for å fremme livslang læring i kommunikasjon, helse og funksjonshemming - Brukermanual. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk.  ISBN 9788279621317.  24 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2019). Brukernes erfaringer og vurderinger av velferdsteknologi.
 • Ellingsen, Karl Elling; Bakken, Hege; Dahlen, Wenche Natland; Lungwitz, Dirk; Strand, Øivind; Søderstrøm, Sylvia & Østby, May (2019). Velferdsteknologi i velferdstjenester til personer med utviklingshemming. En rapport fra forskningsprosjektet Jeg Kan! Livslange tjenester til personer med utviklingshemming.
 • Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Chalachanova, Anna; Askheim, Ole Petter & Pileberg, Silje (2019, 17. desember). Kan han gjere forskinga rikare?. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Søderstrøm, Sylvia; Bakken, Hege & Østby, May (2019). Bruk av Memoplanner gir økt deltakelse og selvbestemmelse blant personer med uviklingshemming..
 • Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla (2019). Det er viktig å bestemme selv! En undersøkelse om hva som er viktig å bestemme selv.. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  65(6), s 12- 21
 • Østby, May (2019, 10. november). "Ambassadør for inkludering". [Tidsskrift].  Fontene forskning.
 • Østby, May (2019). Deltakelse i kunnskapsutvikling og tjenesteinnovasjon – visst er det mulig! Vernepleieren som partner og pådriver. Vernepleier.no.
 • Østby, May (2019, 10. november). Kan HAN gjere forskninga rikare?. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2019). Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!".
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Forskerskolen.
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Sluttord: Hva nå? : implikasjon for videre arbeid, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 18.  s 197 - 202
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2019). Mitt hjem - Min arbeidsplass.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla & Oterhals, Ole Magnus (2019). "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : innledning, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Del 3, innledning.  s 65 - 67
 • Østby, May & Oterhals, Ole Magnus (2019). Prosjektet "Jeg kan!"- Velferdsteknologi: teknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming..
 • Østby, May & Rajah, Jathushiga Bridget (2019, 18. desember). Forsker May Østbye: – Personer med utviklingshemming trengs som medforskere. [Internett].  Fontene.no.
 • Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2019). Hva vet vi om selvbestemmelse - funn fra prosjektet "Slik vil jeg ha det!".
 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Bruk av velferdsteknologi i "Jeg kan!-prosjektet". Hva synes brukerne selv om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad.
 • Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth & Østby, May (2018). Inkluderende forskning - fordi det er rett?.
 • Søderstrøm, Sylvia; Østby, May & Bakken, Hege (2018). Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for utviklingshemmede..
 • Østby, May (2018). Har vi glemt hvor vi kommer fra? En rettighetskamp for utviklingshemmede! [kronikk på Vernepleier.no]. Vernepleier.no. Vis sammendrag
 • Østby, May (2018). Menneskerettighetene til utviklingshemmede er utfordret. Personer med utviklingshemming må fortsatt være en sentral målgruppe for vernepleiere, mener førstelektor ved Høgskolen i Østfold.. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Østby, May (2018). "Slik vil jeg ha det!" Fokus på økt selvbestemmelse og selvhevdelse..
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2018). Bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi i prosjektet "Jeg kan!"Hva synes personer med utviklingshemming om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?.
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Bruk av velferdsteknologi i prosjektet «Jeg kan!» Personer med utviklingshemming sine erfaringer.
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Metodologiske utfordringar ved intervju av personar med psykisk utviklingshemming og begrensa eller manglande talespråk.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2018). Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming..
 • Østby, May; Haugenes, Marit & Witsø, Aud Elisabeth (2018). Det vanlige er godt nok, men å strekke seg er også en mulighet. [blogginnlegg på Vernepleieren.com].
 • Østby, May; Haugenes, Marit & Witsø, Aud Elisabeth (2018). Inclusive research together with persons with ID – in a rights perspective.
 • Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus & Høgstøyl, Camilla Therese (2018). Lettlest versjon av rapport om tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Vis sammendrag
 • Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård & Haugenes, Marit (2018). Sluttrapport for «Slik vil jeg ha det!» Selvhevdelse og selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere.. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2017). Om boka Vernepleierens kjerneroller.
 • Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth & Østby, May (2017). Slik vil jeg ha det. Selvhevdelse og selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming.. SOR rapport.  ISSN 1500-8657.  (6), s 14- 29
 • Witsø, Aud Elisabeth; Høgstøyl, Camilla Therese; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus & Østby, May (2017). Arbeidshefte til filmene fra Slik vil jeg ha det! Kan lastes ned fra NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det.
 • Østby, May & Halvorsen, Bjørg (2017). Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom (versjon 1.0 februar 2017). Vis sammendrag
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Filmer til prosjektet "Slik vil jeg ha det". Ligger på NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det. [Video ].
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Medforskning. Erfaringer med å analysere data sammen med medforskere med utviklingshemming.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). "Slik vil jeg ha det!" Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming. Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Witsø, Aud Elisabeth (2017). Slik vil jeg ha det. Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming.. Vis sammendrag
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Bakken, Hege (2017). Experiences and challenges when interviewing persons with intellectual disability and limited or no spoken language..
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Werner, Guro Fiskergård (2017). Slik vil jeg ha det! Selvbestemmelse og selvhevdelse hos personer med utviklingshemming.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle & Waagbø, Arild Johan (2016, 05. september). Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie.  Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde. Vis sammendrag
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus & Høgstøyl, Camilla Therese (2016). It's the way I like it! Self-determination and selfassertiveness in persons with ID. A participatory research project.
 • Østby, May; Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus & Høgstøyl, Camilla Therese (2016). «Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming – sett fra perspektivene til personer med utviklingshemming, familie og personale"..
 • Østby, May; Jørgensen, Inger Marie Ulla; Bakken, Hege; Stranden, Gry Bente; Werner, Guro Fiskergård; Campbell, Cecilie & Bromstad, Thrine Marie Nøst (2016). Forskningsbehov innen feltet funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal : en kartlegging gjennomført av forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2016:1. Vis sammendrag
 • Østby, May; Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2016). Ny vernepleiefaglig bok: Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Bakken, Hege & Østby, May (2015). ”Mulig det finnes en angreknapp?” : mestringstillit og IKT-kompetanse hos den voksne deltids vernepleierstudent. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:2. Vis sammendrag
 • Østby, May; Høium, Kari; Bromstad, Thrine Marie Nøst; Hurlen, Yngvar Bjarne; Brevik, Randi; Giskemo, Claus A. & Klintwall, Lars (2015). "Jeg ønsker å lese bedre!" : intensiv leseopplæring for en elev med ADHD. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:3. Vis sammendrag
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2014). Den tydelige vernepleieren. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  172(221), s 39
 • Haugenes, Marit & Østby, May (2013). Mitt hjem – min arbeidsplass : arbeidshefte. Vis sammendrag
 • Høium, Kari & Østby, May (2013). Innlæring av leseferdigheter hos elev i barneskolen ved hjelp av systematisk lydering (syntetisk metode). Vis sammendrag
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Hjelle, Heidi (2013). Ansvarsreformen 20 år etter : over 20 år siden ansvarsreformen er det fortsatt store uløste oppgaver innen tjenestene for utviklingshemmede. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.
 • Østby, May; Asmyhr, Åse; Haugenes, Marit; Moe, Sissel; Oterhals, Ole Magnus & Sten, Magnus (2013). Mitt hjem – min arbeidsplass : filmer som viser utfordringer som kan oppstå. [Video ]. Vis sammendrag
 • Østby, May; Asmyhr, Åse; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Moe, Sissel; Sormbroen, Kjersti & Hellzén, Ove (2013). My home - my work : does filmed vignettes and conversation enhance reflection in staff and assertiveness in persons with ID?.
 • Bakken, Hege; Østby, May & Søderstrøm, Sylvia (2012). Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for personer med utviklingshemming.
 • Ødegård, Atle & Østby, May (2012). Etisk refleksjon i tjenesteyternes samhandling med eldre med store hjelpebehov.
 • Østby, May (2012). Virkemidler for deltakelse. I: Inkludering og deltakelse / Ulf Berge (red.). [www ].
 • Østby, May; Asmyhr, Åse; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Moe, Sissel; Sormbroen, Kjersti & Hellzén, Ove (2012). Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet "Mitt hjem – min arbeidsplass"?.
