Marit Kristine Helgesen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608791
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
A211

Faglige interesser

Faglige interesser er profesjon og profesjonaliseringsprosesser, kunnskapsutvikling og digitalisering, samt flernivåstyring og samordning. Empiriske nøkkelkvalifikasjoner er studier av profesjoner og digitalisering, flernivåstyring og kommunal organisering av tjenesteyting til befolkningen. 

Undervisning

Master i samordning av helse og velferd

Vitenskapsteori og metode

 

Bakgrunn

Marit K. Helgesen har doktorgrad i statsvitenskap fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet ved Senter for ledelse, organisasjon og styring ved Universitetet i Bergen og Norsk institutt for by- og regionforskning, OsloMet. Hun har bred erfaring som prosjektleder og har ledet prosjekter for Norges forskningsråd så vel som offentlige myndigheter. 

Samarbeid

Helgesen samarbeider med forskere ved universiteter og høgskoler i Norge og internasjonalt.

Prosjekter

 • Digitalisering og samarbeidsprosesser i kommuner. Nye betingelser for bruk og utvikling av det profesjonelle kunnskapsgrunnlaget
 • Følgeforskning av prosjekt Drømmefritid
 • Følgeforskning av prosjekt Velferdspiloten

Forskergrupper

 • Forskergruppen Samordning av helse- og velferdstjenester
Emneord: Profesjonalisering, digitalisering, samordning av tjenester

Publikasjoner

 • Helgesen, Marit Kristine & Fosse, Elisabeth (2020). Addressing the social determinants of health in the Nordic countries: wicked or tame problem?. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT).  ISSN 0037-833X.  3, s 393- 404 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fosse, Elisabeth; Sherriff, Nigel & Helgesen, Marit Kristine (2019). Levelling the social gradient in health at the local level: applying the Gradient Equity Lens to Norwegian local public health policy. International Journal of Health Services.  ISSN 0020-7314.  2019, s 1- 17 . doi: 10.1177/0020731419842518 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helgesen, Marit Kristine (2019). Bedre tverrfaglig innsats - styrket tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og unge?, I: Catharina Bjørkquist & Mona Jerndahl Fineide (red.),  Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  Kapittel 8.  s 193 - 214 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine; Hagen, Susanne & Torp, Steffen (2018). Addressing the social determinants of health at the local level: Opportunities and challenges. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  46(20), s 47- 52 . doi: 10.1177/1403494817743896 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth & Torp, Steffen (2018). Health promotion at local level in Norway: The use of public health coordinators and health overviews to promote fair distribution among social groups. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  7(9), s 807- 817 . doi: 10.15171/ijhpm.2018.22 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2017). Advocating for health promotion policy in Norway: the role of the county municipalities. Societies.  ISSN 2075-4698.  7(5) . doi: 10.3390/soc7020005 Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth & Hagen, Susanne (2017). Capacity to reduce inequities in health in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  45(18), s 77- 82 . doi: 10.1177/1403494817709412 Vis sammendrag
 • Hagen, Susanne; Torp, Steffen; Helgesen, Marit & Fosse, Elisabeth (2016). Promoting health by addressing living conditions in Norwegian municipalities. Health Promotion International.  ISSN 0957-4824.  32(6), s 977- 987 . doi: 10.1093/heapro/daw052 Vis sammendrag
 • Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine & Schou, Arild (2016). Fallforebygging I samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(3), s 177- 188 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-04 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2015). How can local governments level the social gradient in health among families with children? The case of Norway. International Journal of Child, Youth and Family Studies.  ISSN 1920-7298.  6(2), s 328- 346 . doi: 10.18357/ijcyfs.62201513505 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagen, Susanne; Helgesen, Marit Kristine; Torp, Steffen & Fosse, Elisabeth (2015). Health in All Policies: A cross-sectional study of the public health coordinators' role in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  43(6), s 597- 605 . doi: 10.1177/1403494815585614 Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine & Holmen, Ann Karin Tennås (2015). The municipality as negotiator in multilevel governance of health care. World Political Science Review.  ISSN 2194-6248.  11(2), s 303- 324 . doi: 10.1515/wps-2015-1003
 • Helgesen, Marit (2015). Bolig som påvirkningsfaktor for helse - implikasjoner for kommunal politikk og planlegging. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  3-4, s 15- 19
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine & Holmen, Ann Karin Tennås (2014). Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen – forhandlingspraksis og lederegenskaper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  30(2), s 108- 130
 • Helgesen, Marit Kristine (2014). Governance of health promotion – Norway in a Nordic context. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  42, s 25- 30 . doi: 10.1177/1403494814546925 Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit Kristine & Hanssen, Gro Sandkjær (2014). Kommunalt handlingsrom etter Samhandlingsreformen :. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  17(3), s 41- 53
 • Helgesen, Marit Kristine & Hanssen, Gro Sandkjær (2014). Samhandlingsreformens styringsvirkemidler - implikasjoner for kommunalt handlingsrom. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.
 • Helgesen, Marit Kristine & Hofstad, Hege (2014). Determinants in Norwegian local government health promotion – institutional perspectives. Research in the Sociology of Health Care.  ISSN 0275-4959.  32 . doi: 10.1108/s0275-4959_2014_0000032019
 • Tallarek, Marie Josefine; Helgesen, Marit Kristine & Fosse, Elisabeth (2013). Reducing social inequities in health in Norway: Concerted action at state and local levels?. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  113(3), s 228- 235 . doi: 10.1016/j.healthpol.2013.09.019
 • Helgesen, Marit Kristine (2012). Styring av folkehelsepolitikk i relasjonen mellom stat, fylkeskommuner og kommuner, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 11.  s 257 - 279
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Helgesen, Marit Kristine (2011). Multilevel governance in Norway: universalism in elderly and mental health care services. International journal of sociology and social policy.  ISSN 0144-333X.  31(3-4), s 160- 172 . doi: 10.1080/1523908X.2011.578403

Se alle arbeider i Cristin

 • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine & Vabo, Signy Irene (2018). Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunbalkunnskap. 4. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205512436.  367 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Arvesen, Petter & Helgesen, Marit Kristine (2021). Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom - Kan Velferdspiloten vise vei..
 • Arvesen, Petter; Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2021). Horisontal og vertikal samordning mellom regionale og kommunale aktører i arbeidet mot barnefattigdom – Kan Velferdspiloten vise vei?.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2019). Policies to address the social determinants of health in the Nordic countries.
 • Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth & Torp, Steffen (2019). Health Promotion at Local Level in Norway – Who, What, When, and How: A Response to Recent Commentaries. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  8(4), s 253- 255 . doi: 10.15171/ijhpm.2019.01
 • Helgesen, Marit Kristine; Fineide, Mona Jerndahl & Ørmen, Nita (2019). Velferdspiloten - samarbeidsløsninger mellom statlig regionalt nivå og kommuner i Østfold. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2.
 • Helgesen, Marit Kristine & Fosse, Elisabeth (2019). The governance of equity in health.
 • Helgesen, Marit Kristine & Ramsdal, Helge Normann (2019). Digitalisering og virtuelle team - forenkler det kommunalt samarbeid for barn og unge?.
 • Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud; Helgesen, Marit Kristine & Bjørkquist, Catharina (2019). “Money talks”: a qualitative study on how organising of financial resources affect integrated services to persons with dual diagnosis..
 • Ramsdal, Helge Normann & Helgesen, Marit Kristine (2019). Service agencies and teams - leading/managing in the interchange.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2018). Policies for equal health at the national level – a Nordic perspective.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Bedre Tverrfaglig Innsats - presentasjon av resultater om medvirkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) - Spørreundersøkelse til Helsedirektoratets samarbeidskommuner. NIBR-rapport. 2018:16. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Bolig og helse.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Folkehelsa. En oppgave for kommuneadministrasjonen - og et interessefelt for kommunepolitikerne?.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Folkehelse og effekter for kommunesektoren.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Governance structures to address social inequalities in health.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Kommunenes planlegging og tiltak for en eldre befolkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Offentlig helsepolitikk.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Organisering av psykiske helsetjenster. Styring og koordinering.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Samfunnsfloker - begrep og løsninger.
 • Helgesen, Marit Kristine (2018). Sosial ulikhet i helse.
 • Nesje, Kjersti; Aamodt, Per Olaf; Monkerud, Lars Chr.; Helgesen, Marit Kristine; Lippestad, Jan Wilhelm & Grut, Lisbet (2018). Evaluering av Kompetanseløft 2020. Første delrapport 2018. SINTEF Rapport. 2018:00595. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2017). The Norwegian policy to reduce social inequities in health: Comprehensive action or mixed signals?.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Bolig som påvirkningsfaktor for helse. Implikasjoner for kommunal politikk og planlegging.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Bolig som påvirkningsfaktor for helse. Implikasjoner for politikk og planlegging.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Forskning og praksis i samarbeid - på, for eller med kommuner?.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Helsekonsekvensutredning av forslag til samfunnsdel av fylkesplanen i Østfold.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Organisering av psykisk helse-tjenester. Styring og koordinering.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Program for folkehelsearbeid i kommunene. Observasjoner fra Nullpunktsundersøkelse.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Samarbeid og samordning.