 • Østby, May; Asmyhr, Åse; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Moe, Sissel; Sormbroen, Kjersti & Hellzén, Ove (2012). Mitt hjem – min arbeidsplass : erfaringer fra et forprosjekt hvor mennesker med utviklingshemning deltar i utvikling av et prosjekt med fokus på offentlige tjenester i private hjem.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Ambisjonsgrupper, ambisjonsvalg og forpliktelser i studentgrupper.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2011). Innføring i vernepleiefaglig arbeid/ambisjonsgrupper.
 • Iversen, Hans Petter; Østby, May & Brask, Ole David (2011). Nettverk funksjonshemming : trenger vi mer brobygging høgskole/praksisfelt - innen utdanning, fagutvikling og forskning?.
 • Ødegård, Atle; Østby, May & Edøy, Torunn (2011). Ingen bestemmer over meg, eller?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  169(03.10.2011), s 27- 27
 • Østby, May (2011). Utfordringar i den daglege samhandling mellom tenesteytar og tenestemottakar – med utgangspunkt i ein studie av samhandling med menneske med utviklingshemning.
 • Bakken, Hege & Østby, May (2010). "Data? Jeg synes alt er vanskelig, vil gjerne lære mer, men føler meg hjelpeløs...": Utfordringer i et nettstøttet deltidsstudium i vernepleie.
 • Balandin, Susan; Vee, Kristin; Sandmel, Thor; Molka-Danielsen, Judith Ann; Flytkjær, Vibeke; Sætre, Marianne Hauge; Hjelle, Heidi & Østby, May (2010). Learning about AAC in a virtual world, In Spain ISAAC (ed.),  ISAAC 2010 : Final Program.  International Society For Augmentative And Alternative Communication - ISAAC.  Konferanseabstract i rapport.  s 152 - 152 Vis sammendrag
 • Balandin, Susan; Vee, Kristin; Sandmel, Thor; Molka-Danielsen, Judith; Flytkjær, Vibeke; Sætre, Marianne Hauge; Hjelle, Heidi & Østby, May (2010). Learning about AAC in a virtual world.
 • Brask, Ole David & Østby, May (2010). Ambisjoner og forpliktelse i studentgrupper. Erfaringer med sammensetning og samarbeid i ambisjonsgrupper. Vis sammendrag
 • Hjelle, Heidi & Østby, May (2010). En selvbestemt fritid? : utviklingshemmedes selvbestemmelse i et individ og tjenesteyterperspektiv.
 • Østby, May (2010). Etisk refleksjon i den daglige samhandling : utfordringer, handlingsalternativ og begrunnelser.
 • Østby, May (2010). Selvbestemmelse for utviklingshemmede - en utfordring for tjenesteytere.
 • Østby, May (2010). Selvbestemmelse for utviklingshemmede, en utfordring for tjenesteytere i Norge og USA?.
 • Østby, May (2010). "Så du kan ikke gå, men du kan ikke tvinge deg innpå ham heller, da" : utfordringer som kan oppstå når offentlige tjenester ytes på den private arena, I: Rolf Magnus Grung; Hanne Line Wærness & Cato Brunvand Ellingsen (red.),  Vernepleierboka 2010 - 20 år etter reformen.  Fellesorganisasjonen (FO), Seksjonsrådet for vernepleiere.  ISBN 978-82-90858-08-2.  Kapittel.  s 17 - 38
 • Østby, May (2010). The interface between user and staff control – different staff approaches to handling clash of interest in the daily interaction with people with intellectual disabilities (id).
 • Østby, May & Hjelle, Heidi (2010). Utviklingshemmedes selvbestemmelse - en utfordring for tjenesteytere.
 • Østby, May; Hjelle, Heidi & Bjørkly, Stål (2010). Self-determination for people with ID: a challenge for Norwegian and American staff?. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities.  ISSN 1360-2322.  23(5), s 485- 485 . doi: 10.1111/j.1468-3148.2010.00588.x Vis sammendrag
 • Østby, May; Hjelle, Heidi & Bjørkly, Stål (2010). Self-determination for people with intellectual disabilities – a challenge for Norwegian and American Staff?.
 • Østby, May; Hjelle, Heidi & Bjørkly, Stål (2010). Selvbestemmelse for utviklingshemmede - en utfordring for tjenesteytere i Norge og USA?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 9. jan. 2019 11:35