 • Helgesen, Marit Kristine (2017). Strukturelle betingelser for lokalt folkehelsearbeid.
 • Helgesen, Marit Kristine; Abebe, Dawit Shawel & Schou, Arild (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet. Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelse i kommunene settes i verk. Marit K. Helgesen, Dawit S. Abebe og Arild Schou Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017.
 • Helgesen, Marit Kristine; Abebe, Dawit Shawel & Schou, Arild (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet: Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelsearbeid settes i verk. NIBR-rapport. Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit Kristine & Herlofson, Katharina (2017). Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning. NIBR-rapport. 16. Vis sammendrag
 • Rønningen, Grete Eide & Helgesen, Marit Kristine (2017). Public health in municipalities. Work at the local level.
 • Stokstad, Sigrid; Helgesen, Marit Kristine; Klausen, Jan Erling & Monkerud, Lars Chr. (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. NIBR-rapport. 18. Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Helgesen, Marit Kristine (2016). «Fremtidens superrådmenn".
 • Helgesen, Marit & Fosse, Elisabeth (2016). Addressing the social determinants of Health - the role of Norwegian municipalities.
 • Helgesen, Marit & Fosse, Elisabeth (2016). How municipalities work to reduce social inequalities in health. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn; Olsen, Dorothy Sutherland; Holm, Arne & Røste, Rannveig (2016). Rekruttering og kompetanseheving i kommunal pleie og omsorg. Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanseløftet 2015. Vis sammendrag
 • Hofstad, Hege & Helgesen, Marit (2016). Å iverksette en reform: «Helse og omsorg i plan» og «Kompetanseløftet 2015» som modeller for større kompetansehevende satsinger. NIBR-rapport. 16. Vis sammendrag
 • Monkerud, Lars Christian; Helgesen, Marit; Holm, Arne & Lied, Camilla (2016). Folkehelseperspektiv i boligpolitikken?. NIBR-rapport. 22.
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2015). The role of municipalities in reducing social inequalities in health - the case of Norway. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  25(229), s 229
 • Fosse, Elisabeth & Helgesen, Marit Kristine (2015). The role of municipalities in reducing social inequalities in health - the case of Norway.
 • Helgesen, Marit (2015). Bedre Tverrfaglig Innsats - 2. runde av en følgeevaluering. NIBR-rapport. 24.
 • Helgesen, Marit; Olsen, Dorothy Sutherland; Dyb, Evelyn; Monkerud, Lars Christian; Røste, Rannveig & Holm, Arne (2015). Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg - Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.
 • Holm, Arne; Helgesen, Marit & Lid, Stian (2015). Bolig etter fengsel og institusjon – samhandling mellom forvaltningsnivåer. NIBR-rapport. 8.
 • Helgesen, Marit Kristine; Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr. & Schmidt, Lene (2014). Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen?. NIBR-rapport. 16.
 • Helgesen, Marit Kristine; Olsen, Dorothy Sutherland; Johannessen, Katja; Kvinge, Torunn; Skålholt, Asgeir; Kårstein, Asbjørn & Arnesen, Clara Åse (2014). Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene.
 • Helgesen, Marit; Hofstad, Hege; Risan, Lars Christian; Stang, Ingun; Goth, Ursula Småland; Rønningen, Grete Eide & Lorentzen, Cathrine (2014). Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner. NIBR-rapport. 3. Vis sammendrag
 • Hofstad, Hege & Helgesen, Marit (2014). Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) - KS' etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging - Delrapport 2. NIBR-rapport. 18. Vis sammendrag
 • Schou, Arild; Helgesen, Marit Kristine & Hofstad, Hege (2014). Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør. NIBR-rapport. 21.
 • Helgesen, Marit (2013). Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Følgeevaluering. NIBR-rapport. 23. Vis sammendrag
 • Hofstad, Hege & Helgesen, Marit (2013). Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) – KS'etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging. NIBR-rapport. 18. Vis sammendrag
 • Holm, Arne; Helgesen, Marit & Risan, Lars Christian (2013). Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer. NIBR-rapport. 17. Vis sammendrag
 • Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon; Frølich, Nicoline; Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Helgesen, Marit & Næss, Terje (2012). Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting. NIBR-rapport. 3. Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Helgesen, Marit (2012). Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?. NIBR-rapport. 26. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit (2012). Flink med folk i første rekke. Sluttrapport fra evalueringsprosjektet.. NIBR-rapport. 17. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit & Hofstad, Hege (2012). Regionalt og lokalt folkehelsearbeid - Ressurser, organisering og koordinering. NIBR-rapport. 13. Vis sammendrag
 • Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Helgesen, Marit Kristine; Næss, Terje; Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon & Frølich, Nicoline (2012). Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting. NIBR-Rapport. 3.
 • Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog & Helgesen, Marit (2012). Kommunalt psykisk helsearbeid 2012. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit; Stigen, Inger Marie & Tjerbo, Trond (2011). Fylkesmennenes og kommunenes arbeid med Kompetanseløftet 2015. Om muligheter og begrensninger i et flernivåsystem. NIBR Working Paper. 107. Vis sammendrag
 • Stigen, Inger Marie; Tjerbo, Trond & Helgesen, Marit Kristine (2011). Fylkesmennenes og kommunens arbeid med Kompetanseløftet 2015: Om muligheter og begrensninger i et flernivåsystem. NIBR-notat 2011-207.
 • Bergem, Randi; Hanche-Olsen, Marte; Ouff, Susanne Moen; Aarflot, Unni; Hofstad, Hege; Helgesen, Marit Kristine & Vestby, Guri-Mette (2010). Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda. 2. Vis sammendrag
 • Bergem, Randi; Ouff, Susanne Moen; Aarflot, Unni; Hanche-Olsen, Marte; Vestby, Guri-Mette; Hofstad, Hege & Helgesen, Marit Kristine (2010). Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Sluttrapport. Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda. 7. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit (2010). "Flink med folk i første rekke" – Organisering og iverksetting. En underveisrapport. NIBR-rapport. 7. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit; Stigen, Inger Marie & Tjerbo, Trond (2009). Kompetanseløftet 2015 - kommunenes deltakelse –Erfaringer høsten 2008. NIBR Working Paper. 103. Vis sammendrag
 • Myrvold, Trine & Helgesen, Marit (2009). Kommunalt psykisk helsearbeid – Organisering, samarbeid og samordning. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Myrvold, Trine; Helgesen, Marit & Knudtzon, Lillin Cathrine (2009). Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse. NIBR-rapport. 24. Vis sammendrag
 • Berglund, Frode; Myrvold, Trine & Helgesen, Marit (2008). Psykisk sykes levekår. NIBR-rapport. 32. Vis sammendrag
 • Dyb, Evelyn; Helgesen, Marit & Johannessen, Katja (2008). På vei til egen bolig – Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007. NIBR-rapport. 15. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit; Hofstad, Hege & Vestby, Guri Mette (2008). Kommunehelseprofiler – Kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted. NIBR-rapport. 28. Vis sammendrag
 • Ramsdal, Helge; Hansen, Gunnar Vold; Helgesen, Marit Kristine & Feiring, Marte (2008). The social and cognitive mapping of policy. Final Report.
 • Feiring, Marte & Helgesen, Marit (2007). Karriereveiledning i Nordland – Evaluering av et forsøk. NIBR-rapport. 17. Vis sammendrag
 • Helgesen, Marit Kristine & Feiring, Marte (2007). Partnerskap for karriereveiledning: kartlegging i tre fylker. (Partnership and Career Guidance in three counties).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:10 - Sist endret 20. okt. 2020 14:00